Priebeh teploty vzduchu od júna 2012 - Limoges, FR