Zatiaľ to na sneh v Malých Karpatoch nevyzerá, 9.XI.2014