Výška snehovej pokrývky na Slovensku 19.I.2015 v cm