M.Gera a A.Sokol skúšajú M.Turňu z Fyziky atmosféry