Malý Javorník, budovy SHMÚ, 584 m n.m, asi 30 cm snehu