Červený Kríž v MK nad Račou, 31.I.2015, okolo 50 cm snehu