A. Sokol a M. Gera skúšajú M. Šinera druhú otázku z Fyziky atmosféry