Výška snehovej pokrývky na Slovensku 6.I.2015 v cm