Bc. Jaroslava Slávková odpovedá na štátnej záverečnej skúške