Bc K. Čatlošová odpovedá na štátnici z dynamickej meteorológie