Výška snehovej pokrývky na Slovensku v cm, 11.III.2013