Bc. Katarína Čatlošová prezentuje svoju Diplomovú prácu pred komisiou