Študent M. Turňa prezentuje svoju DP pred komisiou, 19.VI.2013