M.Turňa a M.Šinger odpovedajú na ďalšie otázky skúšajúcich