Výška snehovej pokrývky na Slovensku 18.III.2013 v cm