Okruh na Pezinskej Babe, 530 m n.m., 1.II.2015, okolo 45 cm snehu