Výška snehovej pokrývka na Slovensku 17.II.2014 v cm