Výška snehovej pokrývky na Slovensku v cm 1.IV.2013