Choď na obsah Choď na menu
 


Zmeny úhrnov zrážok na Slovensku

 

ZHODNOTENIE MESAČNÝCH
A SEZÓNNYCH ÚHRNOV ATMOSFÉRICKÝCH ZRÁŽOK
NA SLOVENSKU
 
Úhrny zrážok sa merajú v Hurbanove na profesionálnej úrovni od roku 1872, koncom 19. storočia sa už merali na vyše 100 dobrovoľných staniciach
Územný priemer úhrnu zrážok na Slovensku je vypočítaný v SHMÚ z mesačných úhrnov 203 staníc, pred rokom 1901 iba z asi 30-100 staníc (podrobnejšie mapky a grafy nájdete na http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/RHurbanovo.htm  (Táto stránka bola ale dočasne nefunkčná)
 

Úhrny zrážok za mesiac IX.2019 a za rok 2018 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Septembri 2019 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, väčšinou boli ale na Slovensku úhrny zrážok okolo dlhodobého priemeru (DP) 1901-1990, aj zväčša v medziach intervalu normálu (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Septembri 2019 v priemere 68 mm (108% DP, v celom roku 2018 bolo 673 mm, 88,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 664 mm, 88,4%)), na západnom Slovensku to bolo 53 mm (100%, v celom roku 2018 bolo 585 mm, 88,4%), na strednom Slovensku to bolo 88 mm (122%, v celom roku 2018 bolo 748 mm, 86,7%) a na východnom Slovensku to bolo 61 mm (97%, v celom roku 2018 bolo 676 mm, 90,5% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za September 2019 a mapky Slovenska za September 2019 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.X.2019. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny. V Septembri 2017 to bolo v priemere na Slovensku až 126 mm, v IX.2010 až 1256 mm, v IX.2007 až 122 mm, v IX.2001 až 122 mm, v IX.1998 až 133 mm, v IX.1984 až 133 mm, v IX.1922 až 152 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní), v IX.1914 až 135 mm, v IX.1899 až 143 mm, naopak v IX.2011 spadlo iba 17 mm zrážok, v IX.2006 iba 16 mm, v IX.1986 iba 16 mm, v IX.1969 iba 15 mm, v IX.1961 iba 14 mm, v IX.1959 iba 6 mm (najmenej v období pozorovania), v IX.1946 iba 12 mm a v IX.1900 iba 21 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Septembrových zrážok v posledných rokoch v priemere na Slovensku, treba ale zdôrazniť, že po roku 1990 bola podstatne vyššia teplota vzduchu a oveľa častejšie konvektívne zrážky, čo zhoršilo vlahové podmienky na Slovensku. V Septembri 2019 spadlo v Hurbanove 30 mm zrážok (137% DP, za celý rok 2018 až 580 mm, 103,4% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 44 mm zrážok (96% DP, za celý rok 2018 iba 469 mm, 73,0% DP), v Oravskej Lesnej 108 mm (137% DP, za celý rok 2018 iba 1043 mm, 95,1% DP) a v Poprade 83 mm zrážok (147% DP, za celý rok 2018 až 620 mm, 104,4% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Septembri 2019 v mm: západ SR: relatívne málo – Štúrovo 16 mm, Gbelce 18, Mužla 19, Radvaň nad Dunajom 21, Kravany nad Dunajom a Nové Mesto nad Váhom 22, Čata 23 mm, relatívne veľa – Čierna Lehota 106 mm, Veľké Ripňany 93, Nová Bošáca 90, Slatina nad Bebravou 87, Závada-Zlávy 85, Zlatníky 84, Záhorská Ves 83, Jablonica 82 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Nováky 42 mm, Bystričany 43, Lučenec 45, Dudince 51, Slovenské Ďarmoty 53 mm, relatívne veľa - Horná Mariková, Modlatín 151 mm, Motyčky 141, Luková pod Chopkom 137, Liptovské Revúce 130, Makov 127, Košecké Podhradie 126 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Veľké Trakany 21 mm, Lekárovce 23, Veľké Kapušany 24, Kráľovský Chlmec 25, Leles 28, Hanušovce nad Topľou 36, Kamenica nad Cirochou 31mm; relatívne veľa – Skalnaté Pleso 129 mm, Lomnický štít 125, Slavošovce 116, Vyšná Slaná 106, Dedinky 102 mm. Všetky dni Júna 2019 boli veľmi teplé, teda s vysokým výparom a väčšinou s malými úhrnmi zrážok. Zásoby vlahy z Mája 2019 sa rýchle minuli. Podobne sa vyvíjal aj Júl 2019, vyššie úhrny zrážok boli iba miestami vo forme prehánok a lejakov. Rovnako sa vyvíjalo počasie aj v Auguste, hoci vyšších úhrnov zrážok bolo viac ako v Júli, v Septembri bolo síce len o málo teplejšie ako DP, no zrážky dosiahli zväčša iba úhrny v rámci normálu. Je takmer isté, že napriek mimoriadne vysokým úhrnom zrážok v Máji 2019 už v priebehu Júla 2019 bolo na viacerých miestach opäť závažné sucho, ktoré miestami pretrváva aj v relatívne veľmi teplom Auguste. Až trochu bohatšie Septembrové zrážky situáciu vylepšili v povrchovej vrstve pôdy, vo väčšej hĺbke pôdy je ale stále nedostatok vody aj v polovici Októbra 2019.

Úhrny zrážok za mesiac VIII.2019 a za rok 2018 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Auguste 2019 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, väčšinou boli ale na Slovensku úhrny zrážok nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990, no ešte zväčša v medziach intervalu normálu (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Auguste 2019 v priemere 91 mm (112% DP, v celom roku 2018 bolo 673 mm, 88,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 664 mm, 88,4%)), na západnom Slovensku to bolo 68 mm (108%, v celom roku 2018 bolo 585 mm, 88,4%), na strednom Slovensku to bolo 96 mm (104%, v celom roku 2018 bolo 748 mm, 86,7%) a na východnom Slovensku to bolo 106 mm (122%, v celom roku 2018 bolo 676 mm, 90,5% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za August 2019 a mapky Slovenska za August 2019 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.IX.2019. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny, V Auguste 2010 to bolo v priemere na Slovensku až 145 mm, v VIII.2005 až 141 mm, v VIII.1955 až 144 mm, v VIII.1938 až 150 mm, v VIII.1937 až 161 mm, v VIII.1913 až 176 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní) a v VIII.1896 až 149 mm, v VIII.1882 až 153 mm, naopak v VIII.2012 spadlo iba 20 mm zrážok (najmenej v období pozorovania), v VIII.2003 iba 33 mm, v VIII.2000 iba 35 mm, v VIII.1992 iba 21 mm, v VIII.1973 iba 31 mm, v VIII.1962 iba 35 mm, v VIII.1961 iba 35 mm a v VIII.1947 iba 34 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Augustových zrážok v posledných rokoch v priemere na Slovensku, treba ale zdôrazniť, že po roku 1990 bola podstatne vyššia teplota vzduchu a oveľa častejšie konvektívne zrážky, čo zhoršilo vlahové podmienky na Slovensku aj v prípade normálnych mesačných úhrnov zrážok. V Auguste 2019 spadlo v Hurbanove 71 mm zrážok (137% DP, za celý rok 2018 až 580 mm, 103,4% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 74 mm zrážok (96% DP, za celý rok 2018 iba 469 mm, 73,0% DP), v Oravskej Lesnej 167 mm (137% DP, za celý rok 2018 iba 1043 mm, 95,1% DP) a v Poprade 106 mm zrážok (147% DP, za celý rok 2018 až 620 mm, 104,4% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Auguste 2019 v mm: západ SR: relatívne málo – Salka 18, Oponice 22, Nová Dedina a Veľké Kozmálovce 27 mm,  Topoľčianky 31, Horné Lefantovce 34 a Gbelce 35 mm, relatívne veľa – Dolné Lovčice 124, Hlohovec 116, Ivanka pri Nitre 114, Nitra 107, Lukáčovce 105, Žihárec 104, Dunajský Klátov a Kozárovce 101 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Hostice 35, Jesenské 44, Lenartovce 45, Číž a Štrkovec 46, Bretka a Tornaľa 47, Hliník nad Hronom 48 mm, relatívne veľa Trstená 202, Dolný Hričov 181, Bytča 180, Svederník – Zárieč - Keblov 178, Liesek 168, Oravská Lesná a Telgárt 167, Tvrdošín 152, Senné 148 mm, Krupina 139, Turčianska Štiavnička 138 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Veľké Kapušany 17, Veľké Trakany 18, Leles 28, Senné 38, Choňkovce 39, Malčice 42 a Malá Ida 57 mm; relatívne veľa – Nižná Slaná 210, Skalnaté Pleso 201, Lomnický štít 199, Betliar 189, Mníšek nad Hnilcom 178 a Kamenica nad Cirochou 175 mm. Všetky dni Júna 2019 boli veľmi teplé, teda s vysokým výparom a väčšinou s malými úhrnmi zrážok. Zásoby vlahy z Mája 2019 sa rýchle minuli. Podobne sa vyvíjal aj Júl 2019, vyššie úhrny zrážok boli iba miestami vo forme prehánok a lejakov. Rovnako sa vyvíjalo počasie aj v Auguste, hoci vyšších úhrnov zrážok bolo viac ako v Júli. Je takmer isté, že napriek mimoriadne vysokým úhrnom zrážok v Máji 2019 už v priebehu Júla 2019 bolo na viacerých miestach opäť závažné sucho, ktoré miestami pretrváva aj v relatívne veľmi teplom Auguste. Až bohaté Septembrové zrážky situáciu vylepšili v povrchovej vrstve pôdy, vo väčšej hĺbke pôdy je ale stále nedostatok vody.

Úhrny zrážok za mesiac VII.2019 a za rok 2018 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Júli 2019 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, väčšinou boli ale na Slovensku úhrny zrážok pod dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990, relatívne ešte menej bolo na viacerých miestach na juhu, miestami aj inde na Slovensku (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Júli 2019 v priemere 71 mm (79% DP, v celom roku 2018 bolo 673 mm, 88,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 664 mm, 88,4%)), na západnom Slovensku to bolo 54 mm (74%, v celom roku 2018 bolo 585 mm, 88,4%), na strednom Slovensku to bolo 77 mm (76%, v celom roku 2018 bolo 748 mm, 86,7%) a na východnom Slovensku to bolo 80 mm (82%, v celom roku 2018 bolo 676 mm, 90,5% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Júl 2019 a mapky Slovenska za Júl 2019 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.VIII.2019. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny: V Júli 2014 to bolo až 150 mm, v VII.2011 až 170 mm, v VII.2010 až 150 mm, v VII.2001 až 180 mm, v VII.1997 až 180 mm, v VII.1960 až 192 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní) a v VII.1903 až 171 mm, naopak v VII.2013 spadlo iba 28 mm zrážok, v VII.2006 iba 34 mm, v VII.1994 iba 33 mm, v VII.1952 iba 30 mm, v VII.1928 iba 24 mm (najmenej v období pozorovania), v VII.1921 iba 39 mm, v VII.1911 iba 29 mm a v VII.1904 iba 29 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime júlových zrážok v posledných rokoch v priemere na Slovensku, treba ale zdôrazniť, že po roku 1990 bola podstatne vyššia teplota vzduchu a oveľa častejšie konvektívne zrážky, čo zhoršilo vlahové podmienky na Slovensku. V Júli 2019 spadlo v Hurbanove 53 mm zrážok (93% DP, za celý rok 2018 až 580 mm, 103,4% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 67 mm zrážok (81% DP, za celý rok 2018 iba 469 mm, 73,0% DP), v Oravskej Lesnej 130 mm (97% DP, za celý rok 2018 iba 1043 mm, 95,1% DP) a v Poprade 77 mm zrážok (95% DP, za celý rok 2018 až 620 mm, 104,4% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Júli 2019 v mm: západ SR: relatívne málo – Okoč 14 mm, Zlatná na Ostrove 16, Zemianska Olča 18, Radvaň nad Dunajom 22, Bánovce nad Bebravou 23, Adamovské Kochanovce a čierna Lehota 24, Rybany 26, Lúka a Rusovce 27, Šaľa a Veľký Grob 29 mm, relatívne veľa – Jelenec 124 mm, Lakšárska Nová Ves 116, Horné Lefantovce 107, Jur nad Hronom a Skýcov 106, Šelpice 105, Borský Mikuláš 93, Boleráz 92 mm; stredné Slovensko relatívne málo – Nitrianske Rudno 21 mm, Nitrianske Pravno 22, Gápeľ 26,Ľubietová 30, Púchov 33, Horná Poruba, Prievidza a Košecké Podhradie 36, Martin 40 mm, relatívne veľa – Rimavské Brezovo 153 mm, Klenovec 149, Kokava nad Rimavicou 141, Vinica 139, Oravská Lesná 130, Veľké Rovné 123, Nenince 121 mm; východné Slovensko relatívne málo – Michaľany a Zemplínske Hradište 29 mm, Kamenica nad Cirochou 30, Úloža 32, Silica 34, Streda nad Bodrogom 35, Malá Tŕňa 36 mm; relatívne veľa – Hanušovce nad Topľou 166 mm, Ploské 158, Stropkov 151, Muráň 150, Nižná Slaná 127, Štrbské Pleso 123, Revúca 120 mm. Koncom Apríla popršalo na východe Slovenska a do konca Mája výdatnejšie aj inde na Slovensku, navyše sa ochladilo počasie hlbšie pod dlhodobý priemer. Tým vznikla priaznivá situácia, na dobré zavlaženie pôdy. Bolo ale potrebné aspoň 100 mm zrážok nad dlhodobý priemer do konca Mája 2019, čo sa nestalo. Všetky dni Júna 2019 boli veľmi teplé, teda s vysokým výparom a väčšinou s malými úhrnmi zrážok. Zásoby vlahy z Mája 2019 sa rýchle minuli. Podobne sa vyvíjal aj Júl 2019, vyššie úhrny zrážok boli iba miestami vo forme prehánok a lejakov. Rovnako sa vyvíjalo počasie do 10.VIII. Je takmer isté, že napriek mimoriadne vysokým úhrnom zrážok v Máji 2019 už v priebehu Júla 2019 bolo na viacerých miestach opäť závažné sucho, ktoré miestami pretrváva aj v relatívne veľmi teplom Auguste.

Úhrny zrážok za mesiac VI.2019 a za rok 2018 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Júni 2019 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, veľkou väčšinou boli ale na Slovensku úhrny zrážok pod dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990, relatívne ešte menej bolo na viacerých miestach na juhu ale aj na severe Slovenska (pozrite si prehľad extrémov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Júni 2019 v priemere 55 mm (67% DP, v celom roku 2018 bolo 673 mm, 88,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 664 mm, 88,4%)), na západnom Slovensku to bolo 42 mm (62%, v celom roku 2018 bolo 585 mm, 88,4%), na strednom Slovensku to bolo 56 mm (57%, v celom roku 2018 bolo 748 mm, 86,7%) a na východnom Slovensku to bolo 65 mm (64%, v celom roku 2018 bolo 676 mm, 90,5% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Jún 2019 a mapky Slovenska za Jún 2019 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.VII.2019. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny: V Júni 2010 to bolo až 145 mm (ďaleko najvyšší úhrn od začiatku meraní bol však v VI.1926, až 187 mm), v VI.1999 až 136 mm, v VI.1965 až 155 mm, v VI.1959 až 130 mm a v VI.1958 až 147 mm, naopak v VI.2003 spadlo iba 37 mm zrážok, v VI.1994 iba 53 mm, v VI.1977 iba 45 mm, v VI.1976 iba 32 mm, v VI.1951 iba 61 mm a v VI.1917 iba 31 mm (najmenej v období pozorovania). Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime júnových zrážok. V Júni 2019 spadlo v Hurbanove 54 mm zrážok (88% DP, za celý rok 2018 až 580 mm, 103,4% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 123 mm zrážok (146% DP, za celý rok 2018 iba 469 mm, 73,0% DP), v Oravskej Lesnej iba 28 mm (23% DP, za celý rok 2018 iba 1043 mm, 95,1% DP) a v Poprade iba 36 mm zrážok (43% DP, za celý rok 2018 až 620 mm, 104,4% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Júni 2019 v mm: západ SR: relatívne málo – Boleráz a Šelpice 6 mm, Dolné Orešany 7 mm, Bratislava, Mlynská dolina 10 mm, Stupava 12 mm, Smolenice 14 mm, Vrbové 15 mm, Trnava 16 mm, Bratislava, Koliba 17 mm, relatívne veľa – Sazdice 128 mm, Semerovce 122 mm, Vráble 118 mm, Mužla 101 mm, Adamovské Kochanovce 93 mm, Borský Sv, Jur 85 mm; stredné Slovensko relatívne málo – Zákamenné 13 mm, Dudince 14 mm, Hontianske Nemce 15 mm, Medovarce, Pribylina a  Oravský Podzámok 16 mm, Dekýš 18 mm, relatívne veľa – Bretka 207 mm, Horná Ves 151 mm, Tornaľa 116 mm, Kremnica 110 mm, Teplý Vrch 107 mm, Detvianska Huta 102 mm, Jánova Lehota 100 mm; východné Slovensko relatívne málo – Kurimka 6 mm, Cígeľka 13 mm, Hrabušice 15 mm, Zborov 16 mm, Oľšavka 17 mm, Vyšné Čabiny 19 mm; relatívne veľa – Plešivec 127 mm, Košice 123 mm, Rad 120 mm, Kuková 118 mm, Kráľovský Chlmec 117 mm, Licince 110 mm, Podspády a Skalnaté Pleso 109 mm, Veľký Horeš 101 mm. Málo zrážok až do 10.IV. výrazne zhoršilo už aj tak zlé vlahové podmienky na väčšine Slovenska, navyše bolo od konca Februára 2019 značne teplejšie počasie ako interval normálu až do začiatku Mája. Koncom Apríla popršalo na východe Slovenska a do konca Mája aj inde na Slovensku, navyše sa ochladilo počasie hlbšie pod dlhodobý priemer. Tým vznikla priaznivá situácia, na dobré zavlaženie pôdy. Bolo ale potrebné aspoň 100 mm zrážok nad dlhodobý priemer do konca Mája 2019, čo sa nestalo. Všetky dni Júna 2019 boli veľmi teplé, teda s vysokým výparom a väčšinou s malými úhrnmi zrážok. Zásoby vlahy z Mája 2019 sa rýchle minuli. Podobne sa vyvíjal aj Júl 2019 do 11.VII. Je dosť možné, že napriek mimoriadne vysokým úhrnom zrážok v Máji 2019 už v priebehu Júla 2019 zaznamenáme na viacerých miestach opäť závažné sucho.

Úhrny zrážok za mesiac V.2019 a za rok 2018 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Máji 2019 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, veľkou väčšinou boli ale na Slovensku úhrny zrážok vysoko nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990, relatívne ešte viac bolo na viacerých miestach Slovenska (pozrite si prehľad extrémov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Máji 2019 v priemere 150 mm (197% DP, v celom roku 2018 bolo 673 mm, 88,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 664 mm, 88,4%)), na západnom Slovensku to bolo 141 mm (210%, v celom roku 2018 bolo 585 mm, 88,4%), na strednom Slovensku to bolo 161 mm (187%, v celom roku 2018 bolo 748 mm, 86,7%) a na východnom Slovensku to bolo 145 mm (193%, v celom roku 2018 bolo 676 mm, 90,5% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Máj 2019 a mapky Slovenska za Máj 2019 sú na webovej stránke SHMÚ: http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.VI.2019. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny, V Máji 2010 to bolo až 230 mm (ďaleko najvyšší úhrn od začiatku meraní), v V.1972 až 149 mm, v V.1939 až 165 mm, naopak v V.2012 spadlo iba 45 mm zrážok, v V.2001 iba 36 mm, v V.1993 iba 44 mm, v V.1992 iba 40 mm a v V.1947 iba 23 mm (najmenej v období pozorovania). Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime májových zrážok. V Máji 2019 spadlo v Hurbanove 126 mm zrážok (214% DP, za celý rok 2018 až 580 mm, 103,4% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 97 mm zrážok (138% DP, za celý rok 2018 iba 469 mm, 73,0% DP), v Oravskej Lesnej až 190 mm (198% DP, za celý rok 2018 iba 1043 mm, 95,1% DP) a v Poprade 83 mm zrážok (119% DP, za celý rok 2018 až 620 mm, 104,4% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Máji 2019 v mm: západ SR: relatívne málo – Dolný Lopašov 95, Trnava a Veľký Grob 100, Majcichov 101, Cífer a Veľký Biel 105, Pusté Úľany 106, relatívne veľa – Borinka 206, Veľké Ludince 196, Salka 195, Malý Javorník 193, Nová Bošáca 189, Smolenice 179; stredné Slovensko relatívne málo – Pohorelá 77, Liptovská Teplá 88, Brezno a Liptovská Ondrášová 91, Hronec 92 a Liptovský Mikuláš 92, Beňuš 93, relatívne veľa – Luková 311, Chopok 231, Dlhá nad Oravou 230, Turček 211, Horný Vadičov 208, Kremnické Bane 201, Donovaly a Vitanová 198; východné Slovensko relatívne málo – Choňkovce 61, Gánovce 76, Matejovce 77, Zemplínske Hradište 80, Sobrance 81 a Veľké Kapušany, Turňa nad Bodvou 84; relatívne veľa – Skalnaté Pleso 249, Podspády 225, Mlynky 214, Ždiar 212, Košická Belá a Zlatá Baňa 200. Málo zrážok až do 10.IV. výrazne zhoršilo už aj tak zlé vlahové podmienky na väčšine Slovenska, navyše bolo od konca Februára 2019 značne teplejšie počasie ako interval normálu až do začiatku Mája. Koncom Apríla popršalo na východe Slovenska a do konca Mája aj inde na Slovensku, navyše sa ochladilo počasie hlbšie pod dlhodobý priemer. Tým vznikla priaznivá situácia, na dobré zavlaženie pôdy. Bolo ale potrebné aspoň 100 mm zrážok nad dlhodobý priemer do konca Mája 2019, čo sa nestalo. Prvých 11 dní Júna 2019 bolo veľmi teplých, teda s vysokým výparom a väčšinou s malými úhrnmi zrážok. Zásoby vlahy z Mája 2019 sa rýchle míňajú. Je dosť možné, že napriek mimoriadne vysokým úhrnom zrážok v Máji 2019 už v priebehu Júna 2019 zaznamenáme miestami opäť závažné sucho.

Úhrny zrážok za mesiac IV.2019 a za rok 2018 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Apríli 2019 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, veľkou väčšinou boli na Slovensku úhrny zrážok pod dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990, relatívne viac bolo iba na severe a východe Slovenska (ojedinele aj inde), väčšinou podstatne menej zrážok bolo na juhu a juhozápade Slovenska. Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Apríli 2019 v priemere 42 mm (76% DP, v celom roku 2018 bolo 673 mm, 88,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 664 mm, 88,4%)), na západnom Slovensku to bolo iba 21 mm (44%, v celom roku 2018 bolo 585 mm, 88,4%), na strednom Slovensku to bolo 42 mm (67%, v celom roku 2018 bolo 748 mm, 86,7%) a na východnom Slovensku to bolo až 62 mm (115%, v celom roku 2018 bolo 676 mm, 90,5% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Apríl 2019 a mapky Slovenska za Apríl 2019 sú na stránke SHMÚ asi od 17.V.2019. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj oveľa vyššie a aj nižšie úhrny. V Apríli 1994 to bolo v priemere na Slovensku až 118 mm (najviac od začiatku meraní), v IV. 2017 až 87 mm, v IV.1990 až 95 mm, v IV.1972 až 97 mm, v IV.1930 až 92 mm, v IV.1903 až 108 mm, v IV.1898 až 106, naopak v IV.2009 spadlo iba 11 mm zrážok, v IV.2007 iba 5 mm (najmenej od 1881), v IV.1946 iba 11 mm, v IV.1944 iba 11 mm, v IV.1893 iba 11 mm, v IV.1887 iba 19 mm v priemere na Slovensku. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime aprílových zrážok. V Apríli 2019 spadlo v Hurbanove 12 mm zrážok (za celý rok 2018 až 580 mm, 103,4% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 54 mm zrážok (za celý rok 2018 iba 469 mm, 73,0% DP), v Oravskej Lesnej len 39 mm (za celý rok 2018 iba 1043 mm, 95,1% DP) a v Poprade 55 mm zrážok (za celý rok 2018 až 620 mm, 104,4% DP). Zaujímavejšie úhrny zrážok v mm: západ SR: relatívne málo – Veľký Biel 10, Čata a Jelka 12, Horné Saliby, Šaľa a Nové Zámky 13, relatívne veľa – Borinka a Obyce 40, Buková 35, Lukačov Štál 33, Malý Javorník, Skýcov  a Zohor 31; stredné Slovensko relatívne málo – Súľov a Sučany 11, Prievidza 13, Nováky 14, Pruské 17, relatívne veľa – Oravice 103, Chopok 86, Telgárt 71; východné Slovensko relatívne málo – Okrúhle 27, Streda nad Bodrogom 29; relatívne veľa – Javorina 124, Podspády 120, Ždiar 116, Kamenica nad C. 94. Október a November 2018 situáciu so zavlažení pôdy ešte zhoršili, hlavne na juhu Slovenska bolo výraznejšie sucho (relatívne teplo a málo zrážok), čo pokračovalo aj do 10.XII.2018. Potom pribudli výdatné zrážky hlavne na severozápade Slovenska, čo pokračovalo až do polovice II.2019. Vysoká snehová pokrývka sa do 15.I.2019 vytvorila len na krajnom severe a západe Slovenska v nadmorskej výške nad 500 m, potom už padalo málo snehu a do 10.II.2019 sa v nižších polohách zväčša roztopil. Málo zrážok až do 10.IV. výrazne zhoršilo už aj tak zlé vlahové podmienky na väčšine Slovenska, navyše bolo od konca Februára 2019 značne teplejšie počasie ako interval normálu až do začiatku Mája. Koncom Apríla popršalo na východe Slovenska a do 12. Mája aj inde na Slovensku, navyše sa ochladilo počasie pod dlhodobý priemer. To je priaznivá situácia, na dobré zavlaženie pôdy je ale potrebné aspoň 100 mm zrážok nad dlhodobý priemer do konca Mája 2019.

Úhrny zrážok za mesiac III.2019 a za rok 2018 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Marci 2019 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, veľkou väčšinou boli na Slovensku úhrny zrážok pod dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990, relatívne viac bolo iba ojedinele v rôznych oblastiach Slovenska, väčšinou podstatne menej zrážok bolo na juhu a východe Slovenska. Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Marci 2019 v priemere 36 mm (77% DP, v celom roku 2018 bolo 673 mm, 88,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 664 mm, 88,4%)), na západnom Slovensku to bolo 29 mm (67%, v celom roku 2018 bolo 585 mm, 88,4%), na strednom Slovensku to bolo 55 mm (102%, v celom roku 2018 bolo 748 mm, 86,7%) a na východnom Slovensku to bolo iba 21 mm (50%, v celom roku 2018 bolo 676 mm, 90,5% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Marec 2019 a mapky Slovenska za Marec 2019 sú na stránke SHMÚ asi od 17.IV.2019. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj oveľa vyššie a aj nižšie úhrny. V Marci 2013 to bolo v priemere na Slovensku až 98 mm, v III.2000 až 112 mm, v III.1951 až 95 mm, v III.1941 až 90 mm, v III.1939 až 87 mm, v III.1937 až 137 mm (najviac od roku 1881) a v III.1906 až 106 mm, naopak v III.2012 spadlo iba 11 mm zrážok, v III.2003 iba 12 mm, v III.1974 iba 5 mm (najmenej od 1881), v III.1973 iba 13 mm, v III.1950 iba 8 mm, v III.1921 iba 9 mm a v III.1918 iba 14 mm v priemere na Slovensku. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime marcových zrážok. V Marci 2019 spadlo v Hurbanove 18 mm zrážok (za celý rok 2018 až 580 mm, 103,4% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 5 mm zrážok (za celý rok 2018 iba 469 mm, 73,0% DP), v Oravskej Lesnej až 97 mm (za celý rok 2018 iba 1043 mm, 95,1% DP) a v Poprade 34 mm zrážok (za celý rok 2018 až 620 mm, 104,4% DP). Zaujímavejšie úhrny zrážok: západ SR: relatívne málo – Horné Semerovce a Veľký Grob 11 mm, Cífer, Kravany nad Dunajom, Pusté Úľany a Zlatná na Ostrove 12 mm, Košúty, Radvaň nad Dunajom a Sládkovičovo 13 mm, relatívne veľa – Adamovské Kochanovce a Nová Bošáca 50 mm, Závada-Zlávy 51 mm, Modra a Slatina nad Bebravou 54 mm; stredné Slovensko relatívne málo – Bušince a Vlkyňa 9 mm, Lenartovce a Slovenské Ďarmoty 12 mm, Číž, Hostice a Veľký Romháň 13 mm, Hajnáčka 14 mm, Nenince a Radzovce 15 mm, relatívne veľa – Harmanec 90 mm, Ľubochňa-Rakytov 91 mm, Liptovské Revúce a Motyčky 92 mm, Kľak 93 mm, Vrátna 96 mm, Oravská Lesná a Zubák 97 mm, Vrícko 107 mm; východné Slovensko relatívne málo – Hraň 1 mm, Kysak a Malčice 4 mm, Čaňa, Košice, Michaľany, Slanské Nové Mesto a Slovenská Kajňa 5 mm, Ploské a Veľká Ida 6 mm; relatívne veľa – Skalnaté Pleso 86 mm, Štrbské Pleso 85 mm, Podspády 60 mm, Runina 51 mm, Osturňa 47 mm, Muráň 45 mm, Tatranská Kotlina 43 mm. Október a November 2018 situáciu so zavlažení pôdy ešte zhoršili, hlavne na juhu Slovenska bolo výraznejšie sucho (relatívne teplo a málo zrážok), čo pokračovalo aj do 10.XII.2018. Potom pribudli výdatné zrážky hlavne na severozápade Slovenska, čo pokračuje až do polovice II.2019. Vysoká snehová pokrývka sa do 15.I.2019 vytvorila len na severe a západe Slovenska v nadmorskej výške nad 500 m, potom už padalo málo snehu a do 10.II.2019 sa v nižších polohách zväčša roztopil. Málo zrážok až do 10.IV. výrazne zhoršilo už aj tak zlé vlahové podmienky na väčšine Slovenska, navyše je od konca Februára 2019 značne teplejšie počasie ako interval normálu.

Úhrny zrážok za mesiac II.2019 a za rok 2018 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). Vo Februári 2019 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, veľkou väčšinou boli na Slovensku úhrny zrážok pod dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990, relatívne viac bolo iba ojedinele v rôznych oblastiach Slovenska, väčšinou podstatne menej zrážok bolo na juhu a východe Slovenska. Na celom Slovensku bol úhrn zrážok vo Februári 2019 v priemere 26 mm (62% DP, v celom roku 2018 bolo 673 mm, 88,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 664 mm, 88,4%)), na západnom Slovensku to bolo 21 mm (55%, v celom roku 2018 bolo 585 mm, 88,4%), na strednom Slovensku to bolo 38 mm (76%, v celom roku 2018 bolo 748 mm, 86,7%) a na východnom Slovensku to bolo iba 16 mm (42%, v celom roku 2018 bolo 676 mm, 90,5% dlhodobého priemeru). Priemery za celý rok 2018 boli doplnené 10.IV.2019. Podrobnejšie údaje za Február 2019 a mapky Slovenska za Február 2019 sú na stránke SHMÚ asi od 17.III.2019. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj nižšie ale aj oveľa vyššie úhrny. Vo Februári 2013 a 1977 to bolo v priemere na Slovensku až 94 mm (najviac do roku 2015), vo Februári 2016 ale až 135 mm (čo je nový rekord), vo II.2005 až 65 mm, vo II.2004 až 68 mm, vo II.1999 až 72 mm, vo II.1988 až 65 mm, naopak vo II.2011 spadlo iba 13 mm zrážok, vo II.2003 iba 16 mm, vo II.1998 iba 15 mm, vo II.1994 iba 14 mm, vo II.1982 iba 2 mm, vo II.1890 iba 1 mm (najmenej od 1881) v priemere na Slovensku. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime februárových zrážok. Vo Februári 2019 spadlo v Hurbanove 16 mm zrážok (za celý rok 2018 až 580 mm, 103,4% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 13 mm zrážok (za celý rok 2018 iba 469 mm, 73,0% DP), v Oravskej Lesnej 35 mm (za celý rok 2018 iba 1043 mm, 95,1% DP) a v Poprade iba 7 mm zrážok (za celý rok 2018 až 620 mm, 104,4% DP). Zaujímavejšie úhrny zrážok: západ SR: relatívne málo – Kráľová pri Senci 9, Dobrohošť 9, Jelka 10, Štúrovo 10 Okoč a Zemianska Olča 11, relatívne veľa – Dobrá Voda a Nová Bošáca 40, Vrbovce 39, Slatinka nad Bebravou 35, Dechtice 32, Motešice 30, Jelenec 29; stredné Slovensko: relatívne málo – Fiľakovo 8, Vlkyňa 10, Bottovo 11, Číž 12, Jesenské 13, Liptovská Teplá 14, Lazisko 16, relatívne veľa – Chopok 95, Harmanec 72, Motyčky 70, Uľanka 69, Nová Lehota 59, Králiky 57; východné Slovensko relatívne málo – Lipovce 2, Osikov a Prešov,mesto 5, Gánovce a Široké 6, Poprad a Spišská Belá 7; relatívne veľa – Ždiar 46, Skalnaté Pleso a Podspády 39, Muráň 31, Nižná Slaná 30, Palota a Štrbské Pleso 28. Október a November 2018 situáciu so zavlažení pôdy ešte zhoršili, hlavne na juhu Slovenska bolo výraznejšie sucho (relatívne teplo a málo zrážok), čo pokračovalo aj do 10.XII.2018. Potom pribudli výdatné zrážky hlavne na severozápade Slovenska, čo pokračuje až do polovice II.2019. Vysoká snehová pokrývka sa do 15.I.2019 vytvorila len na severe a západe Slovenska v nadmorskej výške nad 500 m, potom už padalo málo snehu a do 10.II.2019 sa v nižších polohách zväčša roztopil. Málo zrážok až do 14.III. výrazne zhoršilo už aj tak zlé vlahové podmienky na väčšine Slovenska, navyše je od konca Februára 2019 značne teplejšie počasie ako interval normálu.

Úhrny zrážok za mesiac I.2019 a za rok 2017 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Januári 2019 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, väčšinou boli na Slovensku úhrny zrážok nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990, relatívne najviac bolo miestami v severnej polovici Slovenska ale ojedinele aj inde na Slovensku, väčšinou podstatne menej zrážok bolo na juhu a východe Slovenska. Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Januári 2019 v priemere 69 mm (150% DP, v celom roku 2017 bolo 837 mm, 109,8% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 811 mm, 107,9%)), na západnom Slovensku to bolo 67 mm (160%, v celom roku 2017 bolo 562 mm, 84,9%), na strednom Slovensku to bolo 83 mm (154%, v celom roku 2017 bolo 1001 mm, 114,7%) a na východnom Slovensku to bolo 54 mm (132%, v celom roku 2017 bolo 885 mm, 118,5% dlhodobého priemeru). Priemery za celý rok 2018 budú spracované neskôr. Podrobnejšie údaje za Január 2019 a mapky Slovenska za Január 2019 sú na stránke SHMÚ asi od 17.II.2019. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj podstatne nižšie úhrny, v Januári 2015 to bolo v priemere na Slovensku až 97 mm, v I.2013 až 93 mm, v I.2007 až 103 mm, v I.1976 až 111 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní), v I.1948 až 102 mm, v I.1915 až 93 mm, v I.1886 až 98 mm, naopak v I.1991 spadlo iba 8 mm zrážok, v I.1990 iba 15 mm, v I.1989 iba 15 mm, v I.1969 iba 6 mm (najmenej v období pozorovania), v I.1894 iba 10 mm, v I.1882 iba 8 mm, v I.1934 iba 16 mm, v I.1904 iba 16 mm a v I.1914 iba 17 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Januárových zrážok. V Januári 2019 spadlo v Hurbanove 40 mm zrážok (za celý rok 2018 až 580 mm, 103,4% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 20 mm zrážok (za celý rok 2018 iba 469 mm, 73,0% DP), v Oravskej Lesnej až 200 mm (za celý rok 2018 iba 1043 mm, 95,1% DP) a v Poprade iba 20 mm zrážok (za celý rok 2018 až 620 mm, 104,4% DP). Zaujímavejšie úhrny zrážok: západ SR: relatívne málo – Radvaň nad Dunajom 25, Lok a Santovka 26, ,Sazdice a Zlatná na Ostrove 28, Kravany nad Dunajom 29, Ipeľský Sokolec 31, Nesvady 32, Košúty 35, relatívne veľa – Nová Bošáca 120, Bošáca, Zábudišová 117, Svätý Jur 110, Dobrá Voda a Malý Javorník 107, Turá Lúka 106, Horná Súča, Limbach a Modra 105, Brezová pod Bradlom 101, Motešice 100; stredné Slovensko: relatívne málo – Ratkovské Bystré 15, Bretka 16, Jesenské 18, Hnúšťa a Lenartovce 19, Poltár, Rimavská Sobota a Veľký Blh 20, Ratková 21, Číž a Teplý Vrch 22, relatívne veľa – Oravské Veselé 231, Mútne 208, Novoť 203, Oravská Lesná 200, Horná Mariková-Modlatín 152, Ľubochňa a Horný Vadičov 145, Vrátna 134; východné Slovensko relatívne málo – Hrabušice a Slavošovce 6, Gánovce 8, Krásnohorské Podhradie 9, Hranovnica, Jelšava, Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo a Švedlár 10; relatívne veľa – Remetské Hámre 131, Kolbasov 122, Výrava 118, Palota a Podspády 117, Parihuzovce 116, Skalnaté Plese 110, Habura a Zboj 103, Ždiar 102, Osturňa 97, Dlhoňa 96. Október a November 2018 situáciu so zavlažení pôdy ešte zhoršili, hlavne na juhu Slovenska bolo výraznejšie sucho (relatívne teplo a málo zrážok), čo pokračovalo aj do 10.XII.2018. Potom pribudli výdatné zrážky hlavne na severozápade Slovenska, čo pokračuje až do polovice II.2019. Vysoká snehová pokrývka sa do 15.I.2019 vytvorila len na severe a západe Slovenska v nadmorskej výške nad 500 m, potom už padalo málo snehu a do 10.II.2019 sa v nižších polohách zväčša roztopil.

Úhrny zrážok za mesiac XII.2018 a za rok 2017 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Decembri 2018 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, väčšinou boli na Slovensku úhrny zrážok nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990, relatívne najviac bolo miestami v severnej polovici Slovenska ale ojedinele aj inde na Slovensku, väčšinou podstatne menej zrážok bolo na juhu a východe Slovenska. Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Decembri 2018 v priemere 69 mm (130% DP, v celom roku 2017 bolo 837 mm, 109,8% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 811 mm, 107,9%)), na západnom Slovensku to bolo 69 mm (130%, v celom roku 2017 bolo 562 mm, 84,9%), na strednom Slovensku to bolo 85 mm (137%, v celom roku 2017 bolo 1001 mm, 114,7%) a na východnom Slovensku to bolo 51 mm (113%, v celom roku 2017 bolo 885 mm, 118,5% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za December 2018 a mapky Slovenska za December 2018 sú na stránke SHMÚ asi od 17.I.2019. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj podstatne nižšie úhrny, v Decembri 2005 to bolo v priemere na Slovensku až 122 mm (doteraz najviac), v XII.1993 až 93 mm, v XII.1982 až 97 mm, v XII.1981 až 91 mm, v XII.1976 až 108 mm, v XII.1974, až 91 mm, v XII.1954 až 110 mm a v XII.1959 až 94 mm, naopak v XII.2013 spadlo iba 20 mm zrážok, v XII.1989 iba 20 mm, v XII.1972 iba 5 mm (najmenej od 1881), v XII.1963 iba 15 mm, v XII.1953 a 1924 iba 12 mm v priemere na Slovensku. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Decembrových zrážok. V Decembri 2018 spadlo v Hurbanove 55 mm zrážok (za celý rok 2017 iba 550 mm, 98,1% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 23 mm zrážok (za celý rok 2017 iba 532 mm, 82,9% DP), v Oravskej Lesnej až 171 mm (za celý rok 2017 až 1483 mm, 135,2% DP) a v Poprade iba 21 mm zrážok (za celý rok 2017 až 692 mm, 116,5% DP). Zaujímavejšie úhrny zrážok: západ SR: relatívne málo – Kravany nad Dunajom a Skalica 35 mm, Salka 37 mm, Brodské 40 mm, Radvaň nad Dunajom 43 mm, Ipeľský Sokolec 46 mm, relatívne veľa – Limbach 129 mm, Modra 119 mm, Malý Javorník 109 mm, Bratislava Koliba 98 mm, Čierna Lehota 100 mm, Borinka 97 mm, Nová Bošáca 96 mm, Bošáca-Zabudišová 95 mm, Smolenice 93 mm, Bratislava Mlynská dolina 91 mm, Dobrá Voda a Slatina nad Bebravou 90 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Ratkovské Bystré 19 mm, Hnúšťa a Klenovec 24 mm, Jesenské 28 mm, Rimavské brezovo 28 mm, Lenatrovce 26 mm, relatívne veľa – Oravská Lesná 171 mm, Kľak 151 mm, Stará Bystrica 148 mm, Horný Vadičov 142 mm, Oravská Polhora 139 mm, Ľubochňa 133 mm, Horná Mariková-Modlatín 128 mm, Zverovka 127 mm, Korňa 126 mm, Ľubochňa-Rakytov 124 mm, Donovaly 121 mm; východné Slovensko relatívne málo – Hrabušice, Košická Belá a Prešov-letisko  10 mm, Gánovce 11 mm, Hranovnica Kežmarok 12 mm, Vyšná Slaná 13 mm, Prešov-mesto 14 mm, Kysak a Vlková 15 mm, Brezovica nad Torysou a Chmiňany 16 mm; relatívne veľa – Remetské Hámre 138 mm, Štrbské Pleso 115 mm, Jovsa 112 mm, Zboj 97 mm, Kolbasov 93 mm, Podhoroď 89 mm, Palota 87 mm, Výrava 83 mm, Pospády 82 mm, Orechová 80 mm. Október a November 2018 situáciu so zavlažení pôdy ešte zhoršili, hlavne na juhu Slovenska bolo výraznejšie sucho (relatívne teplo a málo zrážok), čo pokračovalo aj do 10.XII.2018. Potom pribudli výdatné zrážky hlavne na severozápade Slovenska, čo pokračuje až do polovice I.2019. Vysoká snehová pokrývka sa do 15.I.2019 vytvorila len na severe a západe Slovenska v nadmorskej výške nad 500 m.

Úhrny zrážok za mesiac XI.2018 a za rok 2017 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Novembri 2018 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, väčšinou boli na Slovensku úhrny zrážok výrazne pod dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990, relatívne najviac bolo miestami v južnej polovici Slovenska ale ojedinele aj inde na Slovensku, väčšinou podstatne menej zrážok bolo netradične na severe Slovenska. Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Novembri 2018 v priemere iba 27 mm (44% DP, v celom roku 2017 bolo 837 mm, 109,8% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 811 mm, 107,9%)), na západnom Slovensku to bolo iba 29 mm (49%, v celom roku 2017 bolo 562 mm, 84,9%), na strednom Slovensku to bolo iba 24 mm (34%, v celom roku 2017 bolo 1001 mm, 114,7%) a na východnom Slovensku to bolo 29 mm (51%, v celom roku 2017 bolo 885 mm, 118,5% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za November 2018 a mapky Slovenska za November 2018 sú na stránke SHMÚ asi od 17.XII.2018. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny. V Novembri 1979 to bolo v priemere na Slovensku až 111 mm, v XI.1962 až 148 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní), v XI.1949 až 112 mm, v XI.1947 až 111 mm, v XI.1923 až 118 mm, v XI.1910 až 119 mm, v XI.1903 až 125 mm, naopak v XI.2011 spadlo iba 1 mm zrážok (najmenej v období pozorovania), v XI.1986 iba 19 mm, v XI.1957 iba 23 mm, v XI.1953 iba 22 mm, v XI.1920 iba 13 mm, v XI.1914 iba 19 mm, v XI.1908 iba 18 mm, v XI.1902 iba 5 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Novembrových zrážok v priemere na Slovensku. V Novembri 2018 spadlo v Hurbanove 41 mm zrážok (za celý rok 2017 iba 550 mm, 98,1% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 28 mm zrážok (za celý rok 2017 iba 532 mm, 82,9% DP), v Oravskej Lesnej iba 10 mm (za celý rok 2017 až 1483 mm, 135,2% DP) a v Poprade iba 12 mm zrážok (za celý rok 2017 až 692 mm, 116,5% DP). Zaujímavejšie úhrny zrážok: západ SR: relatívne málo – Klátova Nová Ves a Skalica 10 mm, Horná Súča a Nová Bošáca 11 mm, Sasinkovo a Vrbovce 13 mm, Brodské, Lubina a Turá lúka 14 mm, Krajné, Šaštín a Rybany 15 mm, relatívne veľa – Jurová 47 mm, Iža 46 mm, Veľké Blahovo 45 mm, Jelka 44 mm, Kravany nad Dunajom 43 mm, Dobrohošť 42 mm, Hurbanovo 41 mm, Bratislava, Koliba 40 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Kysucké Nové Mesto 3 mm, Stará Bystrica 5 mm, Horný Vadičov, Dolný Hričov, Krásno nad Kysucou a Nesluša 6 mm, Bytča, Dlhá nad Oravou, Turie a Turčianska Štiavnička 7 mm, relatívne veľa – Číž a Lenartovce 49 mm, Ábelová a Štrkovec 46 mm, Kalinovo a Ľuboreč 44 mm, Budiná a Hostice 43 mm, Radzovce 42 mm, Banský Studenec, Divín a Rimavská Sobota 41 mm; východné Slovensko relatívne málo – Poprad a Vyšná Slaná 12 mm, Vlková 13 mm, Tatranská Lomnica 16 mm, Gánovce a Vyšná Sitnica 17 mm, Lipany 18 mm, Sabinov 19 mm; relatívne veľa – Zlatá Baňa 56 mm, Smolník 51 mm, Zlatá Idka 48 mm, Jasov 47 mm, Livovská Huta a Silická Jablonica 45 mm, Ižkovce a Mlynky 43 mm, Hačava a Moldava nad Bodvou 42 mm, Lekárovce 41 mm. Začiatkom Septembra 2018 boli rekordne vysoké úhrny zrážok len na JZ Slovenska, inde bolo zrážok málo, potom spadli významnejšie zrážky prevažne iba miestami na Slovensku. Aj preto na viacerých miestach pokračovalo sucho z predchádzajúceho obdobia. Od začiatku Apríla až do Septembra 2018 silne prevažovali konvektívne zrážky nad trvalými a hlavne na juhu a juhovýchode Slovenska pretrvávalo miestami výrazné sucho. Október a November 2018 situáciu ešte zhoršili, hlavne na juhu Slovenska (relatívne teplo a málo zrážok), čo pokračovalo aj do 10.XII.2018.

Úhrny zrážok za mesiac X.2018 a za rok 2017 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Októbri 2018 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, väčšinou boli na Slovensku úhrny zrážok výrazne pod dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990, relatívne najviac bolo miestami na severe Slovenska ale ojedinele aj inde na Slovensku, väčšinou podstatne menej zrážok bolo na juhu Slovenska. Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Októbri 2018 v priemere 40 mm (66% DP, v celom roku 2017 bolo 837 mm, 109,8% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 811 mm, 107,9%)), na západnom Slovensku to bolo iba 16 mm (39%, v celom roku 2017 bolo 562 mm, 84,9%), na strednom Slovensku to bolo 59 mm (87%, v celom roku 2017 bolo 1001 mm, 114,7%) a na východnom Slovensku to bolo 40 mm (68%, v celom roku 2017 bolo 885 mm, 118,5% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Október 2018 a mapky Slovenska za Október 2018 sú na stránke SHMÚ asi od 17.XI.2018. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny. V Októbri 1998 to bolo v priemere na Slovensku až 123 mm, v X.1980 až 122 mm, v X.1974 až 198 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní), v X.1964 až 149 mm, v X.1930 až 130 mm, v X.1926 až 128 mm, v X.1895 až 137 mm, v X.1894 až 146 mm, naopak v X.2005 spadlo iba 13 mm zrážok, v X.1995 iba 4 mm, v X.1971 iba 15 mm, v X.1965 iba 9 mm, v X.1951 iba 2 mm (najmenej v období pozorovania), v X.1943 iba 10 mm, v X.1920 iba 12 mm, v X.1908 iba 10 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Októbrových zrážok v priemere na Slovensku, treba ale zdôrazniť, že po roku 1990 bola podstatne vyššia teplota vzduchu a oveľa častejšie konvektívne zrážky, čo zhoršilo vlahové podmienky na Slovensku. V Októbri 2018 spadlo v Hurbanove 12 mm zrážok (za celý rok 2017 iba 550 mm, 98,1% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 21 mm zrážok (za celý rok 2017 iba 532 mm, 82,9% DP), v Oravskej Lesnej 96 mm (za celý rok 2017 až 1483 mm, 135,2% DP) a v Poprade 34 mm zrážok (za celý rok 2017 až 692 mm, 116,5% DP). Zaujímavejšie úhrny zrážok: západ SR: relatívne málo – Siladice 5 mm, Košúty 8 mm, Sereď a Sládkovičovo 9 mm, Trnovec nad Váhom 10 mm, Dunajská Streda, Čechy, Černík a Šaľa 11 mm, relatívne veľa – Čierna Lehota 43 mm, Adamovské Kochanovce 42 mm, Závada-Zlávy 40 mm, Slatinka nad Bebravou 36 mm, Skýcov 35 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Lenartovce14 mm, Bušince a Vinica 19 mm, Hostice a Jesenské 21 mm, Štrkovec 24 mm, Pôtor 25 mm, relatívne veľa – Luková pod Chopkom 117 mm, Liptovské Revúce 111 mm, Vrícko a Zverovka  97 mm, Kľak a Oravská Lesná 96 mm: východné Slovensko relatívne málo – Hraň 13 mm, Malá Trňa a Veľké Kapušany 16 mm, Čaňa 17 mm, Senné a Zemplínske Hradište 18 mm, Milhosť 19 mm, Veľká Ida 20 mm, relatívne veľa – Skalnaté Pleso 141 mm, Podspády 89 mm, Tatranská Kotlina 81 mm, Runina 80 mm, Štrbské Pleso 70 mm. Začiatkom Septembra 2018 boli rekordne vysoké úhrny zrážok len na JZ Slovenska, inde bolo zrážok málo, potom spadli významnejšie zrážky prevažne iba v severnej polovici Slovenska. Aj preto na viacerých miestach pokračovalo sucho z predchádzajúceho obdobia. Od začiatku Apríla až do Septembra 2018 silne prevažovali konvektívne zrážky nad trvalými a hlavne na juhu a juhovýchode Slovenska pretrvávalo miestami výrazné sucho. Október 2018 situáciu ešte zhoršil, hlavne na juhu Slovenska (relatívne teplo a málo zrážok), čo pokračuje aj v prvej polovici Novembra 2018.