Choď na obsah Choď na menu
 


Zaujímavosti z meteorológie a klimatológie a ich využitie v praxi

Vážení priatelia,

tisíce ľudí na Slovensku a v zahraničí navštevovali naše webové stránky "Oddelenie meteorológie a klimatológie na FMFI UK",  "Klimatické zmeny", "Beh na lyžiach", "Teplota vody v jazere Zlaté Piesky" a iné stránky na adrese www.dmc.fmph.uniba.sk. Vzhľadom na časté výpadky servera, na ktorom sú tieto populárne stránky umiestené, som sa rozhodol, že podstatnú časť informácií uvedených na týchto stránkach budem zverejňovať aj na novej stránke www.milanlapin.estranky.sk. Som profesionálny meteorológ a klimatológ (od 1.IX.2022 už na plnom dôchodku, no ešte pracujem na Dohodu aj v SHMÚ a aj na FMFI UK).

Budú tu prezentované predovšetkým aktuálne informácie o zmenách klímy na Slovensku, v Európe a na celej Zemi, zrozumiteľné články o teórii a fyzikálnom mechanizme klimatického systému Zeme ako aj o vplyve ľudskej činnosti na lokálnu a globálnu klímu, ďalej aktuálne informácie o vedeckých publikáciách z problematiky zmien klímy a globálneho otepľovania a každý mesiac aktualizované údaje z vybraných staníc SHMÚ (so súhlasom SHMÚ). V tejto časti budú prezentované aj informácie pre priame využitie v poľnohospodárstve, lesníctve, vodnom hospodárstve, turistike a inde. Budú tam napríklad aj výhľady počasia na nasledujúcu 3-mesačnú sezónu (vrátane grafov vo Fotoalbume), analýzy mimoriadnych prípadov počasia a aj úvahy o rozdielnych názoroch na príčiny zmien klímy. Na stránke budú aj tabuľky, grafy a mapy. Vo FOTOALBUME sú obrázky s lepším rozlíšením.

V časti "Beh na lyžiach" alebo  "Teplota vody v jazere Zlaté Piesky" budú už len v menšom rozsahu prezentované predovšetkým aktuálne informácie o snehovej pokrývke a podmienkach na beh na lyžiach v priestore Malých Karpát (od Rače po Pezinskú Babu, v zimnej sezóne) a o podmienkach na plávanie a vodné športy v jazere Zlaté Piesky pri Bratislave (v plaveckej sezóne), vrátane predpovede počasia na najbližší týždeň a klimatologického zhodnotenia aktuálnej a minulých sezón. Stránka bude priebežne občas dopĺňaná fotodokumentáciou.

Na stránke budú aj informácie o možnostiach VŠ štúdia Meteorológie a klimatológie na Slovensku, fotodokumentácia významných podujatí a udalostí, ako aj poznámky o zaujímavých publikáciách a webových stránkach z vedných odborov Meteorológia a Klimatológia a originálne texty poskytnuté TASR a masmédiám na zverejnenie.

Táto webová stránka je nekomerčná a nepočítam so zverejňovaním žiadnej reklamy na nej. Zároveň ďakujem SHMÚ za poskytnutie aktuálnych meteorologických údajov. Na prípadné námety, pripomienky a otázky odpoviem podľa možnosti v čo najkratšom čase na adrese:  milan.lapin@fmph.uniba.sk

Milan Lapin

lapin.jpg

23. Marec bol v r. 1951 vyhlásený za Svetový deň meteorológie (World Meteorological Day - WMD, oslavuje sa celosvetovo od r. 1961). Vzhľadom na to, že v r. 2023 si pripomíname 150. výročie založenia Medzinárodnej meteorologickej organizácie - IMO (priama predchodkyňa terajšej Svetovej meteorologickej organizácie – WMO, založenej 23.III.1950), bolo pre rok 2023 stanovené heslo WMD ako The Future of Weather, Climate and Water across Generations (Budúcnosť počasia, podnebia a vody počas viacerých generácií). 

 

 

Rekordne teplý September 2023 na Slovensku

3. 10. 2023

SHMÚ zverejnil na svojej stránke odchýlky priemernej teploty v IX.2023 od dlhodobého priemeru (DP) 1961-1990: Bratislava Koliba 4,6 °C, Bratislava letisko 4,4 °C, Hurbanovo 4,2 °C, Sliač letisko 4,2 °C, Oravská Lesná 4,0 °C, Chopok 4,7 °C, Lomnický štít 4,5 °C, Telgárt 4,0 °C, Poprad 3,5 °C, Košice letisko 4,2 °C, Milhostov 4,1 °C, Kamenica n/C 4,0 °C. September 2023 bol teda na Slovensku (podobne ako vo viacerých iných regiónoch Európy a aj na celej Severnej pologuli a celej Zemi v priemere) rekordne teplý najmenej od roku 1881, podľa Viedne Hohe-Warte aj od roku 1775. Prekonané boli teda doterajšie rekordne teplé IX.1932, IX.1942 a IX.2016 na Slovensku najmenej o 0,5 °C. Vložil M. Lapin, 3.X.2023

 

Na Babie leto si ešte musíme počkať

29. 9. 2023

Počasie, ktoré teraz prežívame na Slovensku, ešte nemôžeme nazvať Babím letom. Je to ešte stále počasie Neskorého alebo Mariánskeho leta. Pre Babie leto je typická tzv. Omega situácia v tlakovom poli, ktorá sa vytvorí po vpáde suchšieho studeného vzduchu od severu do Strednej Európy. Počas Babieho leta sú noci v nižších polohách chladné, okolo 5 °C (neskôr okolo 0 °C) aj na nížinách, v dolinách a kotlinách sa vytvára hmla s trvaním až do poludňajších hodín a na horách je celý deň relatívne teplé, slnečné a suché počasie so slabým vetrom. Ak také počasie trvá aspoň 5 dní, tak to nazývame obdobím Babieho leta. Môže sa vyskytovať až do začiatku Novembra. Vložil: M. Lapin, 29.IX.2023

 

Mimoriadne vysoký priemer teploty vzduchu na Zemi v VII a VIII.2023

10. 9. 2023

Ako sme už dlhšie predpokladali, priemer teploty vzduchu na Zemi podľa meteorologických meraní vo výške 2 m a modelovom dopočítaní chýbajúcich údajov po jednotlivých dňoch bol v VII a VIII.2023 výrazne rekordne vysoký (ERA5, copernicus.eu). Poradie najteplejších mesiacov v priemere na Zemi: VII.2023 až 16,95 °C, VIII.2023 až 16,82 °C, VII.2019 až 16,63 °C, VII.2022 až 16,61 °C, VII.2016 až 16,59 °C, VII.2021 až 16,56 °C, VII.2020 až 16,55 °C atď. Vložil: M. Lapin, 10.IX.2023

 

Dlhé obdobie rekordnej priemernej teploty na Severnej pologuli

24. 8. 2023

Od 16.VII.2023 do 18.VIII.2023 bola podľa vyhodnotenia NCEP (USA) priemerná teplota vzduchu na Severnej pologuli vo výške 2 m každý deň vyššia (34 dní) ako doterajší rekord 22,17 °C z 10.VIII.2022. Priemerná teplota sa pohybovala od 22,21 °C do 22,62 °C. Iba dodávam, že Globálna teplota vzduchu (priemer na celej Zemi) bola každý deň vyššia ako doterajší rekord 16,92 °C z 24.VII.2022 od 3.VII.2023 do 7.VIII.2023. Aj z toho dôvodu dosiahne zrejme aj mesačný priemer teploty vzduchu vo výške 2 m v VIII.2023 rekordne vysokú hodnotu tak Globálne ako aj na Severnej pologuli (podobne ako v VII.2023). Vložil: M. Lapin, 24.VIII.2023

 

Tropické noci pokračujú aj koncom VIII.2023

22. 8. 2023

Aj noc z 21. na 22.VIII.2023 bola tropická na mnohých MS SHMÚ na Slovensku (z profesionálnych staníc neklesla pod 20 °C na Malom Javorníku (584 m n.m.) 23,8 °C, V Bratislave na Kolibe 22,7 °C, v Bratislave na letisku 20,1 °C, v Jaslovských Bohuniciach 20,9 °C, v Košiciach na letisku 20,0 °C a v Milhostove 20,7 °C, tesne nebola tropická noc v Hurbanove a v Piešťanoch 19,9 °C). Bola to už 20. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2023. Vložil: M. Lapin, 22.VIII.2023

Aj noc z 22. na 23.VIII.2023 bola tropická na mnohých MS SHMÚ na Slovensku (z profesionálnych MS neklesla teplota pod 20 °C na 8 MS: Bratislava Koliba 23,3 °C, Bratislava letisko 22,4 °C, Košice letisko 20,8 °C, Hurbanovo 20,7 °C, Milhostov 20,5 °C atď.). Aktualizácia 23.VIII.2023

V noci z 23. na 24.VIII.2023 neklesla teplota vzduchu pod 20 °C len na niekoľkých MS SHMÚ na JZ Slovenska a na krajnom juhu JV Slovenska (minimá teploty na profesionálnych MS: Bratislava Koliba 21,0 °C, Malý Javorník 21,2 °C, Milhostov 19,5 °C). Aktualizácia: 24.VIII.2023

Noc z 24. na 25.VIII.2023 bola tropická na viacerých MS SHMÚ na JZ Slovenska a na Záhorí (Bratislava Koliba 20,5 °C, Bratislava letisko 20,1 °C...). Aktualizácia: 25.VIII.2023

Aj noc z 25. na 26.VIII.2023 bola tropická na mnohých MS SHMÚ na JZ Slovensku (Malý Javorník 23,0 °C,Bratislava Koliba 22,1 °C, Hurbanovo 20,7 °C...). Aktualizácia: 26.VIII.2023 

Už 25. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2023 sa vyskytla aj z 27. na 28.VIII.2023. Bolo to zrejme iba na dobrovoľníckych MS SHMÚ (Orechová, Vysoká n/Uhom, Štós kúpele a možno aj na niektorých vyvýšených miestach, lebo celý rad MS mal minimum teploty vzduchu len tesne pod 20 °C. Aktualizácia: 28.VIIII.2023

 

Tretia vlna horúčav na Slovensku v r. 2023

16. 8. 2023

Dňa 13.VIII.2023 pravdepodobne začala 3. vlna horúčav v r. 2023 na JZ Slovensku (2. na JV Slovensku), pretože maximum teploty vzduchu je odvtedy 30 °C a viac a denný priemer teploty vzduchu 23 °C a viac aspoň na jednej MS, navyše je miestami aj vysoká vlhkosť vzduchu (vyše 18,7 hPa). Je predpoklad, že do 22.VIII.2023 niekde v SR dosiahne maximum teploty vzduchu 35 °C alebo denný priemer teploty vzduchu 27 °C. Vložil M. Lapin, 16.VIII.2023

Zatiaľ bolo iba na jednej MS SHMÚ denné maximum teploty vzduchu 30 °C a viac každý deň od 13.VIII.2023, no na MS Slovenský Grob nepovažujem meranie maximálnej teploty za príliš spoľahlivé. Isté je ale to, že tak na juhozápade SR ako aj na juhovýchode SR bolo najmenej 5 dní za sebou aspoň na jednej MS s priemernou teplotou 23 °C a viac, takže je šanca, že sa splní druhá podmienka vlny horúčav do 24.VIII.2023, keďže predpokladám, že niekde bude denný priemer teploty vzduchu 27 °C a viac aspoň jeden deň. Bude to ale slabšia vlna horúčav ako sme mali v minulých rokoch, no je počas nej vysoká vlhkosť vzduchu. Aktualizácia: 18.VIII.2023.

21.VIII.2023 boli splnené podmienky na vlnu horúčav na JZ Slovenska podľa obidvoch definícií - mali sme aj maximum teploty vzduchu 35 °C a viac a denný priemer teploty 27 °C a viac, pričom aj maximá 30 °C a viac a aj denné priemery 23 °C a viac trvajú najmenej 5 dní a najmenej na jednej MS SHMÚ. Táto vlna horúčav bude pokračovať asi do 26.VIII.2023. Aktualizácia: 22.VIII.2023

Podľa najnovšej predpovede počasia by mala táto vlna horúčav skončiť na JZ Slovenska (po Dudince) v pondelok 28.VIII.2023. Trvala od 13.VIII.2023, teda 16 dní, čo je už dosť veľká záťaž pre mnohých ľudí. Vďaka nej sa zvýši priemerná mesačná teplota v Hurbanove asi až na 22 °C, čo je o 2,5 °C viac ako DP 1901-2000 (to po ochladení málokto predpokladal aj 12.VIII.2023). Aktualizácia: 27.VIII.2023

 

Mimoriadny rekord denných a mesačných priemerov teploty vzduchu v VII.2023

15. 8. 2023

Tak ako sme už dlho predpokladali, bol VII.2023 podľa strediska GISS (NASA) až nezvyčajne rekordne teplý tak Globálne (v celosvetovom priemere) ako aj na Severnej pologuli. Doterajší Júlový rekord z VII.2019 bol prekonaný pri Globálnej teplote o 0,24 °C a z VII.2020 na Severnej pologuli dokonca o 0,34 °C. Pre VII.2023 bolo rekordne teplo na mnohých miestach na Zemi a niekde aj viac ako o 7 °C v štvorci 250x250 km nad DP 1951-1980. Veľmi podobné výsledky sú aj podľa spracovania NCDC (NOAA), VII.2023 bol v porovnaní s DP 1901-2000 o 1,12 °C teplejší Globálne a o 1,43 °C teplejší na Severnej pologuli. Na Severnej pologuli je v dennom priemere teplota vzduchu do 14.VIII.2023 už 30 dní vyššia ako bol doterajší rekord z 10.VIII.2022 (22,19 °C) a dosiahla hodnotu od 22,21 °C do 22,62 °C. Globálne bola priemerná teplota od 3.VII do 7.VIII.2023 vyššia ako doterajší rekord z 24.VII.2022 (16,92 °C) a dosiahla od 16,94 °C do 17,23 °C (denné rekordy sú podľa NCEP, USA). Vložil: M. Lapin, 15.VIII.2023

 

Mimoriadna zrážková epizóda na Slovensku, 4-6.VIII.2023

7. 8. 2023

Máme za sebou 3 dni výdatných zrážok počas prechodu cyklóny zo Stredomoria cez Slovensko na sever. Bola to cyklóna vo veľmi teplom a veľmi vlhkom vzduchu, preto sa počas nej vyskytlo predbežne asi 10 denných úhrnov zrážok 100 mm alebo viac a priemerný úhrn zrážok na Slovensku bol za 3 dni z asi 430 automatických staníc SHMÚ asi 50,7 mm (64,4%  z celomesačného normálu, DP 1901-1990). V povodí Horného Váhu to bolo za 3 dni v priemere 53,5 mm, v povodí Popradu 83,9 mm, v povodí Slanej 91,2 mm, v povodí Hornádu 57,0 mm, v povodí Bodvy 71,9 mm, v povodí Hrona 45,7 mm, v povodí Ipľa 43,6 mm, v povodí Nitry 42,4 mm, v povodí Dolného Váhu len 27,7 mm, v povodí Moravy 31,8 mm, v povodí zbytku Dunaja na juhu len 26,2 mm, v povodí Bodrogu 42,2 mm. Na 3 obrázkoch uvádzam na mojom profile Facebooku 24-hodinové úhrny zrážok v mm v 3 dňoch 4-6.VIII.2023 podľa operatívnych meraní SHMÚ. Bola to teda významná zrážková anomália na Slovensku, no v minulosti sme mali aj výdatnejšie zrážky. Za zmienku stojí hlavne 29.VI.1958, keď sa na 36 zrážkomerných staniciach v SR vyskytol denný úhrn zrážok 100 mm alebo viac. Vložil: M. Lapin, 7.VIII.2023

 

Mimoriadne dusno na východe Slovenska

6. 8. 2023

Dňa 5.VIII.2023 sa na krajnom východe Slovenska vyskytovala popoludní teplota vzduchu okolo 30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nad 60%. To spôsobilo, že bol tam tlak vodnej pary vo vzduchu vyšší ako 24 hPa, v Kamenici nad Cirochou aj vyšší ako 31 hPa. Je to mimoriadne vysoká hodnota tlaku vodnej pary, ktorá môže spôsobiť závažné zdravotné problémy mnohým ľuďom. Pre Strednú Európu je hranica dusna 18,7 hPa a veľmi silného dusna 24 hPa. Vložil: M. Lapin, 6.VIII.2023

Podľa SHMÚ sa zvýšil neskôr popoludní tlak vodnej pary v Kamenici n/C až na 33,6 hPa, čo je už dosť vysoká hodnota aj pre vlhkú rovníkovú oblasť. Aktualizácia: 6.VIII.2023

 

Ďalšie tropické noci v SR v r. 2023

25. 7. 2023

Noc z 24. na 25.VII.2023 bola na mnohých miestach na Slovensku tropická (uvádzam minimá teploty vzduchu z niekoľkých spoľahlivejších MS SHMÚ): Kamenica n/C 21,1 °C, Hurbanovo 20,2 °C, Bratislava letisko 20,1 °C, Bratislava Koliba 20,0 °C. Bola to už 11. tropická noc v SR v r. 2023. Pred r. 1992 sa v niektorých rokoch nevyskytla ani jedna tropická noc na Slovensku a iba zriedka bolo viac ako 5 tropických nocí. Vložil: M. Lapin, 25.VII.2023

Ďalšia tropická noc sa zrejme vyskytla niekde na JV Slovenska z 4. na 5.VIII.2023 (Milhostov mal minimum teploty 19,9 °C a Košice letisko 19,6 °C), najpravdepodobnejšie je to v Somotore, v Kráľovskom Chlmci alebo v okolí Malej Trne, možno aj na úpätí Vihorlatu a v okolí Košíc. Aktualizácia 5.VIII.2023

Aj noc z 5. na 6.VIII.2023 bola na viacerých miestach východného Slovenska tropická. Minimum teploty vzduchu bolo v Kamenici n/Cir. 21,4 °C, v Milhostove 20,5 °C v Stropkove Tisinci 20,9 °C a aj na viacerých iných MS vyššie ako 19,9 °C. Bola to už 13. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2023. Aktualizácia: 6.VIII.2023

Aj noc z 13. na 14.VIII.2023 bola tropická v niekoľkých lokalitách na Záhorí, Kuchyňa N.D. mala minimum teploty vzduchu 20,1 °C. Aktualizácia: 14.VIII.2023

Noc z 15. na 16.VIII.2023 bola tropická na viacerých MS na JZ Slovenska, teplota tam nepoklesla pod 20 °C (minimum teploty vzduchu na MS Bratislava Koliba bolo 21,0 °C a na Malom Javorníku (584 m n.m.) 19,9 °C). Bola to už 15. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2023. Aktualizácia: 16.VIII.2023

Veľmi teplá bola aj noc z 16. na 17.VIII.2023, minimum teploty vzduchu bolo v Prievidzi 20,4 °C, v Mochovciach 19,9 °C, v Nitre Janíkovciach 19,8 °C, v Dolných Plachtinciach asi 20,5 °C, v Somotore asi 20,0 °C (bola to už 16. tropická noc v SR v r. 2023). Aktualizácia: 17.VIII.2023

Noc z 18. na 19.VIII.2023 bola tropická zrejme iba na juhu Východoslovenskej nížiny (Somotor mal predbežne minimum teploty asi 21 °C a podobne to bolo miestami aj na SV Maďarska). Inak Bratislava Koliba mala minimum 19,6 °C, Mochovce 19,4 °C a Milhostov 19,0 °C, takže sa mohlo aj niekde inde lokálne vyskytnúť minimum teploty 20 °C alebo viac. Aktualizácia: 19.VIII.2023

Aj noc z 19. na 20.VIII.2023 bola na viacerých miestach na juhu Slovenska tropická. v mierne vyvýšených polohách neklesla teplota ani pod 22 °C (z profesionálnych MS Malý Javorník 21,7 °C, Bratislava Koliba 20,9 °C, Milhostov 19,9 °C). Bola to už 18. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2023. Aktualizácia: 20.VIII.2023

Aj noc z 20. na 21.VIII.2023 bola na viacerých MS SHMÚ tropická, na vyvýšených miestach JZ Slovenska dokonca niekde neklesla teplota ani pod 22 °C (minimá z profesionálnych staníc SHMÚ: Malý Javorník 23,6 °C, Bratislava Koliba 22,1 °C, Mochovce 20,5 °C, Milhostov 20,0 °C). Aktualizácia: 21.VIII.2023