Bc. Jaroslava Slávková pri štátnej záverečnej skúške