Pokračuje skúška M.Šingera, k skúšajúcim sa pripojil M.Lapin