Choď na obsah Choď na menu
 


Zaujímavosti z meteorológie a klimatológie a ich využitie v praxi

Vážení priatelia,

tisice ľudí na Slovensku a v zahraničí navštevovali a stále navštevujú naše webové stránky "Oddelenie meteorológie a klimatológie na FMFI UK",  "Klimatické zmeny", "Beh na lyžiach", "Teplota vody v jazere Zlaté Piesky" a iné stránky na adrese www.dmc.fmph.uniba.sk. Vzhľadom na časté výpadky servera, na ktorom sú tieto populárne stránky umiestené, som sa rozhodol, že podstatnú časť informácií uvedených na týchto stránkach budem zverejňovať aj na novej stránke www.milanlapin.estranky.sk. Som profesionálny meteorológ a klimatológ.

Budú tu prezentované predovšetkým aktuálne informácie o zmenách klímy na Slovensku, v Európe a na celej Zemi, zrozumiteľné články o teórii a fyzikálnom mechanizme klimatického systému Zeme ako aj o vplyve ľudskej činnosti na lokálnu a globálnu klímu, ďalej aktuálne informácie o vedeckých publikáciách z problematiky zmien klímy a globálneho otepľovania a každý mesiac aktualizované údaje z vybraných staníc SHMÚ (so súhlasom SHMÚ). V tejto časti budú prezentované aj informácie pre priame využitie v poľnohospodárstve, lesníctve, vodnom hospodárstve, turistike a inde. Budú tam napríklad aj výhľady počasia na nasledujúcu 3-mesačnú sezónu (vrátane grafov vo Fotoalbume), analýzy mimoriadnych prípadov počasia a aj úvahy o rozdielnych názoroch na príčiny zmien klímy. Na stránke budú aj tabuľky, grafy a mapy. Vo FOTOALBUME sú obrázky s lepším rozlíšením.

V časti "Beh na lyžiach" alebo  "Teplota vody v jazere Zlaté Piesky" budú alternatívne prezentované predovšetkým aktuálne informácie o snehovej pokrývke a podmienkach na beh na lyžiach v priestore Malých Karpát (od Rače po Pezinkú Babu, v zimnej sezóne) a o podmienkach na plávanie a vodné športy v jazere Zlaté Piesky pri Bratislave (v plaveckej sezóne), vrátane predpovede počasia na najbližší týždeň a klimatologického zhodnotenia aktuálnej a minulých sezón. Stránka bude priebežne dopĺňaná fotodokumentáciou.

Na stránke budú aj informácie o možnostiach VŠ štúdia Meteorológie a klimatológie na Slovensku, fotodokumentácia významných podujatí a udalostí, ako aj poznámky o zaujímavých publikáciách a webových stránkach z vedných odborov Meteorológia a Klimatológia a originálne texty poskytnuté TASR a masmédiám na zverejnenie.

Táto webová stránka je nekomerčná a nepočítam so zverejňovaním žiadnej reklamy na nej. Zároveň ďakujem SHMÚ za poskytnutie aktuálnych meteorologických údajov. Na prípadné námety, pripomienky a otázky odpoviem podľa možnosti v čo najkratšom čase na adrese:  lapin@fmph.uniba.sk

Milan Lapin

lapin.jpg

 

Vážení priatelia, návštevníci tejto stránky,

v týchto dňoch vyšla knižne vo vydavateľstve Springer naša monografia s názvom "Water Resources in Slovakia: Part II - Climate Change, Drought and Floods", Abdelazim M. Negm, Martina Zeleňáková, Editors, 2019, 342 strán: https://www.springer.com/la/book/9783319928647

monogr-2019.jpg

V rámci tejto monografie je aj kapitola "Climate Changes in Slovakia: Analysis of Past and Present Observations and Scenarios of Future Development" autorov M. Gera, I. Damborská, M. Lapin, M. Melo, strany 21-47. Poteší nás, keď si so záujmom pozriete túto monografiu a keď nás aj budete citovať vo svojich publikáciách.

Za autorov ďakuje M. Lapin

 

 

 

 

Ďalšie mimoriadne teplé leto na Slovensku?

18. 8. 2019

Je už 18.VIII.2019 a máme modelové predpovede priemernej teploty do konca Augusta. Niekoľko dní modely potvrdzujú pokračovanie relatívne teplého počasia, čo by mohlo znamenať v Hurbanove August 2019 v priemere asi o 2,5 °C teplejší ako dlhodobý priemer z obdobia 1901-2000. Tak by mohlo byť v Hurbanove leto 2019 s priemernou teplotou 22,8 °C 3. najteplejšie v histórii meteorologických pozorovaní (od 1871), za letom 2003 (23,1 °C) a 2015 (22,9 °C). Dlhodobý priemer leta (VI-VIII) je v Hurbanove 19,4 °C. Ešte dôležitejší je ale veľmi častý výskyt mimoriadne teplých letných období od r. 1991, ako je vidieť z obrázka ďalej  v príspevku a vo Fotoalbume (Mimoriadne počasie, na konci). Vložil M. Lapin, 18.VIII.2019

 

 

Aj v Auguste 2019 pokračujeme s tropickými nocami

6. 8. 2019

V noci z 5. na 6.VIII.2019 poklesla teplota vzduchu na Malom Javorníku (584 m n.m.) na 20,0 °C, v Bratislave na Kolibe na 19,8 °C a v Bratislave Rači asi na 20,2 °C. Bola to už 24. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2019. Vložil: M. Lapin, 6.VIII.2019

Jubilejná 25. tropická noc bola niekde na Slovensku v roku 2019 zaznamenaná z 6. na 7.VIII.2019: Malý Javorník mal minimum teploty 20,4 °C, Bratislava Rača asi 20,2 °C, Bratislava Koliba len 19,5 °C a Kuchyňa ND len 19,2 °C. Vložil: M. Lapin, 7.VIII.2019

Ďalšia tropická noc sa vyskytla z 9. na 10.VIII.2019: Hurbanovo 20,3 °C, Kuchyňa ND 21,1 °C, Bratislava Rača asi 22 °C. Aktualizácia M. Lapin, 10.VIII.2019

Aj noc z 10. na 11.VIII.2019 bola na viacerých staniciach tropická: Bratislava letisko mala minimum teploty 20,2 °C, Bratislava Rača asi 20,5 °C, Boľkovce 20,8 °C, Košice letisko 20,7 °C, Milhostov 20,5 °C a rad ďalších. Aktualizácia 11.VIII.2019

Noc z 11. na 12.VIII.2019 bola tropická v Kuchyni ND, minimum teploty tam mali 20,2 °C, v Bratislave Rači to bolo asi 20,5 °C. Aktualizácia M. Lapin, 13.VIII.2019

Už 29. tropická noc v r. 2019 bola z 18. na 19.VIII.2019 niekde na Slovensku. Teraz to bolo na viacerých miestach na JZ Slovenska: Piešťany mali minimum teploty 22,7 °C, Kuchyňa ND 20,7 °C. Aktualizácia: 19.VIII.2019

Jubilejná 30. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2019 bola z 19. na 20.VIII: Bratislava letisko malo minimum 21,4 °C, Bratislava Koliba 21,3 °C, Jaslovské Bohunice 20,0 °C a niekoľko ďalších lokalít na JZ Slovensku. Aktualizácia: 20.VIII.2019

V noci z 20. na 21.VIII síce žiadna synoptická stanica nezaznamenala tropickú noc (Hurbanovo malo minimum 19,9 °C), no viaceré automatické stanice na JZ SR signalizujú, že by tam tropická noc mohla byť (napríklad Mužla). Aktualizácia: 21.VIII.2019

 

Výrazne najteplejšie 2-mesačné obdobie VI-VII.2019

31. 7. 2019

Júl 2017 skončil, v Hurbanove mal predbežne priemernú teplotu 22,6 °C, čo je podstatne viac ako signalizovali modely v polovici Júla 2019, v Hurbanove to bol 14. najteplejší júl od roku 1871, no 2-mesačné obdobie Jún - Júl 2019 bolo jednoznačne najteplejšie od začiatku meteorologických pozorovaní v Hurbanove v roku 1871 (obrázok je ďalej v príspevku). Toto obdobie malo 58 letných dní, 32 tropických dní, 41 letných nocí (s minimálnou teplotou 15 °C a viac) a 5 tropických nocí (s minimálnou teplotou 20 °C a viac). Vložil: M. Lapin, 31.VII.2019, 22.30

 

Ďalšia vlna horúčav na Slovensku

26. 7. 2019

Dňa 26.VII.2019 bola splnená podmienka na ďalšiu vlnu horúčav na JZ Slovenska, lebo na viacerých staniciach prekročilo maximum teploty 35 °C a maximá 30 °C a viac trvali najmenej 5 dní za sebou. V Hurbanove trvala táto vlna horúčav zatiaľ 8 dní. V r. 2019 sme teda mali zatiaľ 3 vlny horúčav, pričom jedna bola len na JZ a jedna len na JV Slovenska.  Vložil: M. Lapin, 26.VII.2019

 

Neuveriteľne teplý Jún 2019 v Európe

19. 7. 2019

Už dlhšie sa o tom hovorilo, no až v týchto dňoch sa to definitívne potvrdilo (stredisko NOAA, USA), že priemerná teplota vzduchu v Júni 2019 bola v Európe takmer o 3 °C vyššia ako dlhodobý priemer z obdobia 1901-2000. Na priloženom grafe ďalej v príspevku a vo Fotoalbume - Mimoriadne počasie) vidíme, že doterajší rekord bol prekonaný asi o 1 °C. Samozrejme, jeden mimoriadne teplý mesiac nie je potvrdením klimatickej zmeny, no Jún 2019 bol rekordne teplý aj na severnej pologuli a aj na celej Zemi v priemere a podobne teplých mesiacov a rokov je po roku 1990 nezvyčajne veľa - tu už je potvrdením vplyvu človekom spôsobenej klimatickej zmeny. Vložil: M. Lapin, 19.VII.2019

 

Mimoriadne teplý Jún 2019

1. 7. 2019

Skončil Jún 2019 a môžeme ho predbežne hodnotiť aspoň podľa teplotných údajov z Hurbanova. Je takmer isté, že mesačný priemer teploty mal asi 23,8 °C, čím bol prekonaný doterajší rekord z roku 2003 o 0,8 °C. Jún 2019 bol tak o 5,3 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) z obdobia 1901-2000 (obrázok ďalej v príspevku a vo Fotoalbume) a o 4,4 °C teplejší ako DP 1981-2010. Zaujímavosťou je aj to, že všetky dni Júna 2019 mali priemer teploty vzduchu vyšší ako 20 °C a denné maximum vyššie ako 25 °C (všetky dni boli letné) - čo sa v Júni v Hurbanove nestalo najmenej od roku 1951, veľmi pravdepodobne ani od roku 1871. Veľmi podobné boli zrejme výsledky aj z iných meteorologických staníc na Slovensku a v okolitých krajinách. Vložil: M. Lapin, 1.VII.2019

 

Mimoriadne teplá noc na Slovensku

27. 6. 2019

Z 26. na 27.VI.2019 sme zaznamenali na Slovensku už 10. tropickú noc v r. 2019 (keď nepoklesla niekde teplota vzduchu vo výške 2 m pod 20 °C). Bola to ale mimoriadna tropická noc najmä preto, že sa vyskytla na veľkom počte meteorologických staníc. Na juhozápade Slovenska a na Záhorí to bolo skoro všade (Bratislava Koliba 23,5 °C, Malý Javorník (584 m n.m.) 23,9 °C, Hurbanovo 21,8 °C, Modra Piesok asi 24,5 °C). Vyskytla sa ale aj inde (Poprad letisko 20,3 °C (asi po prvýkrát v období meraní), Banská Štiavnica asi 20,5 °C, Štos kúpele asi 20,5 °C, Silica asi 20,5 °C, Michalovce, Vysoká nad Uhom a Somotor asi 20,5 °C atď.). Podrobnejšie klimatologické zhodnotenie bude možné až po získaní výkazov z meteorologických staníc. Vložil: M. Lapin, 27.VI.2019

Noc z 30.VI na 1.VII.2019 bola tropická na MS Piešťany (20,8 °C), zrejme aj na súkromnej MS Bratislava Rača (asi 22 °C) a aj v iných vyvýšených a mestských lokalitách, kde nemáme pozorovania. Aktualizácia: 1.VII.2019

12. tropická noc niekde na Slovensku bola z 1. na 2.VII.2019 - Bratislava letisko 20,3 °C, Košice letisko 20,1 °C, Bratilava Rača asi 21,5 °C, Štos kúpele asi 20,5 °C a v rade ďalších vyvýšených alebo urbanizovaných lokalít. Aktualizácia: 2.VII.2019

Aj noc z 6. na 7.VII.2019 bola na viacerých miestach JZ Slovenska tropická, Hurbanovo malo minimum 22,2 °C, Bratislava Koliba, 21,0 °C, Bratislava letisko 20,7 °C, Piešťany 20,1 °C atď. Aktualizácia 7.VII.2019

Vyzerá to tak, že noc z 19. na 20.VII.2019 bola tropická (s minimom teploty 20 °C a viac) len na súkromnej meteorologickej stanici Bratislava Rača, možno aj inde v centre Bratislavy. Vložil: M. Lapin, 20.VII.2019

V noci z 20. na 21.VII bolo minimum teploty vzduchu na Malom Javorníku (584 m n.m.) 19,3 °C a v Bratislave na Kolibe 19,8 °C, pričom na súkromnej meteorologickej stanici Bratislava Rača bolo minimum jasne nad 20 °C. Môžeme aj túto noc teda považovať niekde na JZ Slovenska za tropickú. Vložil: M. Lapin, 21.VII.2019

Aj noc z 22. na 23.VII bola na viacerých miestach JZ Slovenska tropická, minimum teploty bolo v Bratislave na Kolibe 21,5 °C, na Malom Javorníku (584 m n.m.) 20,2 °C a na súkromnej stanici Bratislava Rača asi 22 °C. Bola to už 16. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2019. Aktualizácia: 23.VII.2019

Noc z 23. na 24.VII bola tropická len v niektorých častiach Bratislavy (Bratislava Rača asi 21 °C), no noc z 24. na 25.VII už bola tropická aj inde na JZ Slovenska - Bratislava Koliba minimum 20,5 °C, Malý Javorník 20,2 °C. Aktualizácia: 25.VII.2019

Aj noc z 25. na 26.VII bola na JZ Slovenska na viacerých miestach tropická: Bratislava Koliba 20,3 °C, Malý Javorník 20,3 °C, Bratislava Rača asi 21 °C. Bola to už 18. alebo 19. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2019. Aktualizácia: 26.VII.2019

Už 20. tropická noc v r. 2019 bola z 26. na 27.VII: Kuchyňa ND mala minimum 20,4 °C a Bratislava Rača asi 20,5 °C. Aktualizácia: 27.VII.2019

Aj noc z 28. na 29.VII bola ojedinele na JZ Slovenska tropickí: Minimum teploty bolo v Piešťanoch 20,0 °C, v Bratislave Rači a v Holíči asi 20,5 °C, Bratislava letsko namerala 19,8 °C. Aktualizácia: 29.VII.2019

22. tropická noc v r. 2019 niekde na Slovensku bola z 29. na 30.VII v Bratislave na letisku, kde minimum teploty pokleslo na 20,7 °C, podobne to bolo zrejme aj na iných miestach JV úpätia Malých Karpát a v centre Bratislavy, Bratislava Rača mala minimum teploty asi 20,5 °C. Aktualizácia: 30.VII.2019

Aj posledná júlová noc (z 30. na 31.VII) bola na viacerých staniciach tropická: Bratislava Koliba 20,8 °C, Ba letisko 22,5 °C, Nitra 20,5 °C, Hurbanovo 20,4 °C, Milhostov 20,0 °C a viaceré iné. Aktualizácia: 31.VII.2019

 

Prvá vlna horúčav v r. 2019

17. 6. 2019

V čase od 9. do 16.VI.2019 sa vyskytla prvá vlna horúčav na Slovensku podľa obidvoch definícií. Bolo nepretržite 8 dní s denným maximom teploty vzduchu 30 °C a viac, pričom na viacerých miestach sa vyskytlo maximum 35 °C a viac (predbežne). Zároveň bolo 8 dní s denným priemerom v Hurbanove 23 °C a viac, pričom sa aspoň v jednom dni vyskytol denný priemer 27 °C a viac (13.VI bolo predbežne 27,6 °C). Vložil: M. Lapin, 17.VI.2019, 12.30

Takže, nakoniec sme zaznamenali na Slovensku aj druhú vlnu horúčav v roku 2019. V Somotore na JV Slovenska bolo (podľa SHMÚ) 5 dní za sebou s maximálnou teplotou 30 °C a viac (23. až 27.VI.2019), pričom sa vyskytol najmenej jeden deň s maximálnou teplotou 35 °C a viac. Vložil: M. Lapin, 1.VII.2019

 

Prvá tropická noc na Slovensku v r. 2019

11. 6. 2019

V noci z 10. na 11.VI.2019 na viacerých miestach JZ Slovenska (ale aj v Trenčíne) nepoklesla teplota vzduchu pod 20 °C. Zaznamenali sme tak prvú tropickú noc v r. 2019 na Slovensku. V minulosti bol výskyt tropických nocí na Slovensku pomerne zriedkavý a na žiadnej meteorologickej stanici nebol väčší priemerný výskyt tropických nocí ako raz za 2 roky. V Kuchyni Nový Dvor bolo minimum teploty 21,5 °C, v Piešťanoch 22,5 °C, na súkromnej MS v Bratislave Rači asi 22 °C a pravdepodobne aj inde nad 20 °C. Vložil: M. Lapin, 11.VI.2019 

Aj noc z 11. na 12.VI.2019 bola na viacerých miestach JZ a Z Slovenska tropická. Napríklad v Kuchyni N.D. nklesla teplota pod 21,3 °C, v Piešťanoch pod 22,4 °C, v Hurbanove pod 20,6 °C a rad iných. Aktualizácia: 12.VI.2019

Aj noc z 12. na 13.VI.2019 bola na viacerých miestach JZ a Z Slovenska tropická, v Piešťanoch neklesla teplota pod 23 °C, v Kuchyni ND pod 22,0 °C a v Hurbanove pod 20,6 °C. 

Noc z 14. na 15.VI. bola tropická na JZ Slovenska: Kuchyňa ND 21,3 °C, Malý Javorník 20,9 °C, Bratislava Koliba 20,1 °C

Noc z 15. na 16.VI bola tiež tropická: Bratislava letisko 20,9 °C, Košice letisko 19,8 °C (je pravdepodobné, že inde tam neklesla pod 20 °C). Zatiaľ teda s istotou 5 tropických nocí na Slovensku v r. 2019 (najviac v Kuchyni ND 4 TN). Aktualizácia: 19.VI.2019, 16.10

Noc z 21. na 22.VI.2019 bola tropická na súkromnej meteorologickej stanici Bratislava Rača s minimom teploty asi 21 °C (pravdepodobne aj inde v centre Bratislavy), Bratislava Koliba mala minimum 19,2 °C, Malý Javorník (584 m n.m.) 18,6 °C a Bratislava letisko 18,8 °C. Aktualizácia: 22.VI.2019, 12.20

Aj noc z 23. na 24.VI.2019 bola ojedinele tropická, zo synoptických staní mal Milhostov minimum teploty 20,4 °C a súkromná meteorologická stanica v Bratislave Rači asi 21 °C. Aktualizácia: 24.VI.2019

Noc z 24. na 25.VI.2019 bola tiež ojedinele tropická, zo synoptických staníc to bolo len v Bratislave na Kolibe 20,1 °C. Nad 20 °C bolo minimum teploty aj v Bratislav Rači (asi 22 °C) a zrejme aj v meste Košice, letisko malo minimum 19,0 °C. Aktualizácia: 25.VI.2019

Aj noc z 25. na 26.VI.2019 bola na viacerých miestach JZ Slovenska Tropická, napríklad v Kuchyni ND bolo minimum teploty 21,3 °C, v Bratislave na Kolibe 21,1 °C, v Bratislave Rači asi 22 °C a na Malom Javorníku (584 m n.m.) až 21,0 °C. Aktualizácia: 26.VI.2019

 

Vysoké úhrny zrážok na Slovensku v Máji 2019

23. 5. 2019

Po dlhšom období relatívne teplého počasia s nízkymi úhrnmi zrážok mám konečne relatívne chladnejší mesiac, keď priemerný úhrn zrážok na Slovensku prekročí 130% dlhodobého priemeru z obdobia 1901-2000. Ak bude mať Máj 2019 v priemere úhrn zrážok na Slovensku 100 mm (130,8% normálu), tak to bude 26. najvyšší mesačný úhrn zrážok v Máji od roku 1901 (ak to bude 120 mm, tak to bude 12. najvyšší úhrn od roku 1901). Samozrejme, je to len odhad, do konca Mája chýba ešte 8 dní a môže sa to zmeniť. Vo Februári 2019 sme mali 62,4%, v Marci 80,1%, v Apríli 77,8% normálu zrážok. Obrázok s mesačnými úhrnmi zrážok v III. IV a V. je ďalej v príspevku. Vložil: M. Lapin, 23.V.2019

Takže, v Máji 2019 boli takéto úhrny zrážok na Slovensku (podľa údajov SHMÚ): Úhrn zrážok dosiahol v priemere na Slovensku 150 mm (asi 197% DP 1901-1990, 3. najvyšší od roku 1901), v Hurbanove 214%, v Košiciach 138%, v Poprade 119% a v Oravskej Lesnej 198% DP 1901-1990. Aktualizácia: 10.VI.2019