Niečo musel Bc. L. Markovič vysvetliť aj na tabuli