Na Bielom kríži v M. Karpatoch, 500 m n.m., 31.III.2015