Skúška z Fyziky atmosféry u doc. M. Geru bola náročná