Výška snehovej pokrývky na Slovensku 4.II.2013 v cm