Študenti M.Turňa a M.Šinger sa pripravujú na ústnu skúšku, 19.VI.2013