Choď na obsah Choď na menu
 


Zmeny úhrnov zrážok na Slovensku

 

ZHODNOTENIE MESAČNÝCH
A SEZÓNNYCH ÚHRNOV ATMOSFÉRICKÝCH ZRÁŽOK
NA SLOVENSKU
 
Úhrny zrážok sa merajú v Hurbanove na profesionálnej úrovni od roku 1872, koncom 19. storočia sa už merali na vyše 100 dobrovoľných staniciach
Územný priemer úhrnu zrážok na Slovensku je vypočítaný v SHMÚ z mesačných úhrnov 203 staníc, pred rokom 1901 iba z asi 30-100 staníc (podrobnejšie mapky a grafy nájdete na http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/RHurbanovo.htm  (Táto stránka bola a občas aj je ale dočasne nefunkčná)
 

Úhrny zrážok za mesiac XII.2022 a za rok 2022 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Decembri 2022 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, teraz predovšetkým kvôli náveterným a záveterným efektom pri frontálnych zrážkach, v tomto mesiaci boli ale úhrny zrážok znovu väčšinou podstatne vyššie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Decembri  2022 v priemere 77 mm (145% DP, v celom roku 2022 bolo 619 mm, 81,2% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 609 mm, 81,1%)), na západnom Slovensku to bolo 64 mm (121%, v celom roku 2022 bolo 508 mm, 71,7%), na strednom Slovensku to bolo 82 mm (132%, v celom roku 2022 bolo 724 mm, 83,0%) a na východnom Slovensku to bolo 83 mm (184%, v celom roku 2022 bolo 607 mm, 81,3% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za December 2022 a mapky Slovenska za December 2022 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.I.2023. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny: V Decembri 2005 to bolo v priemere na Slovensku až 122 mm (doteraz najviac), v XII.1993 až 93 mm, v XII.1982 až 97 mm, v XII.1981 až 91 mm, v XII.1976 až 108 mm, v XII.1974, až 91 mm, v XII.1954 až 110 mm a v XII.1959 až 94 mm, naopak v XII.2013 spadlo iba 20 mm zrážok, v XII.1989 iba 20 mm, v XII.1972 iba 5 mm (najmenej od 1881), v XII.1963 iba 15 mm, v XII.1953 a 1924 iba 12 mm v priemere na Slovensku. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Decembrových zrážok. V Decembri  2022 spadlo v Hurbanove 69 mm zrážok (149% DP, za celý rok 2022 len 469 mm, 84% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 84 mm zrážok (217% DP, za celý rok 2022 len 508 mm, 79% DP), v Oravskej Lesnej 82 mm (100% DP, za celý rok 2022 až 1148 mm, 105% DP) a v Poprade 36 mm zrážok (114% DP, za celý rok 2022 len 507 mm, 85% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Decembri 2022 v mm: západ SR: relatívne málo – Kuchyňa, letisko 40 mm, Bratislava - Rusovce 41, Stupava 43, Bratislava - Mlynská Dolina, Jablonica a Plavecký Peter 46, Moravský Sv. Ján a Sološnica 47 mm, relatívne veľa – Pukanec 102 mm, Šipkov 100, Zlatno 90, Modra-Piesok 88, Kšinná 85, Častá, Nová Dedina /Drženice/ a Žikava 84, Závada - Zlávy 83 mm; stred SR: relatívne málo – Lazisko 29 mm, Liptovský Hrádok 33, Partizánska Ľupča 38, Liptovská Ondrášová 39, Rajecká Lesná 44, Rajec 45, Rajecké Teplice a Vitanová 46, Ústie nad Priehradou 48 mm; relatívne veľa – Králiky 123 mm, B. Bystrica - Horné Pršany 121, Prochoť 119, Jasná 118, Chata pod Hrbom 112, Magurka 111, B. Bystrica - Uľanka 107, Hronec a Krná 104, Brusno 103, Chvojnica 101 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Gánovce 19 mm, Prešov, letisko 36, Poprad a Spišská Stará Ves 37, Hranovnica 38, Červený Kláštor, Prešov a Spišské Vlachy 40, Bardejov, Lipany, Plaveč a Torysky 43, Chmiňany  a Malcov 44, Stará Lesná 47 mm; relatívne veľa – Remetské Hámre 185 mm, Jovsa 139, Klenová a Kolbasov 136, Zboj 133, Orechová 123, Podhoroď a Zemplínske Hámre 118, Streda nad Bodrogom 116, Palota 114, Leles 112, Habura 109, Veľké Trakany 108, Nižný Hrušov 106, Hraň 105, Vojany 104, Štós a Vysoká nad Uhom 103, Budkovce a Michalovce 99, Košice - Podhradová, Michaľany a Senné  98 mm. August bol mimoriadne teplý a mal veľmi málo zrážok, preto na mnohých miestach pokračovalo kritické sucho. Určité zlepšenie (ochladenie a viac zrážok) nastalo až v polovici Septembra, čo zotrvalo do 3.X.2022. Potom nastúpilo počasie podobné Babiemu letu s minimom zrážok, ktoré s malými prestávkami zotrvalo až do 16.XI.2022. Potom bolo síce počasie s teplotou okolo normálu, no zrážok bolo stále málo (našťastie je v XI a XII malý výpar, takže sa zrážkový deficit nemohol prejaviť vo vlhkosti pôdy). Od 9.XII.2022 začalo obdobie s výdatnejšími zrážkami, ktoré trvá aj v polovici I.2023, je ale stále relatívne teplo a viac snehu napadalo len v horských polohách.

Úhrny zrážok za mesiac XI.2022 a za rok 2021 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Novembri 2022 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, teraz predovšetkým kvôli náveterným a záveterným efektom pri frontálnych zrážkach, v tomto mesiaci boli ale úhrny zrážok znovu na juhozápade nižšie ako na zvyšku Slovenska, no skoro všade väčšinou podstatne nižšie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Novembri  2022 v priemere 26 mm (42% DP, v celom roku 2021 bolo 761 mm, 99,9% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 750 mm, 99,8%)), na západnom Slovensku to bolo 19 mm (32%, v celom roku 2021 bolo 588 mm, 88,8%), na strednom Slovensku to bolo 29 mm (41%, v celom roku 2021 bolo 871 mm, 99,8%) a na východnom Slovensku to bolo 30 mm (53%, v celom roku 2021 bolo 804 mm, 107,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za November 2022 a mapky Slovenska za November 2022 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.XII.2022. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny: V Novembri 2019 to bolo až 135 mm, v XI.1979 to bolo v priemere na Slovensku až 111 mm, v XI.1962 až 148 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní), v XI.1949 až 112 mm, v XI.1947 až 111 mm, v XI.1923 až 118 mm, v XI.1910 až 119 mm, v XI.1903 až 125 mm, naopak v XI.2020 len 23 mm, v XI.2011 spadlo iba 1 mm zrážok (najmenej v období pozorovania), v XI.1986 iba 19 mm, v XI.1957 iba 23 mm, v XI.1953 iba 22 mm, v XI.1920 iba 13 mm, v XI.1914 iba 19 mm, v XI.1908 iba 18 mm, v XI.1902 iba 5 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Novembrových zrážok v priemere na Slovensku. V Novembri  2022 spadlo v Hurbanove 20 mm zrážok (38% DP, za celý rok 2021 len 446 mm, 80% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 28 mm zrážok (54% DP, za celý rok 2021 len 617 mm, 96% DP), v Oravskej Lesnej 43 mm (54% DP, za celý rok 2021 len 1017 mm, 93% DP) a v Poprade 32 mm zrážok (75% DP, za celý rok 2021 až 641 mm, 108% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Novembri 2022 v mm: západ SR: relatívne málo – Topoľčany 8 mm, Farná, Lehota a Tesárske Mlyňany 10 mm, Bánovce nad Bebravou, Horné Lefantovce a Mochovce 11 mm, relatívne veľa – Bratislava, Koliba a Modra, Piesok 30 mm, Bratislava, Mlyn. dolina 29 mm, Častá 27 mm, Malý Javorník a Smolenice 25 mm; stred SR: relatívne málo – Pružina 12 mm, Košecké Podhradie, Turčianske Teplica a Žarnovica 14 mm, Hliník nad Hronom a Žiar nad Hronom 15 mm, Rajecká Lesná 16 mm; relatívne veľa – Jasná 67 mm, Oravice 58 mm, Kraľovany 50 mm, Ratková 45 mm, Oravská Lesná a Vrátna 44 mm, Suchá Hora 43 mm, Zázrivá 42 mm, Hajnáčka a Hostice 41 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Výrava 9 mm, Runina 10 mm, Strážske 12 mm, Podhoroď 13 mm, Somotor 15 mm; relatívne veľa – Dobšinská Ľadová Jaskyňa 56 mm, Kojšovská hoľa 54 mm,, Vernár 52 mm, Rožňava a Štós 51 mm, Muráň 50 mm, Skalnaté Pleso, Tatranská Javorina a Vyšná Slaná 49 mm. Jún 2022 začal veľmi teplým a na mnohých miestach suchým počasím, čo pokračovalo až do 5.VII.2022. Potom bolo síce trochu chladnejšie počasie až do polovice Júla, no stále málo zrážok, a koncom Júla sa opäť oteplilo, takže sucho na mnohých miestach dosiahlo kritickú úroveň. Trochu to zachránili posledné 3 dni Júla, keď spadlo asi 32 mm zrážok v priemere na Slovensku. August bol ale mimoriadne teplý a mal veľmi málo zrážok. Určité zlepšenie (ochladenie a viac zrážok) nastalo až v polovici Septembra, čo zotrvalo do 3.X.2022. Potom nastúpilo počasie podobné Babiemu letu s minimom zrážok, ktoré s malými prestávkami zotrvalo až do 16.XI.2022. Potom bolo síce počasie s teplotou okolo normálu, no zrážok bolo stále málo (našťastie je v XI a XII malý výpar, takže sa zrážkový deficit nemôže prejaviť vo vlhkosti pôdy).

Úhrny zrážok za mesiac X.2022 a za rok 2021 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Októbri 2022 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, teraz predovšetkým kvôli náveterným a záveterným efektom pri frontálnych zrážkach, v tomto mesiaci boli ale úhrny zrážok znovu na juhozápade nižšie ako na zvyšku Slovenska, no skoro všade väčšinou podstatne nižšie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Októbri  2022 v priemere 26 mm (43% DP, v celom roku 2021 bolo 761 mm, 99,9% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 750 mm, 99,8%)), na západnom Slovensku to bolo 17 mm (31%, v celom roku 2021 bolo 588 mm, 88,8%), na strednom Slovensku to bolo 31 mm (46%, v celom roku 2021 bolo 871 mm, 99,8%) a na východnom Slovensku to bolo 29 mm (49%, v celom roku 2021 bolo 804 mm, 107,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Október 2022 a mapky Slovenska za Október 2022 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.XI.2022. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny: V Októbri 2020 to bolo v priemere na Slovensku až 161 mm, v X.1998 to bolo až 123 mm, v X.1980 až 122 mm, v X.1974 až 198 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní), v X.1964 až 149 mm, v X.1930 až 130 mm, v X.1926 až 128 mm, v X.1895 až 137 mm, v X.1894 až 146 mm, naopak v X.2021 a X.2005 spadlo iba 13 mm zrážok, v X.1995 iba 4 mm, v X.1971 iba 15 mm, v X.1965 iba 9 mm, v X.1951 iba 2 mm (najmenej v období pozorovania), v X.1943 iba 10 mm, v X.1920 iba 12 mm, v X.1908 iba 10 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Októbrových zrážok v priemere na Slovensku, treba ale zdôrazniť, že po roku 1990 bola vo vegetačnom období roka podstatne vyššia teplota vzduchu a oveľa častejšie konvektívne zrážky, čo zhoršilo aj jesenné vlahové podmienky na Slovensku. V Októbri  2022 spadlo v Hurbanove 4 mm zrážok (10% DP, za celý rok 2021 len 446 mm, 80% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 17 mm zrážok (36% DP, za celý rok 2021 len 617 mm, 96% DP), v Oravskej Lesnej 68 mm (85% DP, za celý rok 2021 len 1017 mm, 93% DP) a v Poprade 17 mm zrážok (42% DP, za celý rok 2021 až 641 mm, 108% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Októbri 2022 v mm: západ SR: relatívne málo – Komárno a Radvaň nad Dunajom 3 mm, Gbelce a Hurbanovo 4 mm, Iža 6 mm, Kravany nad Dunajom 7 mm, relatívne veľa – Plášťovce 40 mm, Lok 39 mm, Nová Dedina 32 mm, Santovka 30 mm, Horné Semerovce a Plavé Vozokany 29 mm, Černík, Jur nad Hronom, Kšinná a Šipkov   28 mm, Malý Javorník 26 mm, Modra-Piesok 25 mm; stred SR: relatívne málo – Ábelová 6 mm, Fiľakovo 7 mm, Číž, Málinec, Poltár, Rapovce a Teplý Vrch 9 mm, Hajnáčka, Senné a Štrkovec 10 mm; relatívne veľa – Zverovka 89 mm, Novoť 74 mm, Oravská Lesná 68 mm, Jasná 67 mm, Oravice 65 mm, Zázrivá 64 mm, Kvačany, Mútne a Zákamenné 59 mm, Dolný Kubín a Ľubochňa, Rakytov 52 mm, Vrátna Zuberec 51 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Dargov 7 mm, Buzica 11 mm, Kapušany pri Prešove 11 mm, Michalovce 11 mm, Sečovská Polianka 11 mm, Somotor 11 mm, Klenov 12 mm; relatívne veľa – Skalnaté Pleso 106 mm, Ždiar 80 mm, Runina 74 mm, Javorina 72 mm, Podspády 71 mm, Zboj 66 mm, Osturňa 59 mm, Palota 58 mm, Osadné 54 mm, Parihuzovce 52 mm, Tatranská Kotlina 51 mm. Jún 2022 začal veľmi teplým a na mnohých miestach suchým počasím, čo pokračovalo až do 5.VII.2022. Potom bolo síce trochu chladnejšie počasie až do polovice Júla, no stále málo zrážok, a koncom Júla sa opäť oteplilo, takže sucho na mnohých miestach dosiahlo kritickú úroveň. Trochu to zachránili posledné 3 dni Júla, keď spadlo asi 32 mm zrážok v priemere na Slovensku. August bol ale mimoriadne teplý a mal veľmi málo zrážok. Určité zlepšenie (ochladenie a viac zrážok) nastalo až v polovici Septembra, čo zotrvalo do 3.X.2022. Potom nastúpilo počasie podobné Babiemu letu s minimom zrážok, ktoré s malými prestávkami potrvá asi až do 16.XI.2022.

Úhrny zrážok za mesiac IX.2022 a za rok 2021 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Septembri 2022 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, teraz predovšetkým kvôli náveterným a záveterným efektom pri frontálnych zrážkach, v tomto mesiaci boli ale úhrny zrážok znovu na juhozápade nižšie ako na zvyšku Slovenska, no skoro všade väčšinou podstatne vyššie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Septembri  2022 v priemere 118 mm (187% DP, v celom roku 2021 bolo 761 mm, 99,9% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 750 mm, 99,8%)), na západnom Slovensku to bolo 83 mm (157%, v celom roku 2021 bolo 588 mm, 88,8%), na strednom Slovensku to bolo až 133 mm (185%, v celom roku 2021 bolo 871 mm, 99,8%) a na východnom Slovensku to bolo až 132 mm (210%, v celom roku 2021 bolo 804 mm, 107,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za September 2022 a mapky Slovenska za September 2022 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.X.2022. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny: V Septembri 2017 to bolo v priemere na Slovensku až 126 mm, v IX.2010 až 121 mm, v IX.2007 až 122 mm, v IX.2001 až 122 mm, v IX.1998 až 133 mm, v IX.1984 až 133 mm, v IX.1922 až 152 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní), v IX.1914 až 135 mm, v IX.1899 až 143 mm, naopak v IX.2011 spadlo iba 17 mm zrážok, v IX.2006 iba 16 mm, v IX.1986 iba 16 mm, v IX.1969 iba 15 mm, v IX.1961 iba 14 mm, v IX.1959 iba 6 mm (najmenej v období pozorovania), v IX.1946 iba 12 mm a v IX.1900 iba 21 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Septembrových zrážok v posledných rokoch v priemere na Slovensku, treba ale zdôrazniť, že po roku 1990 bola podstatne vyššia teplota vzduchu a oveľa častejšie konvektívne zrážky, čo zhoršilo vlahové podmienky na Slovensku. V Septembri  2022 spadlo v Hurbanove 104 mm zrážok (245% DP, za celý rok 2021 len 446 mm, 80% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 134 mm zrážok (245% DP, za celý rok 2021 len 617 mm, 96% DP), v Oravskej Lesnej 206 mm (228% DP, za celý rok 2021 len 1017 mm, 93% DP) a v Poprade 78 mm zrážok (154% DP, za celý rok 2021 až 641 mm, 108% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Septembri 2022 v mm: západ SR: relatívne málo – Hlohovec a Sládkovičovo 43 mm, Cabaj-Čápor a Kráľová pri Senci 44 mm, Sasinkovo 45 mm, Boleráz 47 mm, Jaslovské Bohunice 48 mm, Košúty 49 mm, relatívne veľa – Pukanec 130 mm, Zlatno 125 mm, Košariská-Priepasné 123 mm, Pernek 120 mm, Brezová pod Bradlom, Jablonica a Radošina 107 mm, Hurbanovo a Šipkov 104 mm, Dobrá Voda 102 mm; stred SR: relatívne málo – Príbovce 68 mm, Nováky 70 mm, Ladce 72 mm, Žiar nad Hronom 76 mm,  Martin 77 mm; relatívne veľa - Jasná pod Chopkom 216 mm, Oravská Lesná 206 mm, Chopok 201 mm, Zverovka 192 mm, Stará Bystrica 190 mm, Krásno nad Kysucou 184 mm, Motyčky 177 mm, Hnúšťa a Vrátna 176 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Gánovce 67 mm, Spišská Belá 69 mm, Ihľany-Majerka 71 mm, Kežmarok 76 mm, Štrba 77 mm, Poprad a Rudňany 78 mm, Janov a Vlková 79 mm, Liptovská Teplička 80 mm; relatívne veľa – Lomnický štít 223 mm, Runina 220 mm, Habura 207 mm, Vyšná Jablonka 206 mm, Remetské Hámre 203 mm, Palota 200 mm,  Výrava 199 mm, Kolbasov 198 mm, Skalnaté Pleso 189 mm, Zlatá Baňa 183 mm, Vyšná Slaná 176 mm, Veľká Ida 166 mm. Jún 2022 začal veľmi teplým a na mnohých miestach suchým počasím, čo pokračovalo až do 5.VII.2022. Potom bolo síce trochu chladnejšie počasie až do polovice Júla, no stále málo zrážok, a koncom Júla sa opäť oteplilo, takže sucho na mnohých miestach dosiahlo kritickú úroveň. Trochu to zachránili posledné 3 dni Júla, keď spadlo asi 32 mm zrážok v priemere na Slovensku. August bol ale mimoriadne teplý a mal veľmi málo zrážok. Určité zlepšenie (ochladenie a viac zrážok) nastalo až v polovici Septembra, čo zotrvalo do 3.X.2022. Potom nastúpilo počasie podobné Babiemu letu s minimom zrážok, ktoré potrvá najmenej do 20.X.2022.

Úhrny zrážok za mesiac VIII.2022 a za rok 2021 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Auguste 2022 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, predovšetkým kvôli takmer výlučne prehánkam, teraz boli ale úhrny zrážok znovu na východe oveľa nižšie ako na zvyšku Slovenska a skoro všade tiež väčšinou podstatne nižšie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Auguste 2022 v priemere 62 mm (77% DP, v celom roku 2021 bolo 761 mm, 99,9% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 750 mm, 99,8%)), na západnom Slovensku to bolo až 69 mm (110%, v celom roku 2021 bolo 588 mm, 88,8%), na strednom Slovensku to bolo 74 mm (80%, v celom roku 2021 bolo 871 mm, 99,8%) a na východnom Slovensku to bolo iba 43 mm (49%, v celom roku 2021 bolo 804 mm, 107,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za August 2022 a mapky Slovenska za August 2022 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.IX.2022. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny: V Auguste 2010 to bolo v priemere na Slovensku až 145 mm, v VIII.2005 až 141 mm, v VIII.1955 až 144 mm, v VIII.1938 až 150 mm, v VIII.1937 až 161 mm, v VIII.1913 až 176 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní) a v VIII.1896 až 149 mm, v VIII.1882 až 153 mm, naopak v VIII.2012 spadlo iba 20 mm zrážok (najmenej v období pozorovania), v VIII.2003 iba 33 mm, v VIII.2000 iba 35 mm, v VIII.1992 iba 21 mm, v VIII.1973 iba 31 mm, v VIII.1962 iba 35 mm, v VIII.1961 iba 35 mm a v VIII.1947 iba 34 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Augustových zrážok v posledných rokoch v priemere na Slovensku, treba ale zdôrazniť, že po roku 1990 bola podstatne vyššia teplota vzduchu a oveľa častejšie konvektívne zrážky, čo zhoršilo vlahové podmienky na Slovensku aj v prípade normálnych mesačných úhrnov zrážok. V Auguste 2022 spadlo v Hurbanove 55 mm zrážok (106% DP, za celý rok 2021 len 446 mm, 80% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach len 28 mm zrážok (37% DP, za celý rok 2021 len 617 mm, 96% DP), v Oravskej Lesnej len 113 mm (93% DP, za celý rok 2021 len 1017 mm, 93% DP) a v Poprade 62 mm zrážok (86% DP, za celý rok 2021 až 641 mm, 108% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Auguste 2022 v mm: západ SR: relatívne málo – Pataš (okres D. Streda) 33 mm, Jurová 43 mm, Dunajská Streda-Veľké Blahovo 42 mm, Horné Saliby 41 mm, Neded 44 mm, Mierovo 48 mm, relatívne veľa – Gbelce 137 mm, Pukanec 120 mm, Mužla 118 mm, Šaštín 117 mm, Plášťovce 111 mm, Sološnica 108 mm, Pernek 102 mm; stred SR: relatívne málo – Kysucké Nové Mesto 19 mm, Oščadnica 21 mm, Žilina 21 mm, Považská Bystrica 23 mm, Prečín 23 mm, Dolný Hričov 33 mm, Beluša 38 mm, Hostice 34 mm, Lazisko 40 mm; relatívne veľa - Ústie nad Priehradou 191 mm, Lokca 170 mm, Bystričany 143 mm, Čebovce 136 mm, Liptovská Osada 127 mm, Ľuboreč 125 mm, Suchá Hora 119 mm, Zuberec 111 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Kamenica nad Cirochou 5 mm, Hraň 7 mm, Klenová 9 mm, Strážske 9 mm, Somotor 11 mm, Moldava nad Bodvou 17 mm, Štítnik 19 mm; relatívne veľa – Podspády 180 mm, Tatranská Javorina 165 mm, Lipovce 147 mm, Liptovská Teplička 122 mm, Tatranská Kotlina 102 mm. V Apríli zostali úhrny zrážok na mnohých miestach západnej polovice Slovenska hlboko pod DP 1901-1990, inde to bolo len ojedinele. Preto sa prehĺbilo sucho hlavne na JZ Slovenska, čo pokračovalo aj v Máji 2022, keď nastúpilo navyše veľmi teplé počasie. Jún 2022 začal veľmi teplým a na mnohých miestach suchým počasím, čo pokračovalo až do 5.VII.2022. Potom bolo síce trochu až do polovice Júla chladnejšie počasie, no stále málo zrážok, a koncom Júla sa opäť oteplilo, takže sucho na mnohých miestach dosiahlo kritickú úroveň. Trochu to zachránili posledné 3 dni Júla, keď spadlo asi 32 mm zrážok v priemere na Slovensku. August bol ale mimoriadne teplý a mal veľmi málo zrážok. Určité zlepšenie (ochladenie a viac zrážok) nastalo až v polovici Septembra.

Úhrny zrážok za mesiac VII.2022 a za rok 2021 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Júli 2022 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, predovšetkým kvôli takmer výlučne prehánkam, teraz boli ale úhrny zrážok na západe oveľa nižšie ako na zvyšku Slovenska a všade tiež väčšinou podstatne nižšie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Júli 2022 v priemere 73 mm (81% DP, v celom roku 2021 bolo 761 mm, 99,9% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 750 mm, 99,8%)), na západnom Slovensku to bolo len 49 mm (67%, v celom roku 2021 bolo 588 mm, 88,8%), na strednom Slovensku to bolo 83 mm (82%, v celom roku 2021 bolo 871 mm, 99,8%) a na východnom Slovensku to bolo až 85 mm (88%, v celom roku 2021 bolo 804 mm, 107,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Júl 2022 a mapky Slovenska za Júl 2022 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.VIII.2022. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny: V Júli 2014 to bolo až 150 mm, v VII.2011 až 170 mm, v VII.2010 až 150 mm, v VII.2001 až 180 mm, v VII.1997 až 180 mm, v VII.1960 až 192 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní) a v VII.1903 až 171 mm, naopak v VII.2013 spadlo iba 28 mm zrážok, v VII.2006 iba 34 mm, v VII.1994 iba 33 mm, v VII.1952 iba 30 mm, v VII.1928 iba 24 mm (najmenej v období pozorovania), v VII.1921 iba 39 mm, v VII.1911 iba 29 mm a v VII.1904 iba 29 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime júlových zrážok v posledných rokoch v priemere na Slovensku, treba ale zdôrazniť, že po roku 1990 bola podstatne vyššia teplota vzduchu a oveľa častejšie intenzívne konvektívne zrážky, čo zhoršilo vlahové podmienky na Slovensku. V Júli 2022 spadlo v Hurbanove iba 30 mm zrážok (52% DP, za celý rok 2021 len 446 mm, 80% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach len 46 mm zrážok (56% DP, za celý rok 2021 len 617 mm, 96% DP), v Oravskej Lesnej len 92 mm (70% DP, za celý rok 2021 len 1017 mm, 93% DP) a v Poprade až 104 mm zrážok (126% DP, za celý rok 2021 až 641 mm, 108% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Júli 2022 v mm: západ SR: relatívne málo – Radvaň nad Dunajom 28 mm, Plavé Vozokany 29 mm, Veľký Meder 29 mm, Hurbanovo 30 mm, Piešťany 31 mm, Slovenský Grob 31 mm Trnava 32 mm, Brezová pod Bradlom 33 mm, relatívne veľa – Motešice 190 mm, Zlatno 109 mm, Skýcov 101 mm, Žikava 95 mm, Šipkov 94 mm, Kšinná 90 mm, Partizánske, Malé Bielice 89 mm, Veľké Uherce 86 mm; stred SR: relatívne málo – Banská Bystrica, Uľanka 31 mm, Vígľaš-Pstruša 31 mm, Horný Tisovník 33 mm, Senohrad 34 mm, Sása 35 mm, Bzovík 38 mm; relatívne veľa - Stará Bystrica 209 mm, Huty 205 mm, Liesek 169 mm, Zuberec 160 mm, Žilina 160 mm,  Skalité 158 mm, Dlhá nad Oravou 143 mm, Suchá Hora 142 mm, Jasná 135 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Dargov 26 mm, Michalovce 26 mm, Veľký Horeš 26 mm,  Vojany 28 mm, Rad 32 mm, Orechová 35 mm, Herľany 36 mm, Choňkovce 40 mm; relatívne veľa – Podspády 194 mm, Tatranská Javorina 187 mm, Čierne nad Topľou 165 mm,  Oľšavka 161 mm, Nižný Komárnik 145 mm, Stropkov 136 mm. V Apríli zostali úhrny zrážok na mnohých miestach západnej polovice Slovenska hlboko pod DP 1901-1990, inde to bolo len ojedinele. Preto sa prehĺbilo sucho hlavne na JZ Slovenska, čo pokračovalo aj v Máji 2022, keď nastúpilo navyše veľmi teplé počasie. Jún 2022 začal veľmi teplým a na mnohých miestach suchým počasím, čo pokračovalo až do 5.VII.2022. Potom bolo síce trochu až do polovice Júla chladnejšie počasie, no stále málo zrážok, a koncom Júla sa opäť oteplilo, takže sucho na mnohých miestach dosiahlo kritickú úroveň. Trochu to zachránili posledné 3 dni Júla, keď spadlo asi 32 mm zrážok v priemere na Slovensku. Prvá dekáda Augusta bola ale mimoriadne teplá a mala veľmi málo zrážok.

Úhrny zrážok za mesiac VI.2022 a za rok 2021 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Júni 2022 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, predovšetkým kvôli takmer výlučne prehánkam, teraz boli ale úhrny zrážok na východe opäť oveľa nižšie ako na západe a inde tiež väčšinou podstatne nižšie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Júni 2022 v priemere 48 mm (56% DP, v celom roku 2021 bolo 761 mm, 99,9% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 750 mm, 99,8%)), na západnom Slovensku to bolo 65 mm (96%, v celom roku 2021 bolo 588 mm, 88,8%), na strednom Slovensku to bolo 48 mm (52%, v celom roku 2021 bolo 871 mm, 99,8%) a na východnom Slovensku to bolo iba 32 mm (36%, v celom roku 2021 bolo 804 mm, 107,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Jún 2022 a mapky Slovenska za Jún 2022 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.VII.2022. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj nižšie ale aj oveľa vyššie úhrny. V Júni 2010 to bolo až 145 mm (ďaleko najvyšší úhrn od začiatku meraní bol však v VI.1926, až 187 mm), v VI.2020 až 140 mm, v VI.1999 až 136 mm, v VI.1965 až 155 mm, v VI.1959 až 130 mm a v VI.1958 až 147 mm, naopak v VI.2021 spadlo iba 33 mm, VI.2003 iba 37 mm zrážok, v VI.1994 iba 53 mm, v VI.1977 iba 45 mm, v VI.1976 iba 32 mm, v VI.1951 iba 61 mm a v VI.1917 iba 31 mm (najmenej v období pozorovania). Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime júnových zrážok. V Júni 2022 spadlo v Hurbanove až 79 mm zrážok (127% DP, za celý rok 2021 len 446 mm, 80% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach len 59 mm zrážok (70% DP, za celý rok 2021 len 617 mm, 96% DP), v Oravskej Lesnej len 93 mm (76% DP, za celý rok 2021 len 1017 mm, 93% DP) a v Poprade len 44 mm zrážok (53% DP, za celý rok 2021 až 641 mm, 108% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Júni 2022 v mm: západ SR: relatívne málo – Trnava 30 mm, Brezová pod Bradlom 30 mm, Dobrá Voda 32 mm, Sobotište 38 mmm, Turá Lúka 39 mm, relatívne veľa – Stupava 170 mm, Kolárovo 135 mm, Devín 125 mm, Farná 121 mm, Ba, Koliba 105 mm, Ba, letisko 103 mm, Tvrdošovce 104 mm, Rastislavice 100 mm; stred SR: relatívne málo – Klenovec 9 mm, Dobrá Niva 10 mm, Málinec 11 mm, Kokava nad Rimavicou 13 mm, Krná 14 mm, Lazisko 15 mm, Brezno 16 mm, Beňuš 17 mm; relatívne veľa - Čadca 123 mm, Krásno nad Kysucou 121 mm, Veľké Rovné 112 mm, Makov 110 mm, Turzovka 105 mm, Zubák 103 mm, Oravská Polhora 101 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Podsúľová 9 mm, Gelnica 13 mm, Zlatá Idka 15 mm, Ploské 17 mm, Smolník 18 mm, Malcov 18 mm, Kurimka 18 mm, Osikov 18 mm, Dobšiná 19 mm; relatívne veľa – Cígeľka 96 mm, Štrbské Pleso 83 mm, Tatranská Javorina 79 mm, Plešivec 70 mm, Somotor 70 mm. V Apríli zostali úhrny zrážok na mnohých miestach západnej polovice Slovenska hlboko pod DP 1901-1990, inde to bolo len ojedinele. Preto sa prehĺbilo sucho hlavne na JZ Slovenska, čo pokračovalo aj v Máji 2022, keď nastúpilo navyše veľmi teplé počasie. Jún 2022 začal veľmi teplým a na mnohých miestach suchým počasím, čo pokračovalo až do 5.VII.2022. Potom bolo síce trochu až do polovice Júla chladnejšie počasie, no stále málo zrážok, takže sucho na mnohých miestach dosiahlo kritickú úroveň.

Úhrny zrážok za mesiac V.2022 a za rok 2021 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Máji 2022 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok na východe oveľa nižšie ako na západe a inde tiež väčšinou nižšie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Máji 2022 v priemere 34 mm (45% DP, v celom roku 2021 bolo 761 mm, 99,9% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 750 mm, 99,8%)), na západnom Slovensku to bolo 48 mm (72%, v celom roku 2021 bolo 588 mm, 88,8%), na strednom Slovensku to bolo 36 mm (42%, v celom roku 2021 bolo 871 mm, 99,8%) a na východnom Slovensku to bolo iba 19 mm (25%, v celom roku 2021 bolo 804 mm, 107,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Máj 2022 a mapky Slovenska za Máj 2022 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.VI.2022. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj nižšie ale aj oveľa vyššie úhrny. V Máji 2010 to bolo až 230 mm (ďaleko najvyšší úhrn od začiatku meraní), v V.2019 až 150 mm, v V.1972 až 149 mm, v V.1939 až 165 mm, naopak v V.2012 spadlo iba 45 mm zrážok, v V.2001 iba 36 mm, v V.1993 iba 44 mm, v V.1992 iba 40 mm a v V.1947 iba 23 mm (najmenej v období pozorovania). Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime májových zrážok.  V Máji 2022 spadlo v Hurbanove len 32 mm zrážok (55% DP, za celý rok 2021 len 446 mm, 80% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach len 10 mm zrážok (14% DP, za celý rok 2021 len 617 mm, 96% DP), v Oravskej Lesnej len 54 mm (57% DP, za celý rok 2021 len 1017 mm, 93% DP) a v Poprade len 23 mm zrážok (33% DP, za celý rok 2021 až 641 mm, 108% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Máji 2022 v mm: západ SR: relatívne málo – Komárno 20 mm, Veľký Meder 22 mm, Okoč 23 mm, Horná Súča 27 mm, Horné Semerovce 28 mm, Horné Srnie 28 mm, Krajné 28 mm, Piešťany 30 mm, Pukanec 31 mm, Radvaň nad Dunajom 31 mm, Tvrdošovce 31 mm, relatívne veľa – Pernek 181 mm (ovplyvnené 2 veľmi výdatnými lejakmi), Kuchyňa, letisko 126 mm, Malý Javorník 92 mm, Stupava 89 mm, Uhrovec 82 mm, Sološnica 74 mm, Bratislava, Koliba 71 mm; stred SR: relatívne málo – Hybe 14 mm, Tisovec 14 mm, Štrkovec 15 mm, Pôtor 16 mm, Turčianska Štiavnička 16 mm, Lenartovce 17 mm, Ľubochňa 17 mm, Skerešovo 17 mm, Belá, Dulice 19 mm, Nenince 19 mm, Partizánska Ľupča 19 mm, Pruské 19 mm, Beňuš 20 mm, Ratková 20 mm; relatívne veľa - Nitrianske Pravno 81 mm, Pohorelá 73 mm, Oravská Polhora 68 mm, Zákamenné 65 mm, Lokca 62 mm, Kordíky 59 mm,  Hruštín 57 mm, Lazy pod Makytou 57 mm, Vrátna 56 mm, Slovenské Pravno 55 mm,  Oravská Lesná 54 mm, Turzovka 54 mm, Chopok 53 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Leles 1 mm, Hraň 3 mm, Slanské Nové Mesto 3 mm, Somotor 3 mm, Veľké Trakany 4 mm, Buzica 5 mm, Vysoká nad Uhom 5 mm, Milhosť 6 mm, Plaveč 7 mm, Roztoky 7 mm,  Brezovica nad Torysou 9 mm, Michaľany 9 mm (boli to viaceré rekordy od začiatku pozorovaní); relatívne veľa – Kojšovská hoľa 82 mm, Smolník 66 mm, Vikartovce 59 mm, Štrbské Pleso 56 mm, Dedinky 55 mm, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 55 mm, Tatranská Kotlina 54 mm, Lomnický štít 53 mm, Rudňany 53 mm, Tatranská Javorina 50 mm. V Januári a Februári 2022 bolo veľmi málo zrážok v južnej polovici Slovenska a až nadpriemer na severe Slovenska (čo sa odrazilo počas relatívne teplého Januára a Februára aj na snehovej pokrývke). Taký trend v podstate pokračoval aj v Marci 2022 až do predposledného dňa, pričom bolo počasie teplotne pod dlhodobým priemerom. V Apríli zostali úhrny zrážok na mnohých miestach západnej polovice Slovenska hlboko pod DP 1901-1990, inde to bolo len ojedinele. Preto sa prehĺbilo sucho hlavne na JZ Slovenska, čo pokračovalo aj v Máji 2022, keď nastúpilo navyše veľmi teplé počasie. Jún 2022 začal veľmi teplým a na mnohých miestach suchým počasím.

Úhrny zrážok za mesiac IV.2022 a za rok 2021 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Apríli 2022 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok na západe oveľa nižšie a inde miestami skoro rovnaké ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Apríli 2022 v priemere 48 mm (87% DP, v celom roku 2021 bolo 761 mm, 99,9% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 750 mm, 99,8%)), na západnom Slovensku to bolo len 31 mm (65%, v celom roku 2021 bolo 588 mm, 88,8%), na strednom Slovensku to bolo 62 mm (98%, v celom roku 2021 bolo 871 mm, 99,8%) a na východnom Slovensku to bolo 50 mm (93%, v celom roku 2021 bolo 804 mm, 107,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Apríl 2022 a mapky Slovenska za Apríl 2022 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.V.2022. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj podstatne nižšie úhrny. V Apríli 1994 to bolo v priemere na Slovensku až 118 mm (najviac od začiatku meraní), v IV. 2017 až 87 mm, v IV.1990 až 95 mm, v IV.1972 až 97 mm, v IV.1930 až 92 mm, v IV.1903 až 108 mm, v IV.1898 až 106, naopak v IV.2009 spadlo iba 11 mm zrážok, v IV.2020 iba 12 mm, v IV.2007 iba 5 mm (najmenej od 1881), v IV.1946 iba 11 mm, v IV.1944 iba 11 mm, v IV.1893 iba 11 mm, v IV.1887 iba 19 mm v priemere na Slovensku. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime aprílových zrážok.  V Apríli 2022 spadlo v Hurbanove len 22 mm zrážok (53% DP, za celý rok 2021 len 446 mm, 80% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 44 mm zrážok (96% DP, za celý rok 2021 len 617 mm, 96% DP), v Oravskej Lesnej 97 mm (133% DP, za celý rok 2021 len 1017 mm, 93% DP) a v Poprade 43 mm zrážok (112% DP, za celý rok 2021 až 641 mm, 108% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Apríli 2022 v mm: západ SR: relatívne málo – Mierovo 14 mm, Topoľníky-Aszod 14 mm, Veľké Blahovo 15 mm, Dedina Mládeže 17 mm, Sládkovičovo 18 mm, Šurany 18 mm, Horné Saliby 19 mm, Radošovce-Vieska 19 mm, relatívne veľa – Modra-Piesok 60 mm, Kravany nad Dunajom 54 mm, Mužla 54 mm, Horné Semerovce 53 mm, Veľké Uherce 53 mm, Šahy 48 mm, Iža 47 mm, Radvaň nad Dunajom 47 mm, Častá 46 mm, Kamenica nad Hronom 46 m; stred SR: relatívne málo – Červený Kameň 27 mm, Dubnica nad Váhom 27 mm, Pruské 28 mm, Považská Bystrica 29 mm, Liptovská Ondrášová 33 mm, Liptovská Teplá 33 mm, Východná 36 mm; relatívne veľa - Chopok 115 mm, Jasná 102 mm, Párnica 100 mm, Vitanová 100 mm, Oravská Lesná 97 mm, Trstená 92 mm, Vyšná Boca 91 mm, Liesek 90 mm, Oravský Biely Potok 84 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Bardejov 19 mm, Sabinov-Jakubovany 22 mm, Chmiňany 22 mm, Malý Šariš 22 mm, Malcov 26 mm, Kapušany pri Prešove 29 mm, Kurimka 29 mm, Osikov 29 mm, Podolínec 29 mm; relatívne veľa – Lomnický štít 149 mm, Skalnaté Pleso 92 mm, Runina 86 mm, Palota 81 mm, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 78 mm,  Vernár 75 mm, Dedinky 72 mm, Predná Hora 71 mm, Klenová 70 mm, Zboj 70 mm. V Januári a Februári 2022 bolo veľmi málo zrážok v južnej polovici Slovenska a až nadpriemer na severe Slovenska (čo sa odrazilo počas relatívne teplého Januára a Februára aj na snehovej pokrývke). Taký trend v podstate pokračoval aj v Marci 2022 až do predposledného dňa, pričom bolo počasie teplotne pod dlhodobým priemerom. V Apríli zostali úhrny zrážok na mnohých miestach západnej polovice Slovenska hlboko pod DP 1901-1990, inde to bolo len ojedinele. Preto sa prehĺbilo sucho hlavne na JZ Slovenska, čo pokračuje aj v Máji 2022, keď nastúpilo navyše veľmi teplé počasie.

Úhrny zrážok za mesiac III.2022 a za rok 2021 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Marci 2022 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok na západe oveľa nižšie a na východe miestami skoro rovnaké ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Marci 2022 v priemere 27 mm (58% DP, v celom roku 2021 bolo 761 mm, 99,9% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 750 mm, 99,8%)), na západnom Slovensku to bolo len 16 mm (37%, v celom roku 2021 bolo 588 mm, 88,8%), na strednom Slovensku to bolo 25 mm (46%, v celom roku 2021 bolo 871 mm, 99,8%) a na východnom Slovensku to bolo 38 mm (90%, v celom roku 2021 bolo 804 mm, 107,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Marec 2022 a mapky Slovenska za Marec 2022 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.IV.2022. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj podstatne nižšie úhrny. V Marci 2013 to bolo v priemere na Slovensku až 98 mm, v III.2000 až 112 mm, v III.1951 až 95 mm, v III.1941 až 90 mm, v III.1939 až 87 mm, v III.1937 až 137 mm (najviac od roku 1881) a v III.1906 až 106 mm, naopak v III.2012 spadlo iba 11 mm zrážok, v III.2003 iba 12 mm, v III.1974 iba 5 mm (najmenej od 1881), v III.1973 iba 13 mm, v III.1950 iba 8 mm, v III.1921 iba 9 mm a v III.1918 iba 14 mm v priemere na Slovensku. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime marcových zrážok. V Marci 2022 spadlo v Hurbanove len 22 mm zrážok (66% DP, za celý rok 2021 len 446 mm, 80% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 35 mm zrážok (106% DP, za celý rok 2021 len 617 mm, 96% DP), v Oravskej Lesnej 30 mm (42% DP, za celý rok 2021 len 1017 mm, 93% DP) a v Poprade 25 mm zrážok (84% DP, za celý rok 2021 až 641 mm, 108% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Marci 2022 v mm: západ SR: relatívne málo – Šaštín-Stráže 3 mm, Gbely 5 mm, Holíč 10 mm, Moravský Svätý Ján 11 mm, Senica 11 mm, Skalica 11 mm, Mierovo 11 mm, Sládkovičovo 11 mm, Neded 11 mm, Partizánske-Malé Bielice 11 mm, Horné Obdokovce 11 mm, relatívne veľa – Gbelce 27 mm, Iža 27 mm, Plavé Vozokany 27 mm, Farná 26 mm, Veľké Ludince 26 mm, Mužla 25 mm, Pukanec 25 mm, Tekovské Lužany 25 mm; stred SR: relatívne málo – Bobrovec 10 mm, Lazisko 10 mm, Partizánska Ľupča 10 mm, Bystričany 12 mm, Košecké Podhradie 12 mm, Kysucké Nové Mesto 13 mm, Horná Poruba 13 mm, Pružina 13 mm, Prievidza 13 mm, Pruské 13 mm, Ružomberok 14 mm; relatívne veľa - Chopok 58 mm, Vyšná Boca 52 mm, Jasná 51 mm, Králiky 45 mm, Valaská, Čierny Potok 45 mm, Horné Pršany 44 mm, Predajná 41 mm, Martinské hole 40 mm, Oravská Polhora 40 mm, Podbanské 40 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Červený Kláštor 22 mm, Osturňa 22 mm, Dobšiná 23 mm, Štrba 24 mm, Kunova Teplica 25 mm, Poprad 25 mm, Štítnik 25 mm, Licince 26 mm, Muránska Huta 26 mm, Kameňany 27 mm, Revúca 27 mm; relatívne veľa – Lomnický štít 122 mm, Skalnaté Pleso 64 mm, Slanská Huta 53 mm, Regetovka 52 mm, Klenová 51 mm, Košická Belá 51 mm, Banské 50 mm, Hačava 48 mm, Zboj 48 mm, Košice, Bankov 46 mm, Runina 46 mm. V Septembri 2021 bolo miestami málo zrážok a padali v podstate len počas 5 dní po 15.IX, no a v Októbri bolo zase zrážok málo, čo pokračovalo aj v Novembri až do 25.XI.2021 (odvtedy bolo zrážok v medziach normálu až do konca Decembra), no v Januári a Februári 2022 bolo veľmi málo zrážok v južnej polovici Slovenska a až nadpriemer na severe Slovenska (čo sa odrazilo počas relatívne teplého Januára a Februára aj na snehovej pokrývke). Taký trend v podstate pokračoval aj v Marci 2022 až do predposledného dňa, pričom bolo počasie teplotne pod dlhodobým priemerom.

Úhrny zrážok za mesiac II.2022 a za rok 2021 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). Vo Februári 2022 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok na juhu oveľa nižšie a na severe vyššie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok vo Februári 2022 v priemere 44 mm (105% DP, v celom roku 2021 bolo 761 mm, 99,9% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 750 mm, 99,8%)), na západnom Slovensku to bolo 31 mm (82%, v celom roku 2021 bolo 588 mm, 88,8%), na strednom Slovensku to bolo 67 mm (134%, v celom roku 2021 bolo 871 mm, 99,8%) a na východnom Slovensku to bolo 31 mm (82%, v celom roku 2021 bolo 804 mm, 107,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Február 2022 a mapky Slovenska za Február 2022 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.III.2022. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj podstatne nižšie úhrny. Vo Februári 2013 a 1977 to bolo v priemere na Slovensku až 94 mm (najviac do roku 2015), vo Februári 2016 ale až 135 mm (čo je nový rekord), vo II.2005 až 65 mm, vo II.2004 až 68 mm, vo II.1999 až 72 mm, vo II.1988 až 65 mm, naopak vo II.2011 spadlo iba 13 mm zrážok, vo II.2003 iba 16 mm, vo II.1998 iba 15 mm, vo II.1994 iba 14 mm, vo II.1982 iba 2 mm, vo II.1890 iba 1 mm (najmenej od 1881) v priemere na Slovensku. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Februárových zrážok. Vo Februári 2022 spadlo v Hurbanove len 24 mm zrážok (69% DP, za celý rok 2021 len 446 mm, 80% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach len 12 mm zrážok (40% DP, za celý rok 2021 len 617 mm, 96% DP), v Oravskej Lesnej až 127 mm (185% DP, za celý rok 2021 len 1017 mm, 93% DP) a v Poprade 24 mm zrážok (101% DP, za celý rok 2021 až 641 mm, 108% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok vo Februári 2022 v mm: západ SR: relatívne málo – Skalica 11 mm, Borský Sv. Jur a Moravský Sv. Ján 13 mm, Holíč 14 mm, Veľké Leváre 15 mm,  Gbely, Malacky a Šaštín 16 mm, Jurová a Pataš 17 mm, Dobrohošť 18 mm, Bratislava, letisko, Mierovo a Okoč 19 mm, relatívne veľa – Šipkov 90 mm, Kšinná 77 mm, Pukanec 68 mm, Žikava 65 mm, Závada-Zlávy 64 mm, Zlatno 63 mm, Horná Súča, Skýcov a Zlatníky 62 mm, Horné Srnie a Slatinka nad Bebravou 60 mm; stred SR: relatívne málo – Lenartovce 5 mm, Číž a Štrkovec 8 mm, Hostice, Jesenské a Tornaľa 9 mm, Hajnáčka 10 mm, Radzovce 11 mm, Lipovany, Rapovce, Rimavská Sobota a Skerešovo 12 mm; relatívne veľa - Martinské hole 152 mm, Chopok 148 mm, Vrícko 136 mm, Horný Harmanec 128 mm, Oravská Lesná a Jarabá 127 mm, Donovaly 126 mm, Novoť 124 mm, Oravská Polhora a Jasná 119 mm, Králiky 111 mm, Vrátna 110 mm, Kľak a Zázrivá 108 mm, Vyšná Boca 107 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Hraničná pri Hornáde, Milhosť a Krásnohorské Podhradie 8 mm, Moldava nad Bodvou, Plešivec, Turňa nad Bodvou a Vyšný Medzev 9 mm, Buzica, Gánovce, Hrabušice, Hranovnica, Michaľany, Somotor, Streda nad Bodrogom a Trebišov 10 mm; relatívne veľa – Skalnaté Pleso 134 mm, Štrbské Pleso 110 mm, Remetské Hámre 92 mm, Zboj 87 mm, Runina 78 mm, Kolbasov 69 mm, Regetovka a Tatranská Javorina 65 mm, Podspády a Výrava 64 mm, Vyšná Jablonka 63 mm, Habura 62 mm, Livovská Huta 60 mm. V Septembri 2021 bolo opäť miestami málo zrážok a padali v podstate len počas 5 dní po 15.IX, no a v Októbri bolo zase zrážok málo, čo pokračovalo aj v Novembri až do 25.XI.2021 (odvtedy bolo zrážok v medziach normálu až do konca Decembra), no v Januári a Februári 2022 bolo veľmi málo zrážok v južnej polovici Slovenska a až nadpriemer na severe Slovenska (čo sa odrazilo počas relatívne teplého Januára a Februára aj na snehovej pokrývke). Taký trend v podstate pokračuje aj začiatkom Marca 2022, aj keď je počasie teplotne pod dlhodobým priemerom.

Úhrny zrážok za mesiac I.2022 a za rok 2021 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Januári 2022 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok na juhu oveľa nižšie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Januári 2022 v priemere 36 mm (78% DP, v celom roku 2021 bolo 761 mm, 99,9% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 750 mm, 99,8%)), na západnom Slovensku to bolo 16 mm (38%, v celom roku 2021 bolo 588 mm, 88,8%), na strednom Slovensku to bolo 54 mm (100%, v celom roku 2021 bolo 871 mm, 99,8%) a na východnom Slovensku to bolo 35 mm (85%, v celom roku 2021 bolo 804 mm, 107,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Január 2022 a mapky Slovenska za Január 2022 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.II.2022. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj podstatne nižšie úhrny, v Januári 2015 to bolo v priemere na Slovensku až 97 mm, v I.2013 až 93 mm, v I.2007 až 103 mm, v I.1976 až 111 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní), v I.1948 až 102 mm, v I.1915 až 93 mm, v I.1886 až 98 mm, naopak v I.1991 spadlo iba 8 mm zrážok, v I.1990 iba 15 mm, v I.1989 iba 15 mm, v I.1969 iba 6 mm (najmenej v období pozorovania), v I.1894 iba 10 mm, v I.1882 iba 8 mm, v I.1934 iba 16 mm, v I.1904 iba 16 mm a v I.1914 iba 17 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Januárových zrážok.  V Januári 2022  spadlo v Hurbanove 8 mm zrážok (23% DP, za celý rok 2021 len 446 mm, 80% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 12 mm zrážok (41% DP, za celý rok 2021 len 617 mm, 96% DP), v Oravskej Lesnej 142 mm (180% DP, za celý rok 2021 len 1017 mm, 93% DP) a v Poprade 17 mm zrážok (62% DP, za celý rok 2021 až 641 mm, 108% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Januári 2022 v mm: západ SR: relatívne málo – Košúty, Kravany nad Dunajom a Štúrovo 6 mm, Tekovské Lužany a Želiezovce 7 mm, Čata, Gbelce, Hurbanovo, Neded a Okoč 8 mm, Jur nad Hronom, Sládkovičovo a Vráble 9 mm, relatívne veľa – Šipkov 56 mm, Kšinná 45 mm, Horné Srnie 43 mm, Horná Súča 41 mm, Brezová pod Bradlom a Smolenice 35 mm, Lubina a Slatina nad Bebravou 34 mm, Horné Motešice a Myjava 32 mm; stred SR: relatívne málo – Lenartovce 1 mm, Boľkovce, Hostice, Ožďany, Poltár, Rapovce, Skerešovo, Štrkovec a Tornaľa 2 mm, Číž, Bretka, Hrachovo, Lipovany, Radzovce a Rimavská Sobota 3 mm, Ábelová, Lovinobaňa a Senné 4 mm; relatívne veľa - Mútne 152 mm, Oravská Lesná a Oravská Polhora 142 mm,  Martinské Hole 132 mm, Makov 129 mm, Ľubochňa, Rakytov 123 mm, Zázrivá a Vrátna 119 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Kameňany 4 mm, Kunova Teplica a Plešivec 5 mm, Štítnik a Turňa nad Bodvou 6 mm, Bukovec 7 mm, Buzica, Jasov, Moldava nad Bodvou a Silica 8 mm, Gánovce, Krásnohorské Podhradie, Spišské Vlachy a Vyšný Čaj 9 mm; relatívne veľa – Zboj 146 mm, Skalnaté Pleso 110 mm, Štrbské Pleso 109 mm, Kolbasov 103 mm, Remetské Hámre 102 mm, Podspády 86 mm, Osadné 80 mm, Tatranská Javorina 74 mm, Výrava 73 mm a Regetovka 70 mm. Minulé leto bolo v priemere mimoriadne teplé, zrážky boli v priemere blízke dlhodobému priemeru, no s veľkými lokálnymi odchýlkami, pretože boli skoro výlučne iba z prehánok a búrkových lejakov. V Septembri bolo opäť miestami málo zrážok a padali v podstate len počas 5 dní po 15.IX, no a v Októbri bolo zase zrážok málo, čo pokračovalo aj v Novembri až do 25.XI.2021 (odvtedy bolo zrážok v medziach normálu až do konca Decembra), no v Januári 2022 bolo veľmi málo zrážok v južnej polovici Slovenska a až nadpriemer na severe Slovenska (čo sa odrazilo počas relatívne teplého Januára aj na snehovej pokrývke).