Porovnanie rozlohy morského ľadu v r. 2016 s rekordným rokom 2012