Študenti M. Turňa a M. Šinger v príprave na ústnu skúšku