Pokračuje skúška M.Turňu, k skúšajúcim sa pripojil M.Lapin