Výška snehovej pokrývky 14.I.2013 na Slovensku v cm