Neďaleko Bieleho Kríža (500 m n.m.) v MK, 28.XII.2014, 10 cm snehu