Bc. Jaroslava Slávková pri obhajobe Diplomovej práce