D. Závodský a M. Kremler skúšajú M. Turňu zo znečistenia atmosféry