M. Melo a J. Hrvoľ skúšajú M. Turňu z klimatického systému Zeme