Choď na obsah Choď na menu
 


Tabuľka mesačných úhrnov zrážok na Slovensku

MESAČNÉ ÚHRNY ZRÁŽOK

V 3 REGIÓNOCH SR A V CELEJ SR

 

Priemerný mesačný úhrn zrážok vypočítaný izohyetovou metódou z asi 600 staníc na Slovensku (SR) v SHMÚ pre Západoslovenský (ZS), Stredoslovenský (SS) a Východoslovenský (VS) región, ako aj pre celé Slovensko (SR) za rok  2018, 2019, 2020 a 2021 v mm a v % dlhodobého priemeru  z obdobia 1901-1990 (údaje spracoval P.Faško z SHMÚ). Údaje od roku 2004 nájdete na stránke www.dmc.fmph.uniba.sk v časti Klimatické zmeny, článok "Dlhodobý režim úhrnov zrážok". Všimnite si na stránke WEB veľkú premenlivosť mesačných úhrnov zrážok od I.2012.  

V Apríli 2018 začalo opäť ničivé sucho skoro na celom území SR, ktoré na viacerých miestach pokračovalo aj v Máji 2018. Po určitom prerušení sucha v Júni 2018 pokračovalo miestami dosť výrazné sucho až do Októbra 2018. Sucho sa začalo opäť prejavovať v III.2019 a pokračovalo až do konca Apríla 2019 na väčšine Slovenska. V máji 2019 naozaj dobre popršalo, no v júni bolo rekordne teplo a málo zrážok, sucho sa objavilo už koncom júna opäť na mnohých miestach v SR, v júli až októbri bolo tiež prevažne veľmi teplo a zrážky v priemere iba normálne alebo podnormálne a nerovnomerné. November a December 2019 priniesli miestami mimoriadne vysoké úhrny zrážok, Január 2020 opäť len malé úhrny a málo snehu. Vo Februári 2020 bolo veľa (prevažne kvapalných) zrážok na väčšine Slovenska (okrem krajného juhu), v Marci bolo veľa len na krajnom juhu SR, v Apríli bolo zrážok všade veľmi málo a v Máji zväčša menej ako DP 1901-1990 v Júni ale oveľa viac ako DP, v Júli a Auguste približne v medziach normálu, no pri vysokej teplote, na JZ SR ale v Júli málo. V Septembri bolo opäť na väčšine SR veľa zrážok aj v porovnaní s výparom, v Októbri boli úhrny zväčša 2. najvyššie v histórii meraní (po X.1974), no v XI.2020 bolo zrážok pomerne málo, v XII tak akurát a v I a II.2021 opäť dosť veľa a v III.2021 veľmi málo a v IV.2021 dosť iba na východe SR, v V.2021 ale všade veľa a v VI.2021 skoro všade málo, v VII.2021 trochu nadpriemer  a v VIII.2021 výrazný nadnormál zrážok.

Mesiac

R[mm]

ZS

R[mm]

SS

R[mm]

VS

R[mm]

SR

R[%] ZS

R[%] SS

R[%] VS

R[%] SR

VIII.2021

94

168

152

140

149

183

175

173

VII.2021

82

113

107

101

112

112

110

112

VI.2021

15

41

40

33

22

41

45

38

V.2021

105

150

104

121

157

174

139

159

IV.2021

36

60

67

55

75

95

124

100

III.2021

8

26

22

19

19

48

52

40

II.2021

31

59

66

53

82

118

174

126

I.2021

47

70

76

65

112

130

185

141

XII.2020

51

66

60

60

96

106

133

113

XI.2020

21

25

23

23

40

40

51

43

X.2020

161

185

134

161

293

272

227

264

IX.2020

87

101

76

89

164

140

121

141

VIII.2020

87

96

113

99

138

104

130

122

VII.2020

55

102

120

94

75

101

124

104

VI.2020

101

155

160

140

149

157

180

163

V.2020

48

76

78

68

72

88

104

89

IV.2020

7

12

15

12

15

19

28

22

III.2020

49

51

46

48

114

94

110

102

II.2020

46

108

55

72

121

216

145

171

I.2020

18

20

21

20

43

37

51

43

XII.2019

57

76

72

69

108

123

160

130

XI.2019

87

168

143

135

148

237

251

218

X.2019

24

40

42

36

44

59

71

59

IX.2019

53

88

61

68

100

122

97

108

VIII.2019

68

96

106

91

108

104

122

112

VII.2019

54

77

80

71

74

76

82

79

VI.2019

42

56

65

55

62

57

73

64

V.2019

141

161

145

150

210

187

193

197

IV.2019

21

42

62

42

44

67

115

76

III.2019

29

55

21

36

67

102

50

77

II.2019

21

38

16

26

55

76

42

62

I.2019

67

83

54

69

160

154

132

150

XII.2018

69

85

51

69

130

137

113

130

XI.2018

29

24

29

27

49

34

51

44

X.2018

16

59

40

40

39

87

68

66

IX.2018

94

65

39

65

177

90

62

103

VIII.2018

50

79

71

67

79

86

82

83

VII.2018

55

75

71

67

75

74

73

74

VI.2018

83

103

133

107

122

104

149

124

V.2018

51

62

52

55

76

72

69

72

IV.2018

21

28

39

29

44

44

72

53

III.2018

47

64

64

59

109

119

152

126

II.2018

35

51

63

50

92

102

166

119

I.2018

35

53

24

38

83

98

59

83

Mesiac

R[mm]

ZS

R[mm]

SS

R[mm]

VS

R[mm]

SR

R[%] ZS

R[%] SS

R[%] VS

R[%] SR

M.Lapin 16.09.2021 (údaje poskytol Pavol Faško z SHMÚ 16.09.2021;  aktualizácia raz mesačne, obvykle koncom 1. dekády)