Veľká Homola v Malých Karpatoch (709 m n.m.), 29.III.2015