Štátnicová komisia a poslucháči obhajoby diplomových prác