Výška snehovej pokrývky na Slovensku 18.2.2013 v cm