Výška snehovej pokrývky na Slovensku 15.IV.2013 v cm