Za Bielym Krížom v Malých Karpatách, 500 m n.m., 32 cm snehu