Bc. K. Čatlošová odpovedá na štátnici zo znečistenia atmosféry