Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne zmeny teploty a zrážok na Slovensku

 

PREHĽAD ZMIEN TEPLOTY VZDUCHU A ÚHRNOV ATMOSFÉRICKÝCH ZRÁŽOK NA SLOVENSKU V UPLYNULOM ROKU
Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD., FMFI UK, milan.lapin@fmph.uniba.sk 
Teplota vzduchu sa meria v Hurbanove na profesionálnej úrovni od roku 1872, z ďalších 4 staníc SHMÚ je k dispozícii od r. 1881, z jednej (Bratislava) od r. 1851.
Územný priemer úhrnu zrážok na Slovensku je vypočítaný v SHMÚ z mesačných úhrnov 203 staníc, pred rokom 1901 iba z asi 30-100 staníc
Stránku www.dmc.fmph.uniba.sk už neaktualizujem, som na dôchodku, ospravedlňujem sa
 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE – ZHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA A ROČNÝCH SEZÓN, ZAUJÍMAVÉ PRÍPADY VÝVOJA POČASIA NA SLOVENSKU – podrobnosti sú aj na stránke: http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 ):
Detailnejšie klimatologické grafy nájdete vo Fotoalbume
Vo Fotoalbume sú aj denné priemery teploty po 10 dňoch od roku 1951: WEB
____________________________________________________________________

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY, MAREC 2023

Priemery teploty vzduchu po 5 dňoch a porovnanie s dlhodobým priemerom (DP) z obdobia 1951-1990 (1991-2020) v Hurbanove (podľa operatívnych údajov SHMÚ z medzinárodnej výmeny, konečné výsledky môžu byť až o 0,2 °C odlišné, DP 1951-1990 je približne rovnaký ako DP 1901-2000, DP 1991-2020 je ale počas roka aj o viac ako 2 °C vyšší ako DP 1901-2000 (porovnávanie aktuálneho počasia s DP 1991-2020 môžu používať meteorologické služby ako operatívny normál od 1.I.2021 (DP 1961-1990 je štandardným klimatickým normálom), od V.2015 to takto upravuje WMO pre operatívne účely, záporné číslo v zátvorke znamená pod DP 1991-2020)):

1 -   5.III.2023, asi   3,7 °C, o 1,3 (o -0,7) °C viac ako DP, priemerné maximum 11,5 °C

1 - 10.III.2023, asi   5,9 °C, o 3,1 (o 1,3) °C viac ako DP, priemerné maximum 12,0 °C

1 - 15.III.2023, asi   6,4 °C, o 3,2 (o 1,4) °C viac ako DP, priemerné maximum 12,2 °C

1 - 20.III.2023, asi   6,7 °C, o 2,9 (o 1,3) °C viac ako DP, priemerné maximum 13,0 °C

Do 20.III.2023 spadlo podľa meraní SHMÚ na asi 270 staniciach v Marci na Slovensku v priemere asi 22,5 mm zrážok, čo je  asi 50,5% normálu (1901-1990) za mesiac, malo byť podľa normálu 64,5% (v povodí Dolného Váhu len 4,9 mm a Moravy len 5,9 mm, no v povodí Hrona až 31,7 mm a Horného Váhu až 30,5 mm, potenciálny výpar bol za 20 dní Marca na JZ SR asi okolo 35 mm), za celý rok 2022 to bolo v SR predbežne asi 610 mm zrážok, asi 81% normálu, podľa izohyetovej metódy SHMÚ to bolo 619 mm, 81,2% normálu, 21.III.2023)

Vložil: M. Lapin, 20.III.2023, 21.15  

_______________________________________________________

FEBRUÁR 2023 A ZIMA 2022/2023 (XII-II):

Február 2023 bol na Slovensku teplotne zväčša nadnormálny až silne nadnormálny, na horách aj tesne nadnormálny až normálny oproti dlhodobému priemeru (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, v porovnaní s DP 1991-2020 bol ale teplotne normálny až nadnormálny. V Hurbanove +3,4 °C, o 2,7 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,1 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,6 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach +1,8 °C, o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,7 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,3 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,8 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo II.2023 v Hurbanove 63% DP 1901-1990, v Košiciach 25% DP 1901-1990, v Poprade 95% DP 1901-1990, v Oravskej Lesnej asi 254% DP 1901-1990 a v priemere na Slovensku asi 50 mm (asi 119% DP 1901-1990). Na severe až severozápade SR bolo zrážok výrazne viac ako na juhu až juhovýchode SR.

Zima 2022/2023 bola na Slovensku teplotne silne až mimoriadne nadnormálna, asi o 2,5 až 4,0 °C teplejšia ako DP 1951-1980, bolo to tak aj vo vyšších polohách slovenských hôr. V Hurbanove mala priemer teploty vzduchu  3,3 °C, o 3,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,6 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,5 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 2,0 °C, o 3,8 °C viac ako DP 1951-1980, o 4,0 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,1 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,9 °C viac ako DP 1991-2020, v Poprade o 3,0 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej asi o 2,8 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici nad Cirochou o 4,0 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za zimu 2022/2023 dosiahol v Hurbanove 162% DP 1901-1990, v Košiciach 172% DP, v Poprade 150% DP, v Oravskej Lesnej 166% DP a na celom Slovensku asi 225 mm, čo je asi 160% DP (pri vyššej teplote ale padá v zime viac kvapalných zrážok, takže sme mali na Slovenska zväčša veľmi nízku priemernú výšku snehu a aj malý počet dní so snehovou pokrývkou v polohách pod 400 m n.m., iba na severe Slovenska a na horách bolo väčšinou pomerne veľa snehu v druhej polovici zimy).

Aktualizácia: 1.III.2023 (bude sa upravovať)

_____________________________________________________________

 

JANUÁR 2023 

Január 2023 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny, v nižších polohách skoro všade o 5,0 až 7,5 °C nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, ale len o 3,5 až 5,5 °C nad DP 1991-2020. V Hurbanove 4,0 °C, o 5,5 °C teplejší ako DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000, o 3,9 °C teplejší ako DP 1991-2020 (3. najteplejší), v Košiciach 3,3 °C, o 6,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 6,8 °C viac ako DP 1961-1990 a DP 1901-2000 ale len o 5,2 °C viac ako DP 1991-2020 (vôbec najteplejší), v Oravskej Lesnej o 5,2 °C viac ako DP 1951-1980 (3. najteplejší), v Poprade o 5,2 °C viac ako DP 1951-1980 (5. najteplejší), v Kamenici nad Cirochou o 7,3 °C viac ako DP 1951-1980 (vôbec najteplejší), na Chopku o 4,0 °C viac a na Lomnickom štíte o 3,8 °C viac ako DP 1951-1980 (podobne zrejme aj v iných vyvýšených polohách).  Úhrny zrážok boli v Januári 2023 tiež mimoriadne vysoké: Hurbanovo 276% DP 1901-1990, Košice 254% DP, Poprad 245% DP, Oravská Lesná 159% DP, SR predbežne 225% DP 1901-1990. Vložil: M. Lapin, 1.II.2023 (bude sa upravovať)

______________________________________________________

DECEMBER 2022 A ROK 2022 (I-XII):

December 2022 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny, teda nad (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980 o viac ako 1,5 °C, resp. 2,7 °C, v Hurbanove 2,6 °C, o 1,8 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 2,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000 a len o 1,6 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 0,8 °C, o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,1 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,5 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 1,4 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici n/C o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v XII.2022 v priemere na Slovensku asi 75 mm (asi 138% DP 1901-1990, v Hurbanove 149%, v Košiciach 217%, v Oravskej Lesnej 100% a v Poprade 114% DP 1901-1990). 

Rok 2022 bol na Slovensku asi o 1,5 až 2,5 °C teplejší ako DP 1951-1980, teda bol mimoriadne teplotne nadnormálny podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a 1901-2000 (viac na juhu SR), v Hurbanove bol 3. až 4. najteplejší od začiatku pozorovaní (od 1871). V Hurbanove mal priemer teploty vzduchu  12,2 °C, o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,3 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,0 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 11,0 °C, o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,6 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,1 °C viac ako DP 1991-2020, v Poprade o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 1,7 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980, a Chopku o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici n/C o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za rok 2022 dosiahol v Hurbanove 84% DP 1901-1990, v Košiciach 79% DP, v Poprade 85% DP, v Oravskej Lesnej 105% DP a na celom Slovensku v priemere asi 609 mm, čo je asi 81% DP, (pri vyššej teplote je ale aj vyšší potenciálny výpar, preto bol rok 2022 na viacerých miestach Slovenska suchý až veľmi suchý, navyše, zrážkové úhrny boli aj časovo a aj územne veľmi nerovnomerne rozložené).

Vložil M. Lapin:3.I.2023, (bude sa upravovať)

______________________________________________________

ZHODNOTENIE NOVEMBRA 2022 A JESENE (IX-XI) 2022

November 2022 bol na Slovensku teplotne normálny až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980 a aj 1901-2000), podľa DP 1991-2020 bol teplotne normálny, v tomto roku bol relatívne najteplejší vo vyšších polohách hôr a na juhozápade SR. V Hurbanove mal priemer teploty 6,5 °C, o 1,5 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,9 °C viac ako 1901-2000, a o 0,6 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 5,4 °C, o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,3 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,9 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,1 °C viac ako DP 1951,1980, v Kamenici n/C o 0,8 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,0 °C a na Lomnickom štíte o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v XI.2022 v priemere na Slovensku asi 25 mm (asi 41% DP 1901-1990, v Hurbanove 31%, v Košiciach 54%, v Poprade 75% a v Oravskej Lesnej 54%). 

Jeseň 2022 (IX-XIbola na Slovensku v priemere celkovo teplotne nadnormálna, v porovnaní s DP 1991-2020 teplotne normálna, s odchýlkou okolo +0,5 °C. V Hurbanove mala jeseň 2022 priemer teploty 11,6 °C, v Košiciach 10,4 °C, v Poprade 7,4 °C, na Chopku 1,7 °C, na Lomnickom štíte -1,1 °C a v Oravskej Lesnej 6,6 °C a v Kamenici n/C 10,1 °C (bolo to teda o 1,5 °C, 1,6 °C, 1,1 °C, 1,6 °C, 1,3 °C, 1,2 °C a 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Hurbanove o 1,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,6 °C viac ako DP 1901-2000, no iba 0,6 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach o 1,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,7 °C viac ako DP 1901-2000, no len o 0,6 °C viac ako DP 1991-2020. Zrážkovo bola jeseň 2022 predbežne celkovo normálna, ale s veľmi nevyrovnaným časovým priebehom zrážok (najviac zrážok spadlo v Septembri, v priemere v SR 118 mm). Na Slovensku spadlo spolu v Jeseni 2022 asi 166 mm v priemere, čo je asi 93% DP (Hurbanovo 92% DP 1901-1990, Oravská Lesná 126% DP, Poprad 95% DP, Košice 117% DP). Nižšie jesenné úhrny zrážok nasledovali po mimoriadne teplom lete s celkovo podnormálnymi zrážkami, no aj s veľkými územnými rozdielmi a s mimoriadnym suchom na časti územia.

Vložil: M. Lapin, 1.XII.2022 (bude sa upravovať)

_________________________________________________________________

ZHODNOTENIE OKTÓBRA 2022 

Október 2022 bol na Slovensku teplotne silne nadnormálny, na štítoch hôr až mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1991-2020 (ktorý je asi o 0,5 – 1,0 °C vyšší ako DP 1901-2000) bol október 2022 nadnormálny až silne nadnormálny. V Hurbanove mal priemer 12,7 °C, o 2,7 °C viac ako (DP) 1951-1980 a 1901-2000, o 2,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,9 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 11,2 °C, o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980 a 1901-2000, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,8 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,2 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 3,6 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 3,2 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici nad Cirochou o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v X.2022 v priemere na Slovensku asi 25 mm (asi 44% DP 1901-1990, v Hurbanove 10%, v Košiciach 36%, v Poprade 42% a v Oravskej Lesnej 85%).

Vložil: M. Lapin, 2.XI.2022, bude sa upravovať

____________________________________________________________

ZHODNOTENIE SEPTEMBRA 2022 A TEPLÉHO POLROKA (VEGETAČNÉHO OBDOBIA IV-IX) 2022

September 2022 bol na Slovensku podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 teplotne normálny, väčšinou tesne nad DP, podľa DP 1991-2020 (ktorý je asi o 0,8 až 1,0 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol September 2022 tiež normálny, ale už tesne pod DP. V tomto roku bol September relatívne teplejší na juhu SR a relatívne chladnejší na horách. V Hurbanove 15,7 °C, o 0,4 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 0,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,3 viac ako DP 1901-2000 a o 0,4 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach 14,6 °C, o 0,4 °C viac ako DP 1951-1980, o 0,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,4 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,6 °C menej ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 0,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,1 °C menej ako DP 1951,1980, v Kamenici n/C o 0,4 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,9 °C menej ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,4 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IX.2022 v priemere na Slovensku asi 110 mm (asi 184% DP 1901-1990, v Hurbanove 245%, v Košiciach 245%, v Poprade 154% a v Oravskej Lesnej 228%). Vyššie úhrny boli spôsobené celkovo oblačným a cyklonálnym charakterom mesiaca s menším trvaním slnečného svitu.

Vegetačné obdobie 2022 (Teplý polrok IV-IX) bolo na Slovensku v priemere silne až mimoriadne nadnormálne, o 1,5 až 2,5 °C nad DP 1951-1980, 1961-1990 a 1901-2000. Podľa DP 1991-2020 bolo ale teplotne normálne až nadnormálne, o 0,1 až 1,0 °C nad DP. V Hurbanove malo vegetačné obdobie 2022 priemer teploty 18,9 °C, v Košiciach 17,9 °C, v Poprade 13,8 °C, v Kamenici n/C 16,8 °C, na Chopku 5,5 °C, na Lomnickom štíte 2,1 °C a v Oravskej Lesnej 12,1 °C, bolo to na Slovensku už 8. vegetačné obdobie za sebou, ktoré môžeme považovať na väčšine územia za teplotne silne až mimoriadne nadnormálne. Apríl a September boli teplotne zväčša normálne, Máj až August ale teplotne mimoriadne nadnormálne (podľa DP 1961-1990). Zrážkovo bolo vegetačné obdobie 2022 predbežne celkovo podnormálne, no s veľmi nevyrovnaným časovým a priestorovým priebehom zrážok (veľa zrážok spadlo v Septembri a miestami aj inokedy počas intenzívnejších prehánok a búrkových lejakov, málo pršalo v Apríli až Júni, tiež bolo na väčšine územia časom výrazné sucho), v SR v priemere predbežne asi 369 mm (82% DP), Hurbanovo 102% DP 1901-1990, Oravská Lesná 103% DP, Poprad 89% DP, Košice 78% DP), no pri vyššej teplote je obvykle aj vyšší potenciálny výpar, takže ho môžeme hodnotiť na viacerých miestach ako prevažne veľmi suché z pohľadu vlhkosti pôdy. Pozoruhodný bol veľký počet dní s konvektívnymi zrážkami (s výnimkou Septembra), zrážky padali predovšetkým pri búrkových lejakoch a prehánkach, vyskytli sa ojedinele aj prívalové zrážky s následnými prívalovými povodňami na menších tokoch.

Vložil: M. Lapin, 3.X.2022 (bude sa upravovať)

___________________________________________________________________

 

ZHODNOTENIE AUGUSTA 2022 A LETA (VI-VIII) 2022

August 2022 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1991-2020 (ktorý je asi o 2 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol august 2021 silne až mimoriadne nadnormálny. V Hurbanove mal August 2022 priemer 23,4 °C, čo je o 4,0 °C viac ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 3,9 °C viac ako DP 1961-1990 aj 1901-2000, o 2,0 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach tiež 23,4 °C, o 5,1 °C viac ako DP 1951-1980, DP 1961-1990 a aj DP 1901-2000, o 2,9 °C viac ako DP 1991-2020 (v Košiciach to bol najteplejší August v histórii pozorovaní), v Oravskej Lesnej o 3,4 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 3,6 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 4,2 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 4,0 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 4,0 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VIII.2022 v priemere na Slovensku asi 60 mm (asi 76% DP 1901-1990, v Hurbanove 106%, v Košiciach 37%, v Poprade 86% a v Oravskej Lesnej 93% DP, no značná časť z nich spadla 21. a 22.VIII), v Kamenici n/C spadlo za mesiac len 5,3 mm zrážok.

Leto 2022 bolo na Slovensku v priemere teplotne mimoriadne nadnormálne, teda celkovo mimoriadne teplé (podľa DP 1951-80, 1961-90 a 1901-2000 o 2,9 až 4,3 °C nad DP), silne až mimoriadne nadnormálne bolo aj podľa DP 1991-2020 (o 1,0 až 2,5 °C nad DP). V Hurbanove malo leto 2022 priemer teploty 23,1 °C, v Košiciach 22,6 °C, v Poprade 18,0 °C, v Kamenici n/C 21,3 °C, na Chopku 9,9 °C, na Lomnickom štíte 6,4 °C a v Oravskej Lesnej 16,4 °C, bolo to približne 1. až 3. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1871), no pred rokom 1992 by bolo všade výrazne najteplejšie. Aj keď bola často nízka relatívna vlhkosť vzduchu a celkovo na viacerých miestach významné sucho, nočné minimá teploty vzduchu boli často vysoké a až v 30 dňoch sme zaznamenali niekde v SR tropickú noc s minimom teploty v noci 20 °C alebo viac, denné maximá boli v priemere tiež vysoké, zaznamenali sme v Hurbanove 15 supertropických dní (s maximom teploty 35 °C alebo viac) a na juhu SR okolo 80 letných dní a okolo 40 tropických dní (v Hurbanove 42 a v Orechovej až 45), čo je tiež vysoko nad dlhodobým priemerom z obdobia 1951-1990), zaznamenali sme aj 4 vlny horúčav na JZ Slovenska a 5 na východe SR s celkovým počtom dní 36, resp. 43, to je tiež blízke k rekordným hodnotám. Zrážkovo bolo leto 2022 celkovo silne podnormálne, miestami ale aj mimoriadne podnormálne ale aj normálne, pretože boli prevažne konvektívne zrážky s veľkými lokálnymi rozdielmi (SR asi 179 mm (69% DP), Hurbanovo len 96% DP 1901-1990, Oravská Lesná 79% DP, Poprad len 88% DP, Košice len 55% DP). Miestami bolo preto počas celého leta významné až rekordné sucho, len ojedinele normálne vlhko a iba ojedinele lokálne povodne. Pri takej vysokej teplote sú aj vyššie požiadavky na zavlaženie.

Vložil: M. Lapin, 2.IX.2022 (bude sa upravovať)

_____________________________________________________

JÚL 2022

Júl 2022 bol na Slovensku predbežne teplotne silne až mimoriadne nadnormálny (s odchýlkou 2,0 až 3,7 °C od DP 1951-1980, DP 1901-2000 a DP 1961-1990), podľa DP 1991-2020 bol normálny až silne nadnormálny (s odchýlkou 0,3 až 2,0 °C) a na JV SR bol teraz relatívne teplejší ako inde, bol to v Hurbanove 6. a v Košiciach 3. najteplejší Júl v histórii meteorologických meraní (asi aj od r. 1775).  V Hurbanove mal priemer teploty 23,3 °C, o 3,2 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 3,1 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,0 °C viac ako DP 1901-2000, o 1,3 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 22,6 °C, o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,6 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,6 °C viac ako DP 1901-2000, o 1,9 °C viac ako DP 1991-2020, v Poprade o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 2,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VII.2022 v priemere na Slovensku asi 72 mm (asi 82% DP 1901-1990, v Hurbanove 52%, v Košiciach 56%, v Poprade 126% a v Oravskej Lesnej 69% DP 1901-1990, od začiatku roka 2022 spadlo v Hurbanove 67%, v Košiciach 58%, v Poprade 79%, v Oravskej Lesnej 100% a na Slovensku 70% zrážok z DP 1901-1990). Vložil: M. Lapin, 1.VIII.2022, upravené 2.IX.2022

________________________________________________

JÚN 2022

Jún 2022 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1901-2000, 1961-1990 a 1951-1980), podľa DP 1991-2020 bol zväčša silne nadnormálny,  v Hurbanove 22,6 °C, o 3,8 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 3,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,1 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,3 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 21,7 °C, o 4,2 °C viac ako DP 1951-1980, o 4,3 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,4 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,6 °C viac ako DP 1991-2020, v Poprade o 3,4 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 3,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici n/C o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 3,5 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 3,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VI.2022 v priemere na Slovensku predbežne asi 47 mm (asi 52% DP 1901-1990, v Hurbanove 127%, v Košiciach 70%, v Poprade 53% a v Oravskej Lesnej 76% DP 1901-1990). 

Vložil: M. Lapin, 1.VII.2022 (bude sa upravovať)

1. Polrok I-VI.2022:  Na Slovensku bol 1. polrok 2022 až na niekoľko chladnejších epizód tiež relatívne teplý až mimoriadne teplý (podľa DP do roku 1990, relatívne teplejší bol na juhu Slovenska) a do konca Júna nakoniec prevažne zrážkovo silne podnormálny, zrážkovo bohatý bol len mesiac Február, Marec, Máj a Jún boli veľmi chudobné na zrážky. 1. polrok 2022  bol v Hurbanove o 2,3 °C teplejší ako DP 1951-1980 (o 2,3 °C teplejší aj ako DP 1901-2000 a o 2,1 °C teplejší ako DP 1961-1990), v porovnaní s DP 1991-2020 bol o 0,9 °C teplejší, v Košiciach o 2,4 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 2,4 °C teplejší ako DP 1901-2000 a o 2,2 °C teplejší ako DP 1961-1990, ale o 0,8 °C teplejší ako DP 1991-2020, v Poprade o 2,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 1,7 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Kamenici n/C o 2,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,9 °C teplejší ako DP 1951-1980 a na Chopku o 1,4 °C teplejší ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v 1. Polroku 2022 v Hurbanove 187 mm (70% DP 1901-1990), v Košiciach 171 mm (59%), v Poprade 177 mm (64%), v Oravskej Lesnej 543 mm (107%) a na Slovensku predbežne v priemere asi 235 mm (asi 67% DP 1901-1990). Keďže zrážky padali nerovnomerne a prevažne z prehánok, neprispeli dostatočne k zavlaženiu pôdy a na viacerých miestach sa vyskytlo prechodné sucho, koncom Júna bolo už výrazné sucho skoro všade. Vložil M. Lapin, 1.VII.2022. (upravené 2.IX.2022)

_________________________________________________________________ 

JAR 2022 a  MÁJ 2022 na Slovensku

JAR (III.-V.2022) bola na Slovensku teplotne normálna až nadnormálna s odchýlkou od -0,2 °C do +1,2 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 1961-1990 a 1901-2000, ale normálna až podnormálna o -0,4 až -1,2 °C v porovnaní DP 1991-2020.. V Hurbanove bola Jar 2021 o 0,8 °C teplejšia ako DP 1951-1980, o 0,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,8 °C viac ako DP 1901-2000 ale o 0,5 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach o 1,2 °C viac ako DP 1951-1980, o 0,8 °C viac ako DP 1961-1990 a o 1,0 °C viac ako DP 1901-2000 ale o 0,4 °C menej ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 0,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,9 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,9 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici n/C o 0,4 °C viac ako DP 1951-1980. Na JAR 2022 spadlo na Slovensku v priemere asi 106 mm zrážok (asi 61% DP 1901-1990), v Hurbanove 57%, v Košiciach 59%, v Poprade 67% a v Oravskej Lesnej 76% DP 1901-1990. Po dlhšietrvajúcom deficite zrážok je to málo.

Máj 2022 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a 1901-2000), podľa DP 1991-2020 bol normálny a miestami až nadnormálny (hlavne na juhu SR),  v Hurbanove 18,2 °C, o 3,0 °C viac ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 2,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,7 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,6 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 16,3 °C, o 2,4 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,8 °C viac ako DO 1991-2020, v Poprade o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 2,5 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,8 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici n/Cirochou o 1,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v V.2022 v priemere na Slovensku asi 33 mm (asi 43% DP 1901-1990), v Hurbanove 55%, v Košiciach 14%, v Poprade 33% a v Oravskej Lesnej 57% DP 1901-1990.

Vložil: M. Lapin, 1.VI.2022, upravené 2.IX.2022 

____________________________________________________

APRÍL 2022 

Apríl 2022 bol na Slovensku teplotne normálny, tak v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 (teplotne podnormálny až silne podnormálny bol podľa DP z obdobia 1991-2020). V Hurbanove 10,0 °C, o 0,5 °C chladnejší ako DP 1951-1980, o 0,7 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,4 °C menej ako DP 1901-2000, o 2,0 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach 8,5 °C, o 0,6 °C menej ako DP 1951-1980, o 1,0 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,6 °C menej ako DP 1901-2000 a o 2,4 °C menej ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej 0,9 °C menej ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,5 °C menej ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 1,0 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,7 °C menej ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte 0,6 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IV.2022 v priemere na Slovensku asi 47 mm (asi 89% DP 1901-1990), v Hurbanove 53%, v Košiciach 96%, v Poprade 112% a v Oravskej Lesnej 133% DP 1901-1990.

Vložil: M. Lapin, 2.V.2022 (upravené 2.IX.2022)

________________________________________________________

MAREC 2022 A CHP 2021/22 (X-III):

Marec 2022 bol na Slovensku teplotne normálny až slabo nadnormálny, tak v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 (vo vyšších horských polohách bol tiež teplotne normálny, teplotne normálny bol aj podľa DP z obdobia 1991-2020, ale už pod DP v západnej polovici SR). V Hurbanove 5,0 °C, rovnaký ako DP 1951-1980, o 0,3 °C chladnejší ako DP 1961-1990, o 0,1 °C chladnejší ako DP 1901-2000, o 1,1 °C chladnejší ako DP 1991-2020, v Košiciach 5,0 °C, o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,7 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,3 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej 0,1 °C menej ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v III.2022 v priemere na Slovensku asi 25 mm (asi 58% DP 1901-1990), v Hurbanove 66%, v Košiciach 35%, v Poprade 84% a v Oravskej Lesnej 42% DP 1901-1990.

Chladný polrok (CHP, X.2021-III.2022) bol na Slovensku zväčša teplotne nadnormálny s kladnou odchýlkou od 1,0 °C do 2,0 °C v porovnaní s DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000, vo vyšších horských polohách mal odchýlku menšiu ako 1,0 °C. V Hurbanove o 1,5 °C teplejší ako DP 1951-1980 aj DP 1961-1990, o 1,6 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,5 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach o 1,8 °C teplejší ako DP 1951-1980 a 1961-1990, o 2,0 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,8 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 1,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,5 °C teplejší ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,7 °C teplejší ako DP 1951-1980 a na Lomnickom štíte o 0,8 °C teplejší ako DP 1951-1980. V CHP 2021/22 spadlo na Slovensku v priemere asi 226 mm zrážok (asi 74% DP 1901-1990), v Hurbanove 62%, v Košiciach 70%, v Poprade 67% a v Oravskej Lesnej 98% DP 1901-1990. Je to málo vzhľadom na to, že bola zima relatívne teplá a jarné topenie snehu prakticky neexistovalo a z roku 2021 sme tu mali miestami až 100 mm deficit zrážok. Na juhu Slovenska už v priebehu Marca 2022 nastúpilo sucho, ktoré bude zrejme miestami pokračovať aj v Apríli.

Aktualizácia: 1.IV.2022 (upravené 2.IX.2022)

_________________________________________________________________________

FEBRUÁR 2022 A ZIMA 2021/2022 (XII-II):

Február 2022 bol na Slovensku teplotne zväčša silne nadnormálny (miestami aj na hranici mimoriadne nadnormálneho mesiaca), na horách aj normálny oproti dlhodobému priemeru (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, v porovnaní s DP 1991-2020 bol ale menej extrémny. V Hurbanove +4,9 °C, o 4,2 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 3,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,6 °C viac ako DP 1901-2000 a o 3,1 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach +3,0 °C, o 4,1 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,9 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,5 °C viac ako DP 1901-2000 a o 3,0 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej asi o 3,8 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 4,3 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,5 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 3,8 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol vo II.2022 v Hurbanove 69% DP 1901-1990, v Košiciach 40% DP 1901-1990, v Poprade 100% DP 1901-1990, v Oravskej Lesnej asi 185% DP 1901-1990, v Kamenici nad Cirochou 68% DP 1901-1990 a v priemere na Slovensku asi 45 mm (asi 107% DP 1901-1990).

Zima 2021/2022 bola na Slovensku teplotne silne až mimoriadne nadnormálna, asi o 2,0 až 3,5 °C teplejšia ako DP 1951-1980, vo vysokých polohách hôr bola ale teplotne normálna. V Hurbanove mala priemer teploty vzduchu  2,9 °C, o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980, o 3,0 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,1 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,0 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 0,8 °C, o 2,6 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 2,9 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,7 °C viac ako DP 1991-2020, v Poprade o 2,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej asi o 1,9 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,0 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,4 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici nad Cirochou o 3,3 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za zimu 2021/2022 dosiahol v Hurbanove len 68% DP 1901-1990, v Košiciach len 48% DP, v Poprade 84% DP, v Oravskej Lesnej až 152% DP a na celom Slovensku asi 135 mm, čo je asi 96% DP (pri vyššej teplote ale padá v zime viac kvapalných zrážok, takže sme mali na Slovenska zväčša veľmi nízku priemernú výšku snehu a aj malý počet dní so snehovou pokrývkou v polohách pod 700 m n.m., iba na severe Slovenska bolo väčšinou viac snehu).

Aktualizácia: 1.III.2022 (potvrdené 2.IX.2022)

___________________________________________________________________________

JANUÁR 2022 

Január 2022 bol na Slovensku teplotne nadnormálny až silne nadnormálny, vo vyšších horských polohách až tesne pod dlhodobým priemerom (v nižších polohách ojedinele na hornej hranici normálu), v nižších polohách skoro všade o 1,5 až 3,5 °C nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, ale len o 0,0 až 2,0 °C nad DP 1991-2020. V Hurbanove 1,9 °C, o 3,4 °C teplejší ako DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000, o 1,8 °C teplejší ako DP 1991-2020, v Košiciach -1,1 °C, o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 2,4 °C viac ako DP 1961-1990 a DP 1901-2000 ale len o 0,8 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 2,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 2,8 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 2,3 °C viac ako DP 1951-1980, no na Chopku o 0,5 °C viac a na Lomnickom štíte až o 0,7 °C menej ako DP 1951-1980 (podobne zrejme aj v iných vyvýšených polohách).  Úhrny zrážok boli v Januári 2022 takéto: Hurbanovo 23% DP 1901-1990, Košice 41% DP, Poprad 62% DP, Oravská Lesná 180% DP, SR predbežne 83% DP 1901-1990. Vložil: M. Lapin, 1.II.2022 (upravené 2.IX.2022)

___________________________________________________________

DECEMBER 2021 A ROK 2021 (I-XII):

December 2021 bol na Slovensku teplotne normálny až nadnormálny, teda zväčša nad (DP) 1901-2000, 1961-1990 a aj 1951-1980, v Hurbanove 1,8 °C, o 1,0 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,2 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,8 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 0,4 °C, o 1,4 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,7 °C viac ako DP 1901-2000 a o 1,1 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej asi o 0,2 °C menej ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,6 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,4 °C menej ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,1 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v XII.2021 v priemere na Slovensku asi 50 mm (asi 92% DP 1901-1990, v Hurbanove 102%, v Košiciach 60%, v Oravskej Lesnej 98% a v Poprade 90% DP 1901-1990). 

Rok 2021 bol na Slovensku asi o 0,7 až 1,5 °C teplejší ako DP 1951-1980, teda bol teplotne nadnormálny až silne nadnormálny (viac na juhu a východe SR), v Hurbanove bol ale až 18. najteplejší od začiatku pozorovaní (od 1871), pred rokom 1992 by bol 2. najteplejší. V Hurbanove mal priemer teploty vzduchu  11,2 °C, o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,3 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,0 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 9,4 °C, o 1,5 °C viac ako DP 1951-1980, o 1,3 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,5 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,0 °C viac ako DP 1991-2020, v Poprade o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 0,9 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,9 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 0,7 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok za rok 2021 dosiahol v Hurbanove 80% DP 1901-1990, v Košiciach 96% DP, v Poprade 108% DP, v Oravskej Lesnej 93% DP a na celom Slovensku asi 745 mm, čo je asi 99% DP, izohyetovou metódou asi 755 mm, 99% DP  (pri vyššej teplote je ale aj vyšší potenciálny výpar, preto bol rok 2021 na viacerých miestach Slovenska počas roka pomerne suchý, navyše, zrážkové úhrny boli aj časovo a aj územne veľmi nerovnomerne rozložené).

Aktualizácia:4.I.2022, (bude sa upravovať)

_______________________________________________________________

ZHODNOTENIE NOVEMBRA 2021 A JESENE (IX-XI) 2021

November 2021 bol na Slovensku teplotne normálny, vo vyšších polohách až silne nadnormálny (podľa DP 1951-1980 a aj 1901-2000), v tomto roku bol relatívne najteplejší vo vyšších polohách hôr a na východe SR. V Hurbanove mal priemer teploty 5,3 °C, o 0,3 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980 (aj 1981-2010), o 0,6 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,7 °C viac ako 1901-2000, a o 0,6 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach 4,7 °C, o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980 (aj 1981-2010), o 1,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,6 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,2 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,3 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 2,0 °C a na Lomnickom štíte o 2,9 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v XI.2021 v priemere na Slovensku asi 50 mm (asi 81% DP 1901-1990, v Hurbanove 61%, v Košiciach 142%, v Poprade 64% a v Oravskej Lesnej 70%). Nízke úhrny zrážok až do 24.XI a relatívne vysoká teplota na horách boli spôsobené predovšetkým opakovaným výskytom anticyklóny a inverzného počasia.

Jeseň 2021 (IX-XIbola na Slovensku v priemere celkovo teplotne normálna, na horách až nadnormálna v porovnaní s DP 1951-1980, v porovnaní s DP 1901-2000 bola ešte asi o 0,1 až 0,2 °C teplejšia. V Hurbanove mala jeseň 2021 priemer teploty 10,7 °C, v Košiciach 9,6 °C, v Poprade 7,0 °C, na Chopku 1,1 °C, na Lomnickom štíte -0,6 °C a v Oravskej Lesnej 6,1 °C (bolo to teda o 0,6 °C, 0,8 °C, 0,7 °C, 0,9 °C, 1,8 °C a 0,7 °C viac ako DP 1951-1980, v Hurbanove o 0,6 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,7 °C viac ako DP 1901-2000, no 0,3 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach o 0,7 °C viac ako DP 1961-1990, o 0,9 °C viac ako DP 1901-2000, no len o 0,4 °C viac ako DP 1991-2020. Zrážkovo bola jeseň 2021 predbežne celkovo podnormálna, miestami až silne podnormálna, navyše s veľmi nevyrovnaným časovým priebehom zrážok (viac zrážok spadlo iba 16-17.IX v priemere v SR 25 mm, 30.IX v priemere v SR 8 mm a 26-30.XI v priemere v SR 30 mm). Na Slovensku spadlo spolu asi 116 mm v priemere, čo je asi 65% DP (Hurbanovo 77% DP 1901-1990, Oravská Lesná 50% DP, Poprad 71% DP, Košice 81% DP). Nízke jesenné úhrny zrážok nasledovali po mimoriadne teplom lete s celkovo normálnymi zrážkami, no s veľkými územnými rozdielmi.

Vložil: M. Lapin, 1.XII.2021 (bude sa upravovať)

___________________________________________________________

ZHODNOTENIE OKTÓBRA 2021 

Október 2021 bol na Slovensku teplotne normálny, na krajnom východe SR so zápornou odchýlkou (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1991-2020 (ktorý je asi o 0,5 – 1,0 °C vyšší ako DP 1901-2000) bol október 2021 tiež normálny, no všade už mal zápornú odchýlku priemernej mesačnej teploty. V Hurbanove mal priemer 10,0 °C, rovnaký ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980 a 1901-2000, o 0,2 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,8 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach 8,9 °C, o 0,2 °C viac ako DP 1951-1980 a 1901-2000, rovnaký ako DP 1961-1990 a o 0,7 °C menej ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 0,1 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade rovnaký ako DP 1951,1980, na Chopku o 0,3 °C menej ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,3 °C viac ako DP 1951-1980 a v Kamenici nad Cirochou až o 0,5 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v X.2021 v priemere na Slovensku asi 12 mm (asi 21% DP 1901-1990, v Hurbanove 43%, v Košiciach 12%, v Poprade 22%, v Oravskej Lesnej 22% a v Kamenici n/Cirochou len 2%).

Vložil: M. Lapin, 2.XI.2021, bude sa upravovať

__________________________________________________________

ZHODNOTENIE SEPTEMBRA 2021 A TEPLÉHO POLROKA (VEGETAČNÉHO OBDOBIA IV-IX) 2021

September 2021 bol na Slovensku podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 teplotne nadnormálny, miestami aj normálny, podľa DP 1991-2020 (ktorý je asi o 0,8 až 1,0 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol September 2021 len normálny, v tomto roku bol relatívne teplejší na juhu SR a na horách, v Hurbanove 16,7 °C, o 1,4 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,2 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,3 viac ako DP 1901-2000 a o 0,6 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 15,2 °C, o 1,0 °C viac ako DP 1951-1980, o 0,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 1,0 °C viac ako DP 1901-2000 a o 0,0 °C viac ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 0,8 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,7 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 1,1 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 1,2 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IX.2021 v priemere na Slovensku asi 54 mm (asi 86% DP 1901-1990, v Hurbanove 133%, v Košiciach 82%, v Poprade 115% a v Oravskej Lesnej 57%). Vyššie úhrny boli spôsobené prevažne iba tromi krátkymi cyklonálnymi situáciami od 16. do 30.IX.2021.

Vegetačné obdobie 2021 (Teplý polrok IV-IX) bolo na časti Slovenska v priemere silne nadnormálne, teda veľmi teplé, o 1,3 až 1,6 °C nad DP 1951-1980, 1961-1990 a 1901-2000, miestami bolo iba teplotne nadnormálne, o 0,8 až 1,2 °C nad DP. Podľa DP 1991-2020 bolo ale všade teplotne normálne, o 0,1 až 0,2 °C pod DP. V Hurbanove malo vegetačné obdobie 2021 priemer teploty 17,9 °C, v Košiciach 16,9 °C, v Poprade 13,1 °C, na Chopku 4,6 °C, na Lomnickom štíte 1,6 °C a v Oravskej Lesnej 11,7 °C, bolo to na Slovensku už 7. vegetačné obdobie za sebou, ktoré môžeme považovať na väčšine územia za teplotne silne nadnormálne. Apríl a Máj boli teplotne podnormálne, Jún a Júl teplotne mimoriadne nadnormálne. Zrážkovo bolo vegetačné obdobie 2021 predbežne celkovo v medziach normálu, no s veľmi nevyrovnaným časovým a priestorovým priebehom zrážok (veľa zrážok spadlo v Auguste a miestami aj inokedy počas intenzívnejších prehánok a búrkových lejakov, málo pršalo v Júni, tiež bolo miestami časom sucho), v SR v priemere asi 496 mm (111% DP), Hurbanovo 88% DP 1901-1990, Oravská Lesná 101% DP, Poprad 124% DP, Košice 91% DP), no pri vyššej teplote je obvykle aj vyšší výpar, takže ho môžeme hodnotiť na viacerých miestach ako prevažne suché z pohľadu vlhkosti pôdy. Pozoruhodný bol veľký počet dní s konvektívnymi zrážkami, zrážky padali predovšetkým pri búrkových lejakoch a prehánkach, vyskytli sa aj prívalové zrážky s následnými prívalovými povodňami na menších tokoch.

Vložil: M. Lapin, 1.X.2021 (upravené 15.X.2021)

_________________________________________________________

ZHODNOTENIE AUGUSTA 2021 A LETA (VI-VIII) 2021

August 2021 bol na Slovensku teplotne normálny až nadnormálny (podľa DP 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000), podľa DP 1991-2020 (ktorý je asi o 2 °C vyšší ako DP 1951-1980) bol august 2021 tiež normálny (miestami podnormálny), ale už všade pod dlhodobým priemerom 1991-2020. V Hurbanove mal August 2021 priemer 20,4 °C, čo je o 1,0 °C viac ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 0,9 °C viac ako DP 1961-1990 aj 1901-2000, o 1,0 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach 19,0 °C, o 0,7 °C viac ako DP 1951-1980, DP 1961-1990 a aj DP 1901-2000, no o 1,5 °C menej ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 0,5 °C viac ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,7 °C viac ako DP 1951,1980, na Chopku o 0,3 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,9 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 0,6 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VIII.2021 v priemere na Slovensku asi 138 mm (asi 175% DP 1901-1990, v Hurbanove 62%, v Košiciach 172%, v Poprade 214% a v Oravskej Lesnej 188% DP, no značná časť z nich spadla koncom mesiaca, hlavne na severe SR).

Leto 2021 bolo na Slovensku v priemere mimoriadne teplé, teda celkovo mimoriadne teplotne nadnormálne (podľa DP 1951-80, 1961-90 a 1901-2000 o 2,5 až 3,2 °C nad DP), nadnormálne až silne nadnormálne bolo aj podľa DP 1991-2020 (o 1,0 až 1,3 °C nad DP). V Hurbanove malo leto 2021 priemer teploty 22,5 °C, v Košiciach 21,4 °C, v Poprade 17,4 °C, na Chopku 9,0 °C, na Lomnickom štíte 5,7 °C a v Oravskej Lesnej 16,2 °C, bolo to približne 5. najteplejšie leto od začiatku pozorovaní (1871), no pred rokom 1992 by bolo vôbec najteplejšie. Aj keď bola občas nízka relatívna vlhkosť vzduchu a celkovo na viacerých miestach významné sucho, nočné minimá teploty vzduchu boli často vysoké a až v 28 dňoch sme zaznamenali niekde v SR tropickú noc s minimom teploty v noci 20 °C alebo viac, denné maximá boli v priemere tiež vysoké, zaznamenali sme asi 7 supertropických dní (s maximom teploty 35 °C alebo viac) a na juhu SR okolo 75 letných dní, čo je tiež vysoko nad dlhodobým priemerom z obdobia 1951-1990), zaznamenali sme aj 4 vlny horúčav na východe SR s celkovým počtom dní 41 a 5 vĺn horúčav na západe SR s celkovým počtom 42 dní, to je tiež blízke k rekordným hodnotám. Zrážkovo bolo leto 2021 celkovo v medziach normálu, miestami ale aj podnormálne a aj nadnormálne, pretože boli prevažne konvektívne zrážky s veľkými lokálnymi rozdielmi (SR asi 271 mm (105% DP), Hurbanovo len 49% DP 1901-1990, Oravská Lesná 95% DP, Poprad až 128% DP, Košice 94% DP). Miestami bolo preto počas celého leta významné sucho, inde zasa významné vlhko a aj lokálne povodne.

Vložil: M. Lapin, 2.IX.2021 (upravené 18.IX.2021)

____________________________________________________________________

JÚL 2021

Júl 2021 bol na Slovensku predbežne teplotne mimoriadne nadnormálny (s odchýlkou 3,6 až 4,5 °C od DP 1951-1980, DP 1901-2000 a DP 1961-1990), podľa DP 1991-2020 bol tiež silne až mimoriadne nadnormálny (s odchýlkou 2,0 až 2,7 °C) a na JV SR bol teraz relatívne teplejší ako inde, bol to najteplejší až 3. najteplejší Júl v histórii meteorologických meraní (asi aj od r. 1775).  V Hurbanove mal priemer teploty 24,1 °C, o 4,0 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 3,8 °C viac ako DP 1961-1990, o 3,8 °C viac ako DP 1901-2000, o 2,1 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 23,4 °C, o 4,5 °C viac ako DP 1951-1980, o 4,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,4 °C viac ako DP 1901-2000, o 2,7 °C viac ako DP 1991-2020, v Poprade o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 3,6 °C viac ako DP 1951-1980, na Chopku o 3,8 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 4,2 °C viac ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 4,0 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VII.2021 v priemere na Slovensku asi 100 mm (asi 114% DP 1901-1990, v Hurbanove 82%, v Košiciach 96%, v Poprade 123% a v Oravskej Lesnej 76% DP 1901-1990). Vložil: M. Lapin, 2.VIII.2021, upravené 18.IX.2021

______________________________________________________

JÚN 2021

Jún 2021 bol na Slovensku teplotne mimoriadne nadnormálny (podľa DP 1901-2000, 1961-1990 a 1951-1980), podľa DP 1991-2020 bol silne až mimoriadne nadnormálny,  v Hurbanove 23,1 °C, o 4,3 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 4,4 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,6 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,8 °C viac ako DP 1991-2020, v Košiciach 21,9 °C, o 4,4 °C viac ako DP 1951-1980, o 4,5 °C viac ako DP 1961-1990, o 4,6 °C viac ako DP 1901-2000 a o 2,8 °C viac ako DP 1991-2020, v Poprade o 3,3 °C viac ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 3,7 °C viac ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 2,7 °C viac ako DP 1951-1980 a na Chopku o 3,5 °C viac ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v VI.2021 v priemere na Slovensku predbežne asi 33 mm (asi 36% DP 1901-1990, v Hurbanove 10%, v Košiciach 22%, v Poprade 58% a v Oravskej Lesnej 22% DP 1901-1990). 

Vložil: M. Lapin, 1.VII.2021 (upravené 18.IX.2021)

1. Polrok I-VI.2021:  Na Slovensku bol 1. polrok 2021 až na niekoľko chladnejších epizód tiež relatívne teplý až veľmi teplý (relatívne teplejší bol na juhu Slovenska) a do konca Júna nakoniec prevažne zrážkovo normálny, zrážkovo bohaté boli len mesiace Január a Máj, Marec a Jún boli veľmi chudobné na zrážky. 1. polrok 2021  bol v Hurbanove o 1,2 °C teplejší ako DP 1951-1980 (o 1,2 °C teplejší aj ako DP 1901-2000 a o 1,0 °C teplejší ako DP 1961-1990), v porovnaní s DP 1991-2020 bol o 0,1 °C chladnejší, v Košiciach o 1,4 °C teplejší ako DP 1951-1980, o 1,5 °C teplejší ako DP 1901-2000 a o 1,3 °C teplejší ako DP 1961-1990, ale o 0,1 °C chladnejší ako DP 1991-2020, v Poprade o 1,1 °C teplejší ako DP 1951-1980, v Oravskej Lesnej o 0,8 °C teplejší ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,1 °C teplejší ako DP 1951-1980 a na Chopku o 0,4 °C teplejší ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v 1. Polroku 2021 v Hurbanove 213 mm (116% DP 1901-1990), v Košiciach 259 mm (89%), v Poprade 262 mm (96%), v Oravskej Lesnej 481 mm (94%) a na Slovensku predbežne v priemere asi 339 mm (asi 96 % DP 1901-1990). Keďže zrážky padali nerovnomerne a prevažne z prehánok, neprispeli dostatočne k zavlaženiu pôdy a na viacerých miestach sa vyskytlo prechodné sucho, koncom Júna bolo už sucho skoro všade. Vložil M. Lapin, 1.VII.2021. (upravené 18.IX.2021)

_______________________________________________________________________________

JAR 2021 a  MÁJ 2021 na Slovensku

JAR (III.-V.2021) bola na Slovensku teplotne normálna až podnormálna s odchýlkou od 0,0 °C do -1,2 °C v porovnaní s DP 1951-1980, -0,5 °C do -1,5 °C v porovnaní s DP 1961-1990, -0,7 až -1,5 °C v porovnaní s DP 1901-2000, ale podnormálna až silne podnormálna o -1,5 až -2,0 °C v porovnaní DP 1991-2020 (bola to asi 40. až 60. najchladnejšia jar v doterajšej histórii meteorologických meraní na Slovensku). Vo vysokých horských polohách bola Jar 2021 relatívne trochu chladnejšia ako v nižších polohách. V Hurbanove bola Jar 2021 o 0,6 °C chladnejšia ako DP 1951-1980, o 1,0 °C menej ako DP 1961-1990, o 1,0 °C menej ako DP 1901-2000 a o 2,0 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach o 0,1 °C menej ako DP 1951-1980, o 0,5 °C menej ako DP 1961-1990 a o 0,3 °C menej ako DP 1901-2000 a o 1,7 °C menej ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej o 0,6 °C menej ako DP 1951-1980, v Poprade o 0,0 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,2 °C menej ako DP 1951-1980 a na Lomnickom štíte o 1,2 °C menej ako DP 1951-1980. Na JAR 2021 spadlo na Slovensku v priemere asi 188 mm zrážok (asi 108% DP 1901-1990), v Hurbanove 102%, v Košiciach 98%, v Poprade 103% a v Oravskej Lesnej 121% DP 1901-1990.

Máj 2021 bol na Slovensku teplotne normálny až podnormálny (podľa DP 1951-1980), aj podľa DP 1961-1990 a 1901-2000, podľa DP 1991-2020 bol podnormálny a miestami až silne podnormálny (hlavne na západe SR),  v Hurbanove 14,2 °C, o 1,0 °C menej ako dlhodobý priemer (DP) 1951-1980, o 1,5 °C menej ako DP 1961-1990, o 1,3 °C menej ako DP 1901-2000 a o 2,4 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach 13,8 °C, o 0,1 °C menej ako DP 1951-1980, o 0,6 °C menej ako DP 1961-1990, o 0,5 °C menej ako DP 1901-2000 a o 1,7 °C menej ako DO 1991-2020, v Poprade o 0,4 °C menej ako DP 1951-1980, Oravskej Lesnej o 0,5 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,3 °C menej ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte o 0,5 °C menej ako DP 1951-1980 a v Kamenici n/Cirochou o 0,0 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v V.2021 v priemere na Slovensku asi 115 mm (asi 149% DP 1901-1990), v Hurbanove 159%, v Košiciach 145%, v Poprade 109% a v Oravskej Lesnej 157% DP 1901-1990.

Vložil: M. Lapin, 1.VI.2021, bude sa upravovať 

_____________________________________________________

APRÍL 2021 

Apríl 2021 bol na Slovensku teplotne podnormálny, tak v porovnaní s dlhodobým priemerom (DP) 1951-1980, 1961-1990 a aj 1901-2000 (vo vyšších horských polohách bol teplotne na hranici silne podnormálneho mesiaca, teplotne silne podnormálny bol všade aj podľa DP z obdobia 1991-2020). V Hurbanove 9,0 °C, o 1,5 °C chladnejší ako DP 1951-1980, o 1,7 °C menej ako DP 1961-1990, o 1,4 °C menej ako DP 1901-2000, o 3,0 °C menej ako DP 1991-2020, v Košiciach 7,9 °C, o 1,2 °C menej ako DP 1951-1980, o 1,6 °C menej ako DP 1961-1990, o 1,2 °C menej ako DP 1901-2000 a o 3,0 °C menej ako DP 1991-2020, v Oravskej Lesnej 1,4 °C menej ako DP 1951-1980, v Poprade o 1,2 °C menej ako DP 1951-1980, v Kamenici nad Cirochou o 1,8 °C menej ako DP 1951-1980, na Chopku o 1,9 °C menej ako DP 1951-1980, na Lomnickom štíte ale až o 2,2 °C menej ako DP 1951-1980. Úhrn zrážok dosiahol v IV.2021 v priemere na Slovensku asi 50 mm (asi 94% DP 1901-1990), v Hurbanove 100%, v Košiciach 76%, v Poprade 139% a v Oravskej Lesnej 118% DP 1901-1990.

Vložil: M. Lapin, 3.V.2021 (bude sa upravovať)