Výška snehovej pokrývky na Slovensku 3.III.2014 v cm