Predpoveď  priemernej teploty vzduchu do 16.VI.2013 a porovnanie s normálom