Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne zmeny teploty a zrážok na Slovensku

 

PREHĽAD ZMIEN TEPLOTY VZDUCHU A ÚHRNOV ATMOSFÉRICKÝCH ZRÁŽOK NA SLOVENSKU V UPLYNULOM ROKU
Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD., FMFI UK, milan.lapin@fmph.uniba.sk 
Teplota vzduchu sa meria v Hurbanove na profesionálnej úrovni od roku 1872, z ďalších 4 staníc SHMÚ je k dispozícii od r. 1881, z jednej (Bratislava) od r. 1851.
Územný priemer úhrnu zrážok na Slovensku je vypočítaný v SHMÚ z mesačných úhrnov 203 staníc, pred rokom 1901 iba z asi 30-100 staníc
Stránku www.dmc.fmph.uniba.sk už neaktualizujem, som na dôchodku, ospravedlňujem sa
 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE – ZHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA A ROČNÝCH SEZÓN, ZAUJÍMAVÉ PRÍPADY VÝVOJA POČASIA NA SLOVENSKU – podrobnosti sú aj na stránke: http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 ):
Detailnejšie klimatologické grafy nájdete vo Fotoalbume
Vo Fotoalbume sú aj denné priemery teploty po 10 dňoch od roku 1951: WEB
____________________________________________________________________

ZHODNOTENIE SEPTEMBRA 2023 A TEPLÉHO POLROKA (VEGETAČNÉHO OBDOBIA IV-IX) 2023

September 2023 bol na Slovensku podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 teplotne mimoriadne nadnormálny, skoro všade bol rekordne teplý od začiatku pozorovaní, podľa DP 1991-2020 (ktorý je asi o 0,8 až 1,0 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol September 2023 tiež mimoriadne nadnormálny. V tomto roku bol September ešte relatívne teplejší na horách. V Hurbanove 19,7 °C, o 4,4 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 4,3 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,3 viac ako DP 1901-2000 a o 3,6 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 18,6 °C, o 4,4 °C viac ako DP 1951-1980, o 4,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,4 °C viac ako DP 1901-2000 a o 3,4 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 4,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 3,9 °C viac ako DP 1951,1980, v Kamenici n/C o 4,1 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 4,9 °C viac  ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 4,7 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IX.2023 v priemere na Slovensku asi 55 mm (asi 92% DP 1901-1990, v Hurbanove 97%, v Košiciach 111%, v Poprade 101% a v Oravskej Lesnej 105%). Vyššie úhrny boli  iba v 3 dňoch, 14., 23. a 24.IX.2023.

Vegetačné obdobie 2023 (Teplý polrok IV-IX) bolo na Slovensku v priemere silne až mimoriadne nadnormálne, o 1,5 až 2,4 °C nad DP 1951-1980, 1961-1990 a 1901-2000. Podľa DP 1991-2020 bolo ale teplotne normálne, okolo  0,5 °C nad DP. V Hurbanove malo vegetačné obdobie 2023 priemer teploty 18,7 °C, v Košiciach 17,5 °C, v Poprade 13,9 °C, v Kamenici n/C 16,9 °C, na Chopku 6,0 °C, na Lomnickom štíte 2,7 °C a v Oravskej Lesnej 12,6 °C, bolo to na Slovensku už 9. vegetačné obdobie za sebou, ktoré môžeme považovať na väčšine územia za teplotne silne až mimoriadne nadnormálne. Apríl a Máj boli spolu teplotne zväčša normálne, Jún až September ale spolu teplotne mimoriadne nadnormálne (podľa DP 1961-1990). Zrážkovo bolo vegetačné obdobie 2023 predbežne celkovo normálne, no s nevyrovnaným časovým a priestorovým priebehom zrážok (veľa zrážok spadlo v Auguste a miestami aj inokedy počas intenzívnejších prehánok a búrkových lejakov, málo pršalo v Júli, tiež bolo na menšej časti územia ako vlani časom sucho), v SR v priemere predbežne asi 465 mm (104% DP), Hurbanovo 129% DP 1901-1990, Oravská Lesná 88% DP, Poprad 145% DP, Košice 103% DP), no pri vyššej teplote je obvykle aj vyšší potenciálny výpar, takže ho môžeme hodnotiť na niektorých miestach ako prevažne suché z pohľadu vlhkosti pôdy, no väčšinou s normálnymi podmienkami vlhkosti pôdy. Aj v tohtoročnom Vegetačnom období bol veľký počet dní s konvektívnymi zrážkami, zrážky padali predovšetkým pri búrkových lejakoch a prehánkach, vyskytli sa ojedinele aj prívalové zrážky s následnými prívalovými povodňami na menších tokoch.

Vložil: M. Lapin, 3.X.2023 (bude sa upravovať)

__________________________________________________________

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY, SEPTEMBER 2023

Priemery teploty vzduchu po 5 dňoch a porovnanie s dlhodobým priemerom (DP) z obdobia 1951-1990 (1991-2020) v Hurbanove (podľa operatívnych údajov SHMÚ z medzinárodnej výmeny, konečné výsledky môžu byť až o 0,2 °C odlišné, DP 1951-1990 je približne rovnaký ako DP 1901-2000, DP 1991-2020 je ale počas roka aj o viac ako 2 °C vyšší ako DP 1901-2000 (porovnávanie aktuálneho počasia s DP 1991-2020 môžu používať meteorologické služby ako operatívny normál od 1.I.2021 (DP 1961-1990 je štandardným klimatickým normálom), od V.2015 to takto upravuje WMO pre operatívne účely, záporné číslo v zátvorke znamená pod DP 1991-2020)):

1 -   5.IX.2023, asi   19,6 °C, o 1,8 (o 1,8) °C viac ako DP, priemerné maximum 26,4 °C

1 - 10.IX.2023, asi   20,0 °C, o 2,7 (o 2,5) °C viac ako DP, priemerné maximum 28,2 °C

1 - 15.IX.2023, asi   20,4 °C, o 3,7 (o 2,9) °C viac ako DP, priemerné maximum 28,6 °C

1 - 20.IX.2023, asi   20,5 °C, o 4,2 (o 3,8) °C viac ako DP, priemerné maximum 28,3 °C

1 - 25.IX.2023, asi   20,1 °C, o 4,2 (o 3,6) °C viac ako DP, priemerné maximum 27,2 °C

1 - 30.IX.2023, asi   19,8 °C, o 4,4 (o 3,7) °C viac ako DP, priemerné maximum 27,1 °C

Do 30.IX.2023 spadlo podľa meraní SHMÚ na asi 430 staniciach v Septembri na Slovensku v priemere asi 50,3 mm zrážok, čo je  asi 84,1% normálu (1901-1990) za mesiac, malo byť podľa normálu v priemere 59,8 mm (v povodí Dunaja len 27,8 mm a Dolného Váhu len 37,1 mm, no v povodí Popradu až 72,2 mm a Hornádu až 75,7 mm  (potenciálny výpar bol za 30 dní Septembra na JZ SR asi 90 mm, sucho sa tam teda ešte miestami vyskytuje), za celý rok 2022 to bolo v SR predbežne asi 610 mm zrážok, asi 81% normálu, podľa izohyetovej metódy SHMÚ to bolo 619 mm, 81,2% normálu), 1.X.2023

Vložil: M. Lapin, 30.IX.2023, 22.10  

_______________________________________________________

AUGUST 2022

Máme už oficiálne predbežné údaje SHMÚ za mesiac August 2023. Vyplývajú z nich nasledujúce odchýlky od dlhodobého priemeru (DP) 1961-1990; DP 1901-2000 (DP 1991-2020): Bratislava letisko 2,6 °C (0,4 °C), Hurbanovo 2,5; 2,5 (0,6), Sliač letisko 3,2 (1,3), Košice letisko 3,5; 3,5 (1,3), Kamenica n/Cirochou 3,7 (1,7), Oravská Lesná 3,1 (1,3), Poprad 3,3 (1,6), Lomnický štít 3,9 (1,9). V Auguste je u nás pri odchýlke nad 0,7 °C relatívne teplý mesiac (nadnormálny), nad 1,5 °C relatívne veľmi teplý mesiac (silne nadnormálny) a nad 2,7 °C relatívne mimoriadne teplý mesiac. S výnimkou JZ Slovenska bol teda VIII.2023 relatívne mimoriadne teplý (mimoriadne nadnormálny) v porovnaní s DP 1961-1990 a DP 1901-2000 a relatívne teplý (teplotne nadnormálny) v porovnaní s DP 1991-2020 (ojedinele aj silne nadnormálny, teda relatívne veľmi teplý). Na JZ Slovenska to bolo o kategóriu nižšie, čiže veľmi teplý v porovnaní s DP 1961-1990 a teplotne normálny v porovnaní s DP 1991-2020. Úhrny zrážok boli v Auguste 2023 vysoké, na Slovensku predbežne v priemere asi 125 mm (159% DP 1901-1990), v Hurbanove 179% DP 1901-1990, v Košiciach 106% DP 1901-1990, v Poprade 294% DP 1901-1990 a v Oravskej Lesnej 132% DP 1901-1990

Leto (VI-VIII) 2023 malo v Hurbanove priemer 22,1 °C, o 2,7 °C viac ako DP 1961-1990; o 2,6 °C viac ako DP 1901-2000 a len o 0,9 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 20,7 °C (o 2,5 nad DP 1961-1990; o 2,5 °C nad DP 1901-2000 a o 0,6 °C nad DP 1961-2020), v Poprade o 2,3 °C nad DP 1961-1990, v Oravskej Lesnej o 2,4 °C nad DP 1961-1990. Leto je u nás teplotne nadnormálne pri odchýlke nad 0,4 °C, silne nadnormálne pri odchýlke nad 1,1 °C a mimoriadne nadnormálne pri odchýlke nad 1,7 °C. Leto 2023 bolo teda na Slovensku nakoniec skoro všade teplotne nadnormálne podľa DP 1991-2020 a mimoriadne nadnormálne podľa DP 1901-2000 a DP 1961-1990. Úhrn zrážok bol v Lete 2023 predbežne v priemere na Slovensku 279 mm (108% DP 1901-1990), čo je na väčšine územia málo na takú vysokú priemernú teplotu, v Hurbanove 134% DP 1901-1990, v Košiciach 101% DP 1901-1990, v Poprade 166% DP 1901-1990 a v Oravskej Lesnej 92% DP 1901-1990.

Vložil M. Lapin, 2.IX.2023 (doplnené 4.IX.2023, predbežné údaje zrážok sa budú upresňovať)

___________________________________________________

JÚL 2022

Máme už oficiálne predbežné údaje SHMÚ za mesiac Júl 2023. Vyplývajú z nich nasledujúce odchýlky od DP 1961-1990 (DP 1991-2020): Bratislava letisko 3,7 °C (1,8 °C), Hurbanovo 3,4 (1,6), Sliač letisko 2,4 (0,6), Košice letisko 2,4 (0,7), Oravská Lesná 2,2 (0,4), Poprad 2,5 (1,1), Lomnický štít 2,7 (0,9) a Chopok 2,8 (1,2). V Júli je u nás pri odchýlke nad 0,7 °C relatívne teplý mesiac, nad 1,5 °C relatívne veľmi teplý mesiac a nad 2,4 °C relatívne mimoriadne teplý mesiac. Len v Košiciach na letisku, v Kamenici n/Cir. a v okolí na JV Slovenska bol VII.2022 trochu teplejší ako VII.2023, inde to bolo väčšinou naopak, teda VII.2023 bol v priemere teplejší. Pokiaľ ide o úhrn zrážok, tak v Hurbanove spadlo v VII.2023 až 83 mm (145% DP 1901-1990), v Košiciach na letisku až 117 mm (141%), v Oravskej Lesnej 131 mm (98%) v Poprade 83 mm (102%) a na celom Slovensku v priemere predbežne asi len 75 mm (85% DP 1901-1990). Vložil: M. Lapin, 4.VIII.2023 (bude sa upravovať).

___________________________________________________________

JÚN 2023

Jún 2023 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny podľa DP 1901-2000, 1961-1990 a 1951-1980, podľa DP 1991-2020 bol ale všade teplotne normálny (na západe SR tesne nad DP, na východe SR tesne pod DP). V Hurbanove bol mesačný priemer teploty 20,7 °C, o 1,9 °C viac ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,0 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,2 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,3 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 18,9 °C, o 1,4 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,6 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,2 °C menej ako DP 1991-2020, v Poprade o 1,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici n/C o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VI.2023 v priemere na Slovensku predbežne asi 85 mm (asi 93% DP 1901-1990, v Hurbanove 92%, v Košiciach 56%, v Poprade 120% a v Oravskej Lesnej 44% DP 1901-1990). 

Vložil: M. Lapin, 3.VII.2023 (bude sa upravovať)

1. Polrok I-VI.2023:  Na Slovensku bol 1. polrok 2023 až na niekoľko chladnejších epizód tiež relatívne veľmi teplý až mimoriadne teplý (podľa DP do roku 1990, relatívne teplejší bol na juhu Slovenska) a do konca Júna bol nakoniec prevažne zrážkovo slabo nadnormálny, zrážkovo nadnormálne boli mesiace Január a Február, na východe Slovenska aj Marec, na západe Slovenska aj Máj, na juhu stredného Slovenska aj Jún, Marec a Jún bol veľmi chudobné na zrážky na západe Slovenska. 1. polrok 2023  bol v Hurbanove o 2,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 2,2 °C teplejší aj ako DP 1901-2000 a o 2,0 °C teplejší ako DP 1961-1990, v porovnaní s DP 1991-2020 bol len o 0,8 °C teplejší, v Košiciach o 2,6 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 2,6 °C teplejší ako DP 1901-2000 a o 2,4 °C teplejší ako DP 1961-1990, ale len o 1,0 °C teplejší ako DP 1991-2020, v Poprade o 2,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 2,0 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Kamenici n/C o 2,3 °C teplejší ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,5 °C teplejší ako DP 1951-1980 a na Chopku o 1,6 °C teplejší ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v 1. polroku 2023 v Hurbanove 328 mm (123% DP 1901-1990), v Košiciach 311 mm (107%), v Poprade 345 mm (126%), v Oravskej Lesnej 550 mm (108%) a na Slovensku predbežne v priemere asi 420 mm (asi 119% DP 1901-1990). Keďže zrážky padali nerovnomerne a prevažne z prehánok, miestami neprispeli dostatočne k zavlaženiu pôdy a tam sa vyskytlo prechodné sucho už v Marci, koncom Júna bolo výraznejšie sucho iba na juhozápade, miestami aj na severe Slovenska. Vložil M. Lapin, 3.VII.2023. (bude sa upravovať)

____________________________________________________________

JAR 2023 a  MÁJ 2023 na Slovensku

JAR (III.-V.2023) bola na Slovensku teplotne normálna až nadnormálna s odchýlkou od +0,6 °C do +1,5 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 1961-1990 a 1901-2000, ale normálna o -0,4 až -0,1 °C v porovnaní DP 1991-2020.. V Hurbanove bola Jar 2021 o 1,0 °C teplejšia ako DP 1951-1980, o 0,6 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,9 °C viac ako DP 1901-2000 ale o 0,4 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,1 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,3 °C viac ako DP 1901-2000 ale o 0,1 °C menej ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 1,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,2 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,9 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici n/C o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980. Na JAR 2023 spadlo na Slovensku v priemere asi 178 mm zrážok (asi 102% DP 1901-1990), v Hurbanove 112%, v Košiciach 122%, v Poprade 112% a v Oravskej Lesnej 82% DP 1901-1990. Po zrážkovo nadnormálnej Zime je to dobrá správa, že sa čiastočne vyrovnal deficit vlahy z minulého obdobia.

Máj 2023 bol na Slovensku teplotne normálny až nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a 1901-2000), podľa DP 1991-2020 bol normálny, no s priemerom tepoty vzduchu pod DP,  v Hurbanove 16,2 °C, o 1,0 °C viac ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 0,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,7 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,4 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach 15,4 °C, o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,1 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,3 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,1 °C menej ako DO 1991-2020, v Poprade o 0,6 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici n/Cirochou o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v V.2023 v priemere na Slovensku asi 81 mm (asi 105% DP 1901-1990), v Hurbanove 161%, v Košiciach 86%, v Poprade 99% a v Oravskej Lesnej 84% DP 1901-1990.

Vložil: M. Lapin, 1.VI.2023, bude sa upravovať

______________________________________________________

APRÍL 2023 

Apríl 2023 bol na Slovensku teplotne normálny až tesne podnormálny, tak v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 (teplotne podnormálny bol všade podľa DP z obdobia 1991-2020). V Hurbanove 9,7 °C, o 0,8 °C chladnejší ako DP 1951-1980, o 1,0 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,7 °C menej ako DP 1901-2000, o 2,3 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach 9,1 °C, o rovnaký ako DP 1951-1980 a 1901-2000, o 0,4 °C menej ako DP 1961-1990 a o 1,8 °C menej ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej 0,1 °C menej ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,2 °C menej ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 0,4 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,7 °C menej ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte 0,6 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IV.2023 v priemere na Slovensku asi 50 mm (asi 94% DP 1901-1990), v Hurbanove 97%, v Košiciach 133%, v Poprade 152% a v Oravskej Lesnej 58% DP 1901-1990.

Vložil: M. Lapin, 3.V.2023 (bude sa upravovať)

___________________________________________________________

MAREC 2023 A CHP 2022/23 (X-III):

Marec 2023 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny, tak v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 (vo vyšších horských polohách bol tiež teplotne nadnormálny, teplotne normálny až nadnormálny bol aj podľa DP z obdobia 1991-2020. V Hurbanove 7,8 °C, o 2,8 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,7 °C viac ako DP 1901-2000, o 1,7 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 6,0 °C, o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,7 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,3 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej 2,5 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 3,5 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici n/Cirochou o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v III.2023 v priemere na Slovensku asi 45 mm (asi 102% DP 1901-1990), v Hurbanove 48%, v Košiciach 183%, v Poprade 91% a v Oravskej Lesnej 104% DP 1901-1990.

Chladný polrok (CHP, X.2022-III.2023) bol na Slovensku zväčša teplotne silne nadnormálny (miestami až mimoriadne nadnormálny) s kladnou odchýlkou od 2,3 °C do 3,3 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000, v porovnaní s DP 1991-2020 bol prevažne o 1,5 až 2,0 °C teplejší. V Hurbanove o 2,8 °C teplejší ako DP 1951-1980 aj DP 1961-1990, o 3,0 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,9 °C viac ako DP 1991-2020 (doteraz 4. najteplejší, po 2006/07, 2013/14 a 2019/20), v Košiciach o 3,1 °C teplejší ako DP 1951-1980 a 1961-1990, o 3,3 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,1 °C viac ako DP 1991-2020 (doteraz 3. najteplejší, po 2006/07 a 2013/14), v Oravskej Lesnej o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici n/Cirochou o 3,0 °C viac ako DP 1951-1980. V CHP 2022/23 spadlo na Slovensku v priemere asi 330 mm zrážok (asi 109% DP 1901-1990), v Hurbanove 92%, v Košiciach 119%, v Poprade 103% a v Oravskej Lesnej 123% DP 1901-1990. Je to málo vzhľadom na to, že bola zima relatívne teplá, zrážky padali zväčša ako dážď a jarné topenie snehu prakticky neexistovalo. Z rokov 2021 a 2022 sme tu mali miestami aj vyše 150 mm deficit zrážok. Na JZ Slovenska už v priebehu Marca 2023 nastúpilo sucho, ktoré bude zrejme miestami pokračovať aj v Apríli.

Aktualizácia: 3.IV.2023 (bude sa upravovať)

____________________________________________________________________

FEBRUÁR 2023 A ZIMA 2022/2023 (XII-II):

Február 2023 bol na Slovensku teplotne zväčša nadnormálny až silne nadnormálny, na horách aj tesne nadnormálny až normálny oproti dlhodobému priemeru (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, v porovnaní s DP 1991-2020 bol ale teplotne normálny až nadnormálny. V Hurbanove +3,4 °C, o 2,7 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,1 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,6 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach +1,8 °C, o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,7 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,3 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,8 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo II.2023 v Hurbanove 63% DP 1901-1990, v Košiciach 25% DP 1901-1990, v Poprade 95% DP 1901-1990, v Oravskej Lesnej asi 254% DP 1901-1990 a v priemere na Slovensku asi 50 mm (asi 119% DP 1901-1990). Na severe až severozápade SR bolo zrážok výrazne viac ako na juhu až juhovýchode SR.

Zima 2022/2023 bola na Slovensku teplotne silne až mimoriadne nadnormálna, asi o 2,5 až 4,0 °C teplejšia ako DP 1951-1980, bolo to tak aj vo vyšších polohách slovenských hôr. V Hurbanove mala priemer teploty vzduchu  3,3 °C, o 3,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,6 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,5 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 2,0 °C, o 3,8 °C viac ako DP 1951-1980, o 4,0 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,1 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,9 °C viac ako DP 1991-2020, v Poprade o 3,0 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej asi o 2,8 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici nad Cirochou o 4,0 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za zimu 2022/2023 dosiahol v Hurbanove 162% DP 1901-1990, v Košiciach 172% DP, v Poprade 150% DP, v Oravskej Lesnej 166% DP a na celom Slovensku asi 225 mm, čo je asi 160% DP (pri vyššej teplote ale padá v zime viac kvapalných zrážok, takže sme mali na Slovenska zväčša veľmi nízku priemernú výšku snehu a aj malý počet dní so snehovou pokrývkou v polohách pod 400 m n.m., iba na severe Slovenska a na horách bolo väčšinou pomerne veľa snehu v druhej polovici zimy).

Aktualizácia: 1.III.2023 (bude sa upravovať)

_____________________________________________________________

 

JANUÁR 2023 

Január 2023 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny, v nižších polohách skoro všade o 5,0 až 7,5 °C nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, ale len o 3,5 až 5,5 °C nad DP 1991-2020. V Hurbanove 4,0 °C, o 5,5 °C teplejší ako DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000, o 3,9 °C teplejší ako DP 1991-2020 (3. najteplejší), v Košiciach 3,3 °C, o 6,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 6,8 °C viac ako DP 1961-1990 a DP 1901-2000 ale len o 5,2 °C viac ako DP 1991-2020 (vôbec najteplejší), v Oravskej Lesnej o 5,2 °C viac ako DP 1951-1980 (3. najteplejší), v Poprade o 5,2 °C viac ako DP 1951-1980 (5. najteplejší), v Kamenici nad Cirochou o 7,3 °C viac ako DP 1951-1980 (vôbec najteplejší), na Chopku o 4,0 °C viac a na Lomnickom štíte o 3,8 °C viac ako DP 1951-1980 (podobne zrejme aj v iných vyvýšených polohách).  Úhrny zrážok boli v Januári 2023 tiež mimoriadne vysoké: Hurbanovo 276% DP 1901-1990, Košice 254% DP, Poprad 245% DP, Oravská Lesná 159% DP, SR predbežne 225% DP 1901-1990. Vložil: M. Lapin, 1.II.2023 (bude sa upravovať)

______________________________________________________

DECEMBER 2022 A ROK 2022 (I-XII):

December 2022 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny, teda nad (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980 o viac ako 1,5 °C, resp. 2,7 °C, v Hurbanove 2,6 °C, o 1,8 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 2,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000 a len o 1,6 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 0,8 °C, o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,1 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,5 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 1,4 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici n/C o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v XII.2022 v priemere na Slovensku asi 75 mm (asi 138% DP 1901-1990, v Hurbanove 149%, v Košiciach 217%, v Oravskej Lesnej 100% a v Poprade 114% DP 1901-1990). 

Rok 2022 bol na Slovensku asi o 1,5 až 2,5 °C teplejší ako DP 1951-1980, teda bol mimoriadne teplotne nadnormálny podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a 1901-2000 (viac na juhu SR), v Hurbanove bol 3. až 4. najteplejší od začiatku pozorovaní (od 1871). V Hurbanove mal priemer teploty vzduchu  12,2 °C, o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,3 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,0 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 11,0 °C, o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,6 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,1 °C viac ako DP 1991-2020, v Poprade o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980, a Chopku o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici n/C o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za rok 2022 dosiahol v Hurbanove 84% DP 1901-1990, v Košiciach 79% DP, v Poprade 85% DP, v Oravskej Lesnej 105% DP a na celom Slovensku v priemere asi 609 mm, čo je asi 81% DP, (pri vyššej teplote je ale aj vyšší potenciálny výpar, preto bol rok 2022 na viacerých miestach Slovenska suchý až veľmi suchý, navyše, zrážkové úhrny boli aj časovo a aj územne veľmi nerovnomerne rozložené).

Vložil M. Lapin:3.I.2023, (bude sa upravovať)

______________________________________________________

ZHODNOTENIE NOVEMBRA 2022 A JESENE (IX-XI) 2022

November 2022 bol na Slovensku teplotne normálny až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980 a aj 1901-2000), podľa DP 1991-2020 bol teplotne normálny, v tomto roku bol relatívne najteplejší vo vyšších polohách hôr a na juhozápade SR. V Hurbanove mal priemer teploty 6,5 °C, o 1,5 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,9 °C viac ako 1901-2000, a o 0,6 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 5,4 °C, o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,3 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,9 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,1 °C viac ako DP 1951,1980, v Kamenici n/C o 0,8 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,0 °C a na Lomnickom štíte o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v XI.2022 v priemere na Slovensku asi 25 mm (asi 41% DP 1901-1990, v Hurbanove 31%, v Košiciach 54%, v Poprade 75% a v Oravskej Lesnej 54%). 

Jeseň 2022 (IX-XIbola na Slovensku v priemere celkovo teplotne nadnormálna, v porovnaní s DP 1991-2020 teplotne normálna, s odchýlkou okolo +0,5 °C. V Hurbanove mala jeseň 2022 priemer teploty 11,6 °C, v Košiciach 10,4 °C, v Poprade 7,4 °C, na Chopku 1,7 °C, na Lomnickom štíte -1,1 °C a v Oravskej Lesnej 6,6 °C a v Kamenici n/C 10,1 °C (bolo to teda o 1,5 °C, 1,6 °C, 1,1 °C, 1,6 °C, 1,3 °C, 1,2 °C a 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Hurbanove o 1,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,6 °C viac ako DP 1901-2000, no iba 0,6 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach o 1,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,7 °C viac ako DP 1901-2000, no len o 0,6 °C viac ako DP 1991-2020. Zrážkovo bola jeseň 2022 predbežne celkovo normálna, ale s veľmi nevyrovnaným časovým priebehom zrážok (najviac zrážok spadlo v Septembri, v priemere v SR 118 mm). Na Slovensku spadlo spolu v Jeseni 2022 asi 166 mm v priemere, čo je asi 93% DP (Hurbanovo 92% DP 1901-1990, Oravská Lesná 126% DP, Poprad 95% DP, Košice 117% DP). Nižšie jesenné úhrny zrážok nasledovali po mimoriadne teplom lete s celkovo podnormálnymi zrážkami, no aj s veľkými územnými rozdielmi a s mimoriadnym suchom na časti územia.

Vložil: M. Lapin, 1.XII.2022 (bude sa upravovať)

_________________________________________________________________

ZHODNOTENIE OKTÓBRA 2022 

Október 2022 bol na Slovensku teplotne silne nadnormálny, na štítoch hôr až mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1991-2020 (ktorý je asi o 0,5 – 1,0 °C vyšší ako DP 1901-2000) bol október 2022 nadnormálny až silne nadnormálny. V Hurbanove mal priemer 12,7 °C, o 2,7 °C viac ako (DP) 1951-1980 a 1901-2000, o 2,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,9 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 11,2 °C, o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980 a 1901-2000, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,8 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,2 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 3,6 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 3,2 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici nad Cirochou o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v X.2022 v priemere na Slovensku asi 25 mm (asi 44% DP 1901-1990, v Hurbanove 10%, v Košiciach 36%, v Poprade 42% a v Oravskej Lesnej 85%).

Vložil: M. Lapin, 2.XI.2022, bude sa upravovať

____________________________________________________________

ZHODNOTENIE SEPTEMBRA 2022 A TEPLÉHO POLROKA (VEGETAČNÉHO OBDOBIA IV-IX) 2022

September 2022 bol na Slovensku podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 teplotne normálny, väčšinou tesne nad DP, podľa DP 1991-2020 (ktorý je asi o 0,8 až 1,0 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol September 2022 tiež normálny, ale už tesne pod DP. V tomto roku bol September relatívne teplejší na juhu SR a relatívne chladnejší na horách. V Hurbanove 15,7 °C, o 0,4 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 0,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,3 viac ako DP 1901-2000 a o 0,4 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach 14,6 °C, o 0,4 °C viac ako DP 1951-1980, o 0,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,4 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,6 °C menej ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 0,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,1 °C menej ako DP 1951,1980, v Kamenici n/C o 0,4 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,9 °C menej ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,4 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IX.2022 v priemere na Slovensku asi 110 mm (asi 184% DP 1901-1990, v Hurbanove 245%, v Košiciach 245%, v Poprade 154% a v Oravskej Lesnej 228%). Vyššie úhrny boli spôsobené celkovo oblačným a cyklonálnym charakterom mesiaca s menším trvaním slnečného svitu.

Vegetačné obdobie 2022 (Teplý polrok IV-IX) bolo na Slovensku v priemere silne až mimoriadne nadnormálne, o 1,5 až 2,5 °C nad DP 1951-1980, 1961-1990 a 1901-2000. Podľa DP 1991-2020 bolo ale teplotne normálne až nadnormálne, o 0,1 až 1,0 °C nad DP. V Hurbanove malo vegetačné obdobie 2022 priemer teploty 18,9 °C, v Košiciach 17,9 °C, v Poprade 13,8 °C, v Kamenici n/C 16,8 °C, na Chopku 5,5 °C, na Lomnickom štíte 2,1 °C a v Oravskej Lesnej 12,1 °C, bolo to na Slovensku už 8. vegetačné obdobie za sebou, ktoré môžeme považovať na väčšine územia za teplotne silne až mimoriadne nadnormálne. Apríl a September boli teplotne zväčša normálne, Máj až August ale teplotne mimoriadne nadnormálne (podľa DP 1961-1990). Zrážkovo bolo vegetačné obdobie 2022 predbežne celkovo podnormálne, no s veľmi nevyrovnaným časovým a priestorovým priebehom zrážok (veľa zrážok spadlo v Septembri a miestami aj inokedy počas intenzívnejších prehánok a búrkových lejakov, málo pršalo v Apríli až Júni, tiež bolo na väčšine územia časom výrazné sucho), v SR v priemere predbežne asi 369 mm (82% DP), Hurbanovo 102% DP 1901-1990, Oravská Lesná 103% DP, Poprad 89% DP, Košice 78% DP), no pri vyššej teplote je obvykle aj vyšší potenciálny výpar, takže ho môžeme hodnotiť na viacerých miestach ako prevažne veľmi suché z pohľadu vlhkosti pôdy. Pozoruhodný bol veľký počet dní s konvektívnymi zrážkami (s výnimkou Septembra), zrážky padali predovšetkým pri búrkových lejakoch a prehánkach, vyskytli sa ojedinele aj prívalové zrážky s následnými prívalovými povodňami na menších tokoch.

Vložil: M. Lapin, 3.X.2022 (bude sa upravovať)

___________________________________________________________________

 

ZHODNOTENIE AUGUSTA 2022 A LETA (VI-VIII) 2022

August 2022 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1991-2020 (ktorý je asi o 2 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol august 2021 silne až mimoriadne nadnormálny. V Hurbanove mal August 2022 priemer 23,4 °C, čo je o 4,0 °C viac ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 3,9 °C viac ako DP 1961-1990 aj 1901-2000, o 2,0 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach tiež 23,4 °C, o 5,1 °C viac ako DP 1951-1980, DP 1961-1990 a aj DP 1901-2000, o 2,9 °C viac ako DP 1991-2020 (v Košiciach to bol najteplejší August v histórii pozorovaní), v Oravskej Lesnej o 3,4 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 3,6 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 4,2 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 4,0 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 4,0 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VIII.2022 v priemere na Slovensku asi 60 mm (asi 76% DP 1901-1990, v Hurbanove 106%, v Košiciach 37%, v Poprade 86% a v Oravskej Lesnej 93% DP, no značná časť z nich spadla 21. a 22.VIII), v Kamenici n/C spadlo za mesiac len 5,3 mm zrážok.

Leto 2022 bolo na Slovensku v priemere teplotne mimoriadne nadnormálne, teda celkovo mimoriadne teplé (podľa DP 1951-80, 1961-90 a 1901-2000 o 2,9 až 4,3 °C nad DP), silne až mimoriadne nadnormálne bolo aj podľa DP 1991-2020 (o 1,0 až 2,5 °C nad DP). V Hurbanove malo leto 2022 priemer teploty 23,1 °C, v Košiciach 22,6 °C, v Poprade 18,0 °C, v Kamenici n/C 21,3 °C, na Chopku 9,9 °C, na Lomnickom štíte 6,4 °C a v Oravskej Lesnej 16,4 °C, bolo to približne 1. až 3. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1871), no pred rokom 1992 by bolo všade výrazne najteplejšie. Aj keď bola často nízka relatívna vlhkosť vzduchu a celkovo na viacerých miestach významné sucho, nočné minimá teploty vzduchu boli často vysoké a až v 30 dňoch sme zaznamenali niekde v SR tropickú noc s minimom teploty v noci 20 °C alebo viac, denné maximá boli v priemere tiež vysoké, zaznamenali sme v Hurbanove 15 supertropických dní (s maximom teploty 35 °C alebo viac) a na juhu SR okolo 80 letných dní a okolo 40 tropických dní (v Hurbanove 42 a v Orechovej až 45), čo je tiež vysoko nad dlhodobým priemerom z obdobia 1951-1990), zaznamenali sme aj 4 vlny horúčav na JZ Slovenska a 5 na východe SR s celkovým počtom dní 36, resp. 43, to je tiež blízke k rekordným hodnotám. Zrážkovo bolo leto 2022 celkovo silne podnormálne, miestami ale aj mimoriadne podnormálne ale aj normálne, pretože boli prevažne konvektívne zrážky s veľkými lokálnymi rozdielmi (SR asi 179 mm (69% DP), Hurbanovo len 96% DP 1901-1990, Oravská Lesná 79% DP, Poprad len 88% DP, Košice len 55% DP). Miestami bolo preto počas celého leta významné až rekordné sucho, len ojedinele normálne vlhko a iba ojedinele lokálne povodne. Pri takej vysokej teplote sú aj vyššie požiadavky na zavlaženie.

Vložil: M. Lapin, 2.IX.2022 (bude sa upravovať)

_____________________________________________________

JÚL 2022

Júl 2022 bol na Slovensku predbežne teplotne silne až mimoriadne nadnormálny (s odchýlkou 2,0 až 3,7 °C od DP 1951-1980, DP 1901-2000 a DP 1961-1990), podľa DP 1991-2020 bol normálny až silne nadnormálny (s odchýlkou 0,3 až 2,0 °C) a na JV SR bol teraz relatívne teplejší ako inde, bol to v Hurbanove 6. a v Košiciach 3. najteplejší Júl v histórii meteorologických meraní (asi aj od r. 1775).  V Hurbanove mal priemer teploty 23,3 °C, o 3,2 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 3,1 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,0 °C viac ako DP 1901-2000, o 1,3 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 22,6 °C, o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,6 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,6 °C viac ako DP 1901-2000, o 1,9 °C viac ako DP 1991-2020, v Poprade o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VII.2022 v priemere na Slovensku asi 72 mm (asi 82% DP 1901-1990, v Hurbanove 52%, v Košiciach 56%, v Poprade 126% a v Oravskej Lesnej 69% DP 1901-1990, od začiatku roka 2022 spadlo v Hurbanove 67%, v Košiciach 58%, v Poprade 79%, v Oravskej Lesnej 100% a na Slovensku 70% zrážok z DP 1901-1990). Vložil: M. Lapin, 1.VIII.2022, upravené 2.IX.2022

________________________________________________

JÚN 2022

Jún 2022 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1901-2000, 1961-1990 a 1951-1980), podľa DP 1991-2020 bol zväčša silne nadnormálny,  v Hurbanove 22,6 °C, o 3,8 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 3,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,1 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,3 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 21,7 °C, o 4,2 °C viac ako DP 1951-1980, o 4,3 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,4 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,6 °C viac ako DP 1991-2020, v Poprade o 3,4 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 3,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici n/C o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 3,5 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 3,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VI.2022 v priemere na Slovensku predbežne asi 47 mm (asi 52% DP 1901-1990, v Hurbanove 127%, v Košiciach 70%, v Poprade 53% a v Oravskej Lesnej 76% DP 1901-1990). 

Vložil: M. Lapin, 1.VII.2022 (bude sa upravovať)

1. Polrok I-VI.2022:  Na Slovensku bol 1. polrok 2022 až na niekoľko chladnejších epizód tiež relatívne teplý až mimoriadne teplý (podľa DP do roku 1990, relatívne teplejší bol na juhu Slovenska) a do konca Júna nakoniec prevažne zrážkovo silne podnormálny, zrážkovo bohatý bol len mesiac Február, Marec, Máj a Jún boli veľmi chudobné na zrážky. 1. polrok 2022  bol v Hurbanove o 2,3 °C teplejší ako DP 1951-1980 (o 2,3 °C teplejší aj ako DP 1901-2000 a o 2,1 °C teplejší ako DP 1961-1990), v porovnaní s DP 1991-2020 bol o 0,9 °C teplejší, v Košiciach o 2,4 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 2,4 °C teplejší ako DP 1901-2000 a o 2,2 °C teplejší ako DP 1961-1990, ale o 0,8 °C teplejší ako DP 1991-2020, v Poprade o 2,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 1,7 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Kamenici n/C o 2,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,9 °C teplejší ako DP 1951-1980 a na Chopku o 1,4 °C teplejší ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v 1. Polroku 2022 v Hurbanove 187 mm (70% DP 1901-1990), v Košiciach 171 mm (59%), v Poprade 177 mm (64%), v Oravskej Lesnej 543 mm (107%) a na Slovensku predbežne v priemere asi 235 mm (asi 67% DP 1901-1990). Keďže zrážky padali nerovnomerne a prevažne z prehánok, neprispeli dostatočne k zavlaženiu pôdy a na viacerých miestach sa vyskytlo prechodné sucho, koncom Júna bolo už výrazné sucho skoro všade. Vložil M. Lapin, 1.VII.2022. (upravené 2.IX.2022)

_________________________________________________________________ 

JAR 2022 a  MÁJ 2022 na Slovensku

JAR (III.-V.2022) bola na Slovensku teplotne normálna až nadnormálna s odchýlkou od -0,2 °C do +1,2 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 1961-1990 a 1901-2000, ale normálna až podnormálna o -0,4 až -1,2 °C v porovnaní DP 1991-2020.. V Hurbanove bola Jar 2021 o 0,8 °C teplejšia ako DP 1951-1980, o 0,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,8 °C viac ako DP 1901-2000 ale o 0,5 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach o 1,2 °C viac ako DP 1951-1980, o 0,8 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,0 °C viac ako DP 1901-2000 ale o 0,4 °C menej ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 0,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,9 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,9 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici n/C o 0,4 °C viac ako DP 1951-1980. Na JAR 2022 spadlo na Slovensku v priemere asi 106 mm zrážok (asi 61% DP 1901-1990), v Hurbanove 57%, v Košiciach 59%, v Poprade 67% a v Oravskej Lesnej 76% DP 1901-1990. Po dlhšietrvajúcom deficite zrážok je to málo.

Máj 2022 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a 1901-2000), podľa DP 1991-2020 bol normálny a miestami až nadnormálny (hlavne na juhu SR),  v Hurbanove 18,2 °C, o 3,0 °C viac ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,7 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,6 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 16,3 °C, o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,8 °C viac ako DO 1991-2020, v Poprade o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici n/Cirochou o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v V.2022 v priemere na Slovensku asi 33 mm (asi 43% DP 1901-1990), v Hurbanove 55%, v Košiciach 14%, v Poprade 33% a v Oravskej Lesnej 57% DP 1901-1990.

Vložil: M. Lapin, 1.VI.2022, upravené 2.IX.2022 

____________________________________________________

APRÍL 2022 

Apríl 2022 bol na Slovensku teplotne normálny, tak v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 (teplotne podnormálny až silne podnormálny bol podľa DP z obdobia 1991-2020). V Hurbanove 10,0 °C, o 0,5 °C chladnejší ako DP 1951-1980, o 0,7 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,4 °C menej ako DP 1901-2000, o 2,0 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach 8,5 °C, o 0,6 °C menej ako DP 1951-1980, o 1,0 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,6 °C menej ako DP 1901-2000 a o 2,4 °C menej ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej 0,9 °C menej ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,5 °C menej ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 1,0 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,7 °C menej ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte 0,6 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IV.2022 v priemere na Slovensku asi 47 mm (asi 89% DP 1901-1990), v Hurbanove 53%, v Košiciach 96%, v Poprade 112% a v Oravskej Lesnej 133% DP 1901-1990.

Vložil: M. Lapin, 2.V.2022 (upravené 2.IX.2022)

________________________________________________________

MAREC 2022 A CHP 2021/22 (X-III):

Marec 2022 bol na Slovensku teplotne normálny až slabo nadnormálny, tak v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 (vo vyšších horských polohách bol tiež teplotne normálny, teplotne normálny bol aj podľa DP z obdobia 1991-2020, ale už pod DP v západnej polovici SR). V Hurbanove 5,0 °C, rovnaký ako DP 1951-1980, o 0,3 °C chladnejší ako DP 1961-1990, o 0,1 °C chladnejší ako DP 1901-2000, o 1,1 °C chladnejší ako DP 1991-2020, v Košiciach 5,0 °C, o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,7 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,3 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej 0,1 °C menej ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v III.2022 v priemere na Slovensku asi 25 mm (asi 58% DP 1901-1990), v Hurbanove 66%, v Košiciach 35%, v Poprade 84% a v Oravskej Lesnej 42% DP 1901-1990.

Chladný polrok (CHP, X.2021-III.2022) bol na Slovensku zväčša teplotne nadnormálny s kladnou odchýlkou od 1,0 °C do 2,0 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000, vo vyšších horských polohách mal odchýlku menšiu ako 1,0 °C. V Hurbanove o 1,5 °C teplejší ako DP 1951-1980 aj DP 1961-1990, o 1,6 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,5 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach o 1,8 °C teplejší ako DP 1951-1980 a 1961-1990, o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,8 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 1,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,5 °C teplejší ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,7 °C teplejší ako DP 1951-1980 a na Lomnickom štíte o 0,8 °C teplejší ako DP 1951-1980. V CHP 2021/22 spadlo na Slovensku v priemere asi 226 mm zrážok (asi 74% DP 1901-1990), v Hurbanove 62%, v Košiciach 70%, v Poprade 67% a v Oravskej Lesnej 98% DP 1901-1990. Je to málo vzhľadom na to, že bola zima relatívne teplá a jarné topenie snehu prakticky neexistovalo a z roku 2021 sme tu mali miestami až 100 mm deficit zrážok. Na juhu Slovenska už v priebehu Marca 2022 nastúpilo sucho, ktoré bude zrejme miestami pokračovať aj v Apríli.

Aktualizácia: 1.IV.2022 (upravené 2.IX.2022)

_________________________________________________________________________

FEBRUÁR 2022 A ZIMA 2021/2022 (XII-II):

Február 2022 bol na Slovensku teplotne zväčša silne nadnormálny (miestami aj na hranici mimoriadne nadnormálneho mesiaca), na horách aj normálny oproti dlhodobému priemeru (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, v porovnaní s DP 1991-2020 bol ale menej extrémny. V Hurbanove +4,9 °C, o 4,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 3,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,6 °C viac ako DP 1901-2000 a o 3,1 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach +3,0 °C, o 4,1 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,5 °C viac ako DP 1901-2000 a o 3,0 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej asi o 3,8 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 4,3 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,5 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 3,8 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo II.2022 v Hurbanove 69% DP 1901-1990, v Košiciach 40% DP 1901-1990, v Poprade 100% DP 1901-1990, v Oravskej Lesnej asi 185% DP 1901-1990, v Kamenici nad Cirochou 68% DP 1901-1990 a v priemere na Slovensku asi 45 mm (asi 107% DP 1901-1990).

Zima 2021/2022 bola na Slovensku teplotne silne až mimoriadne nadnormálna, asi o 2,0 až 3,5 °C teplejšia ako DP 1951-1980, vo vysokých polohách hôr bola ale teplotne normálna. V Hurbanove mala priemer teploty vzduchu  2,9 °C, o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,0 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,1 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,0 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 0,8 °C, o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,9 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,7 °C viac ako DP 1991-2020, v Poprade o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej asi o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,4 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici nad Cirochou o 3,3 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za zimu 2021/2022 dosiahol v Hurbanove len 68% DP 1901-1990, v Košiciach len 48% DP, v Poprade 84% DP, v Oravskej Lesnej až 152% DP a na celom Slovensku asi 135 mm, čo je asi 96% DP (pri vyššej teplote ale padá v zime viac kvapalných zrážok, takže sme mali na Slovenska zväčša veľmi nízku priemernú výšku snehu a aj malý počet dní so snehovou pokrývkou v polohách pod 700 m n.m., iba na severe Slovenska bolo väčšinou viac snehu).

Aktualizácia: 1.III.2022 (potvrdené 2.IX.2022)

___________________________________________________________________________

JANUÁR 2022 

Január 2022 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny, vo vyšších horských polohách až tesne pod dlhodobým priemerom (v nižších polohách ojedinele na hornej hranici normálu), v nižších polohách skoro všade o 1,5 až 3,5 °C nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, ale len o 0,0 až 2,0 °C nad DP 1991-2020. V Hurbanove 1,9 °C, o 3,4 °C teplejší ako DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000, o 1,8 °C teplejší ako DP 1991-2020, v Košiciach -1,1 °C, o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990 a DP 1901-2000 ale len o 0,8 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,8 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980, no na Chopku o 0,5 °C viac a na Lomnickom štíte až o 0,7 °C menej ako DP 1951-1980 (podobne zrejme aj v iných vyvýšených polohách).  Úhrny zrážok boli v Januári 2022 takéto: Hurbanovo 23% DP 1901-1990, Košice 41% DP, Poprad 62% DP, Oravská Lesná 180% DP, SR predbežne 83% DP 1901-1990. Vložil: M. Lapin, 1.II.2022 (upravené 2.IX.2022)

___________________________________________________________