Štátnicová komisia a účastníci obhajoby Diplomových prác