Choď na obsah Choď na menu
 


Zmeny úhrnov zrážok na Slovensku

 

ZHODNOTENIE MESAČNÝCH
A SEZÓNNYCH ÚHRNOV ATMOSFÉRICKÝCH ZRÁŽOK
NA SLOVENSKU
 
Úhrny zrážok sa merajú v Hurbanove na profesionálnej úrovni od roku 1872, koncom 19. storočia sa už merali na vyše 100 dobrovoľných staniciach
Územný priemer úhrnu zrážok na Slovensku je vypočítaný v SHMÚ z mesačných úhrnov 203 staníc, pred rokom 1901 iba z asi 30-100 staníc (podrobnejšie mapky a grafy nájdete na http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/RHurbanovo.htm  (Táto stránka bola a občas aj je ale dočasne nefunkčná)
 

Úhrny zrážok za mesiac VIII.2021 a za rok 2020 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Auguste 2021 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša o dosť veľa nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Auguste 2021 v priemere 140 mm (173% DP, v celom roku 2020 bolo 886 mm, 116,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 860 mm, 115%)), na západnom Slovensku to bolo 94 mm (149%, v celom roku 2020 bolo 731 mm, 110,4%), na strednom Slovensku to bolo 168 mm (183%, v celom roku 2020 bolo 997 mm, 114,2%) a na východnom Slovensku to bolo 152 mm (175%, v celom roku 2020 bolo 901 mm, 120,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za August 2021 a mapky Slovenska za August 2021 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.VIII.2021. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny: V Auguste 2010 to bolo v priemere na Slovensku až 145 mm, v VIII.2005 až 141 mm, v VIII.1955 až 144 mm, v VIII.1938 až 150 mm, v VIII.1937 až 161 mm, v VIII.1913 až 176 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní) a v VIII.1896 až 149 mm, v VIII.1882 až 153 mm, naopak v VIII.2012 spadlo iba 20 mm zrážok (najmenej v období pozorovania), v VIII.2003 iba 33 mm, v VIII.2000 iba 35 mm, v VIII.1992 iba 21 mm, v VIII.1973 iba 31 mm, v VIII.1962 iba 35 mm, v VIII.1961 iba 35 mm a v VIII.1947 iba 34 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Augustových zrážok v posledných rokoch v priemere na Slovensku, treba ale zdôrazniť, že po roku 1990 bola podstatne vyššia teplota vzduchu a oveľa častejšie konvektívne zrážky, čo zhoršilo vlahové podmienky na Slovensku aj v prípade normálnych mesačných úhrnov zrážok. V Auguste 2021 spadlo v Hurbanove 32 mm zrážok (62% DP, za celý rok 2020 len 522 mm, 93% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 132 mm zrážok (172% DP, za celý rok 2020 len 642 mm, 100% DP), v Oravskej Lesnej 229 mm (188% DP, za celý rok 2020 až 1104 mm, 102% DP) a v Poprade 155 mm zrážok (214% DP, za celý rok 2020 až 745 mm, 126% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Auguste 2021 v mm: západ SR: relatívne málo – Zlatná na Ostrove 23 mm, Hurbanovo 32 mm, Čata 35 mm, Santovka a Zemianska Olča 36 mm, Iža 38 mm, Gbelce 43 mm, Veľké Lovce 44 mm, Gabčíkovo 45 mm, Veľké Ludince 47 mm, Kravany nad Dunajom 50 mm, relatívne veľa – Šipkov 223 mm, Slatina nad Bebravou 194 mm, Kšinná 177 mm, Horná Súča 174 mm, Horné Srnie 165 mm, Motešice 161 mm, Bošáca 160 mm, Moravský Svätý Ján 159 mm, Jablonica 158 mm; stred SR: relatívne málo – Dudince 36 mm, Ladzany 39 mm, Medovarce a Sebechleby 48 mm, Hontianske Nemce 57 mm, Čelovce 59 mm, Bzovík 61 mm, Krupina 62 mm; relatívne veľa - Zverovka 350 mm, Oravice 339 mm, Zuberec 282 mm, Vitanová 265 mm, Chopok 262 mm, Horný Vadičov 258 mm, Jasná a Vrátna 254 mm, Skalité 252 mm, Čadca 244 mm,  Huty 239 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Dargov 49 mm, Somotor 67 mm, Streda nad Bodrogom 68 mm, Vojany 69 mm, Leles a Sobrance 70 mm; relatívne veľa – Skalnaté Pleso 348 mm, Podspády 272 mm, Tatranská Javorina 261 mm, Osturňa 238 mm, Malcov 233 mm, Kríže 225 mm, Jakubany 223 mm, Plaveč 215 mm, Regetovka a Štrbské Pleso 214 mm. V Marci a Apríli bolo málo zrážok. Viac zrážok spadlo až od 13.V.2021, no od 25.V. bolo zase málo zrážok až do 11.VII, od 4.VI.2021 bolo aj relatívne veľmi teplo, čo pokračovalo až do 22/23. Augusta. Leto bolo v priemere mimoriadne teplé, zrážky boli v priemere blízke dlhodobému priemeru, no s veľkými lokálnymi odchýlkami, pretože boli skoro výlučne iba z prehánok a búrkových lejakov. 

Úhrny zrážok za mesiac VII.2021 a za rok 2020 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Júli 2021 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša o málo nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Júli 2021 v priemere 101 mm (112% DP, v celom roku 2020 bolo 886 mm, 116,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 860 mm, 115%)), na západnom Slovensku to bolo 82 mm (112%, v celom roku 2020 bolo 731 mm, 110,4%), na strednom Slovensku to bolo 113 mm (112%, v celom roku 2020 bolo 997 mm, 114,2%) a na východnom Slovensku to bolo 107 mm (110%, v celom roku 2020 bolo 901 mm, 120,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Júl 2021 a mapky Slovenska za Júl 2021 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.VIII.2021. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny: V Júli 2014 to bolo až 150 mm, v VII.2011 až 170 mm, v VII.2010 až 150 mm, v VII.2001 až 180 mm, v VII.1997 až 180 mm, v VII.1960 až 192 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní) a v VII.1903 až 171 mm, naopak v VII.2013 spadlo iba 28 mm zrážok, v VII.2006 iba 34 mm, v VII.1994 iba 33 mm, v VII.1952 iba 30 mm, v VII.1928 iba 24 mm (najmenej v období pozorovania), v VII.1921 iba 39 mm, v VII.1911 iba 29 mm a v VII.1904 iba 29 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime júlových zrážok v posledných rokoch v priemere na Slovensku, treba ale zdôrazniť, že po roku 1990 bola podstatne vyššia teplota vzduchu a oveľa častejšie konvektívne zrážky, čo zhoršilo vlahové podmienky na Slovensku. V Júli 2021 spadlo v Hurbanove 46 mm zrážok (82% DP, za celý rok 2020 len 522 mm, 93% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 80 mm zrážok (96% DP, za celý rok 2020 len 642 mm, 100% DP), v Oravskej Lesnej 101 mm (76% DP, za celý rok 2020 až 1104 mm, 102% DP) a v Poprade 101 mm zrážok (123% DP, za celý rok 2020 až 745 mm, 126% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Júli 2021 v mm: západ SR: relatívne málo – Vrbovce 32 mm, Radošovce 34 mm, Sobotište 38 mm, Salka 45 mm, Senica a Tekovské Lužany 46 mm, Farná a Rúbaň 50 mm, Myjava a Siladice 51 mm, relatívne veľa – Trenčín 149 mm, Uhrovec 140 mm, Motešice 138 mm, Gabčíkovo 132 mm, Dobrá Voda, Dobrohošť a Mochovce 121 mm; stred SR: relatívne málo – Vinica 24 mm, Čelovce a Hostice 36 mm,  Hajnáčka 42 mm, Pôtor 44 mm, Korňa a Štrkovec 46 mm, Rimavská Sobota 54 mm, Makov 65 mm, Badín 61 mm; relatívne veľa - Zliechov 258 mm, Valaská Belá 256 mm, Trstená-Ústie nad Priehradou 193 mm, Trstená 187 mm, Chopok 184 mm, Domaniža 180 mm, Dobrá Niva 177 mm, Dudince 175 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Výrava 25 mm, Koškovce 30 mm, Medzilaborce 32 mm, Osadné 35 mm, Hraničná pri Hornáde, Milhosť 44 mm, Papín 53 mm; relatívne veľa – Bardejov a Prešov (letisko) 190 mm, Jarabina (okres stará Ľubovňa) 181 mm, Tatranská Javorina 177 mm, Malcov 171 mm, Brezovica nad Torysou a Ploské 168 mm. V Januári 2021 bolo málo snehu a aj relatívne veľmi teplo, nadnormálne zrážky boli zväčša ako dážď. Vo Februári miestami napadalo veľa snehu a od 11.II sa ochladilo, potom bolo premenlivé a zväčša relatívne chladné počasie, no až do 11.IV bolo na juhu SR skoro všade veľmi málo zrážok. Viac zrážok spadlo ale až od 13.V.2021, no od 25.V. bolo zase málo zrážok až do 11.VII, od 4.VI.2021 bolo aj relatívne veľmi teplo, čo pokračovalo až do konca Júla.

Úhrny zrážok za mesiac VI.2021 a za rok 2020 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Júni 2021 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša hlboko pod dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Júni 2021 v priemere iba 33 mm (38% DP, v celom roku 2020 bolo 886 mm, 116,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 860 mm, 115%)), na západnom Slovensku to bolo iba 15 mm (22%, v celom roku 2020 bolo 731 mm, 110,4%), na strednom Slovensku to bolo 41 mm (41%, v celom roku 2020 bolo 997 mm, 114,2%) a na východnom Slovensku to bolo 40 mm (45%, v celom roku 2020 bolo 901 mm, 120,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Jún 2021 a mapky Slovenska za Jún 2021 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.VII.2021. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj nižšie ale aj oveľa vyššie úhrny. V Júni 2010 to bolo až 145 mm (ďaleko najvyšší úhrn od začiatku meraní bol však v VI.1926, až 187 mm), v VI.2020 až 140 mm, v VI.1999 až 136 mm, v VI.1965 až 155 mm, v VI.1959 až 130 mm a v VI.1958 až 147 mm, naopak v VI.2003 spadlo iba 37 mm zrážok, v VI.1994 iba 53 mm, v VI.1977 iba 45 mm, v VI.1976 iba 32 mm, v VI.1951 iba 61 mm a v VI.1917 iba 31 mm (najmenej v období pozorovania). Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime júnových zrážok. V Júni 2021 spadlo v Hurbanove len 6 mm zrážok (10% DP, za celý rok 2020 len 522 mm, 93% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 18 mm zrážok (22% DP, za celý rok 2020 len 642 mm, 100% DP), v Oravskej Lesnej 26 mm (22% DP, za celý rok 2020 až 1104 mm, 102% DP) a v Poprade 49 mm zrážok (58% DP, za celý rok 2020 až 745 mm, 126% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Júni 2021 v mm: západ SR: relatívne málo – Sereď 0,5 mm,  Dolné Orešany, Cífer a Iža 1 mm, Častá, Jelka, Košúty a Majcichov 2 mm, Moravský Svätý Ján, Lakšárska Nová Ves, Sološnica, Boleráz, Limbach, Modra, Slovenský Grob, Veľký Biel, Kráľová pri Senci, Sládkovičovo, Jahodná, Kolárovo, Komárno a Gbelce 3 mm, relatívne veľa – Motešice 100 mm, Gbely 95 mm, Holíč 84 mm, Radošovce 82 mm, Vrbovce 71 mm, Farná a Krajné 53 mm, Brodské 51 mm, Myjava 50 mm; stred SR: relatívne málo – Rapovce 7 mm, Hostice 8 mm, Pruské 9 mm, Bretka 11 mm, Hontianske Nemce 12 mm, Ladzany, Ožďany a Poltár 13 mm, Medovarce 14 mm, Dolné Plachtince 16 mm; relatívne veľa - Mýto pod Ďumbierom 90 mm, Šumiac 86 mm, Krám 81 mm, Čierny Váh 80 mm, Zuberec 79 mm, Beňuš 78 mm, Oščadnica 76 mm, Krná, Ružiná, priehrada a Slovenská Ľupča 75 mm, Jarabá a Pohorelá 70 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Humenné 6 mm, Adidovce 7 mm, Čaklov, Kamenica nad Cirochou a Slovenská Kajňa 8 mm, Koškovce, Snina a Vranov nad Topľou 9 mm, Somotor 10 mm; relatívne veľa – Regetovka 135 mm, Malcov 128 mm, Javorina a Remetské Hámre 126 mm, Stará Ľubovňa 122 mm, Podspády 119 mm, Predná Hora 109 mm, Cígeľka 105 mm. V Januári 2021 bolo málo snehu a aj relatívne veľmi teplo, nadnormálne zrážky boli zväčša ako dážď. Vo Februári miestami napadalo veľa snehu a od 11.II sa ochladilo, potom bolo premenlivé a zväčša relatívne chladné počasie, no až do 11.IV bolo na juhu SR skoro všade veľmi málo zrážok. Viac zrážok spadlo ale až od 13.V.2021, no od 25.V. bolo zase málo zrážok až do 11.VII, od 4.VI.2021 bolo aj relatívne veľmi teplo.

Úhrny zrážok za mesiac V.2021 a za rok 2020 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Máji 2021 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša vysoko nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Máji 2021 v priemere 121 mm (159% DP, v celom roku 2020 bolo 886 mm, 116,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 860 mm, 115%)), na západnom Slovensku to bolo 105 mm (157%, v celom roku 2020 bolo 731 mm, 110,4%), na strednom Slovensku to bolo až 150 mm (174%, v celom roku 2020 bolo 997 mm, 114,2%) a na východnom Slovensku to bolo 104 mm (139%, v celom roku 2020 bolo 901 mm, 120,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Máj 2021 a mapky Slovenska za Máj 2021 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.VI.2021. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj nižšie ale aj oveľa vyššie úhrny. V Máji 2010 to bolo až 230 mm (ďaleko najvyšší úhrn od začiatku meraní), v V.2019 až 150 mm, v V.1972 až 149 mm, v V.1939 až 165 mm, naopak v V.2012 spadlo iba 45 mm zrážok, v V.2001 iba 36 mm, v V.1993 iba 44 mm, v V.1992 iba 40 mm a v V.1947 iba 23 mm (najmenej v období pozorovania). Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime májových zrážok. V Máji 2021 spadlo v Hurbanove 93 mm zrážok (159% DP, za celý rok 2020 len 522 mm, 93% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 102 mm zrážok (145% DP, za celý rok 2020 len 642 mm, 100% DP), v Oravskej Lesnej 151 mm (157% DP, za celý rok 2020 až 1104 mm, 102% DP) a v Poprade 77 mm zrážok (109% DP, za celý rok 2020 až 745 mm, 126% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Máji 2021 v mm: západ SR: relatívne málo – Brodské 60 mm, Gbely 63, Borský SV. Jur a Holíč 64, Okoč 68, Jahodná-Dunajský Klátov 71, Bratislava, letisko 73 mm, relatívne veľa – Pukanec 162 mm, Uhrovec 159, Skýcov 155, Žikava 154, Jedľové Kostoľany-Lukáčov Štál 142, Horné Srnie 138, Veľké Ripňany 136, Malý Javorník 127 mm; stred SR: relatívne málo – Hostice a Tornaľa 68 mm, Fiľakovo a Lipovany 71, Rimavská Sobota 72, Rapovce 73, Hajnáčka Teplý vrch 74, Bušince a Štrkovec 75 mm; relatívne veľa - Jasná 250, Martinské hole a Zverovka 231, Králiky 224, Oščadnica 194, Vrátna 191, Liptovská Lúžna a Vrícko  190 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Veľký Horeš 44 mm, Lekárovce 47, Veľké Trakany 52, Leles 54, Streda nad Bodrogom 55 mm; relatívne veľa – Lomnický štít 222 mm, Skalnaté Pleso 196, Ždiar, Podspády 191, Tatranská Javorina 190, Predná Hora 155, Dedinky 145, Mlynky 144, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 135, Zlatá Baňa 133 mm. V Novembri bolo teplotne normálne počasie s nízkymi úhrnmi zrážok, iba na horách bolo až mimoriadne teplo. December bol relatívne veľmi teplý mesiac s nízkymi úhrnmi zrážok, no ku koncu spadlo veľa zrážok v exponovaných polohách (do 700 m n.m. skoro všetko ako dážď). V Januári 2021 bolo málo snehu a aj relatívne veľmi teplo, nadnormálne zrážky boli zväčša ako dážď. Vo Februári miestami napadalo veľa snehu a od 11.II sa ochladilo, potom bolo premenlivé a zväčša relatívne chladné počasie, no až do 11.IV bolo na juhu SR skoro všade veľmi málo zrážok. Viac zrážok spadlo ale až od 13.V.2021 a od 25.V. bolo zase málo zrážok, od 4.VI.2021 aj relatívne teplo.

Úhrny zrážok za mesiac IV.2021 a za rok 2020 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Apríli 2021 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša okolo dlhodobého priemeru (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Apríli 2021 v priemere 55 mm (100% DP, v celom roku 2020 bolo 886 mm, 116,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 860 mm, 115%)), na západnom Slovensku to bolo iba 36 mm (75%, v celom roku 2020 bolo 731 mm, 110,4%), na strednom Slovensku to bolo 60 mm (95%, v celom roku 2020 bolo 997 mm, 114,2%) a na východnom Slovensku to bolo až 67 mm (124%, v celom roku 2020 bolo 901 mm, 120,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Apríl 2021 a mapky Slovenska za Apríl 2021 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.V.2021. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj nižšie ale aj oveľa vyššie úhrny. V Apríli 1994 to bolo v priemere na Slovensku až 118 mm (najviac od začiatku meraní), v IV. 2017 až 87 mm, v IV.1990 až 95 mm, v IV.1972 až 97 mm, v IV.1930 až 92 mm, v IV.1903 až 108 mm, v IV.1898 až 106, naopak v IV.2009 spadlo iba 11 mm zrážok, v IV.2020 iba 12 mm, v IV.2007 iba 5 mm (najmenej od 1881), v IV.1946 iba 11 mm, v IV.1944 iba 11 mm, v IV.1893 iba 11 mm, v IV.1887 iba 19 mm v priemere na Slovensku. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime aprílových zrážok. V Apríli 2021 spadlo v Hurbanove 42 mm zrážok (100% DP, za celý rok 2020 len 522 mm, 93% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 34 mm zrážok (76% DP, za celý rok 2020 len 642 mm, 100% DP), v Oravskej Lesnej 86 mm (118% DP, za celý rok 2020 až 1104 mm, 102% DP) a v Poprade 54 mm zrážok (139% DP, za celý rok 2020 až 745 mm, 126% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Apríli 2021 v mm: západ SR: relatívne málo – Dolný Lopašov 13 mm, Trnava 14, Bratislava, letisko a Kráľová pri Senci 15, Cífer, Krajné  a Slovenský Grob 18, Majcichov, Partizánske, Malé Bielice a Vrbové 19, Boleráz, Rybany a Trenčín 20 mm, relatívne veľa – Nová Bošáca 68 mm, Šaštín 64, Sobotište 59, Iža a Modra 57, Častá, Bratislava, Koliba a Bratislava, Mlynská dolina 56, Horná Súča, Limbach a Vrbovce 54, Komárno 53, Pukanec 50 mm; stred SR: relatívne málo – Hliník nad Hronom 22 mm, Žiar nad Hronom 23, Nováky 24, Bottovo 26, Pruské 27, Beluša a Sliač 28, Teplý Vrch 30, Jesenské 32 mm; relatívne veľa - Jasná 125 mm, Chopok 123, Oravská Polhora 113, Suchá Hora 112, Vitanová 104, Martinské hole 98, Liesek 90, Skalité 85, Zverovka 83, Oravice 80  mm; východné Slovensko: relatívne málo – Vyšný Čaj 29 mm, Krásnohorské Podhradie 33, Malčice, Nižný Žipov a Rožňava 34, Košice 35, Kameňany, Kunova Teplica a Malá Ida 37, Hrabušice a Slanské Nové Mesto 38 mm, Bardejov, Levoča, Orechová, Vysoká nad Uhom a Zemplínske Hradište 39 a Hraň 40 mm; relatívne veľa – Lomnický štít 169 mm, Skalnaté Pleso 109, Čaklov a Klenov 105, Podspády a Zlatá Baňa 101, Tatranská Javorina 96, Mlynky 93, Janov 89, Tovarné 87, Drienov 84, Čierne nad Topľou, Nižný Komárnik a Remetské Hámre 82, Dobšinská Ľadová Jaskyňa a Moldava nad Bodvou 80 mm. V Októbri boli skoro všade vysoko nadnormálne zrážkové úhrny a zväčša len mierne nadnormálna priemerná teplota. V Novembri bolo teplotne normálne počasie s nízkymi úhrnmi zrážok, iba na horách bolo až mimoriadne teplo. December bol relatívne veľmi teplý mesiac s nízkymi úhrnmi zrážok, no ku koncu spadlo veľa zrážok v exponovaných polohách (do 700 m n.m. skoro všetko ako dážď). V Januári 2021 bolo málo snehu a aj relatívne veľmi teplo, nadnormálne zrážky boli zväčša ako dážď. Vo Februári miestami napadalo veľa snehu a od 11.II sa ochladilo, potom bolo premenlivé a zväčša relatívne chladné počasie, no až do 11.IV bolo na juhu SR skoro všade veľmi málo zrážok. Viac zrážok spadlo ale až 13.V.2021.

Úhrny zrážok za mesiac III.2021 a za rok 2020 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Marci 2021 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša hlboko pod dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Marci 2021 v priemere 19 mm (40% DP, v celom roku 2020 bolo 886 mm, 116,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 860 mm, 115%)), na západnom Slovensku to bolo iba 8 mm (19%, v celom roku 2020 bolo 731 mm, 110,4%), na strednom Slovensku to bolo 26 mm (48%, v celom roku 2020 bolo 997 mm, 114,2%) a na východnom Slovensku to bolo 22 mm (52%, v celom roku 2020 bolo 901 mm, 120,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Marec 2021 a mapky Slovenska za Marec 2021 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.IV.2021. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj nižšie ale aj oveľa vyššie úhrny. V Marci 2013 to bolo v priemere na Slovensku až 98 mm, v III.2000 až 112 mm, v III.1951 až 95 mm, v III.1941 až 90 mm, v III.1939 až 87 mm, v III.1937 až 137 mm (najviac od roku 1881) a v III.1906 až 106 mm, naopak v III.2012 spadlo iba 11 mm zrážok, v III.2003 iba 12 mm, v III.1974 iba 5 mm (najmenej od 1881), v III.1973 iba 13 mm, v III.1950 iba 8 mm, v III.1921 iba 9 mm a v III.1918 iba 14 mm v priemere na Slovensku. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime marcových zrážok. V Marci 2021 spadlo v Hurbanove len 2 mm zrážok (7% DP, za celý rok 2020 len 522 mm, 93% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 10 mm zrážok (30% DP, za celý rok 2020 len 642 mm, 100% DP), v Oravskej Lesnej 53 mm (75% DP, za celý rok 2020 až 1104 mm, 102% DP) a v Poprade 12 mm zrážok (41% DP, za celý rok 2020 až 745 mm, 126% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Marci 2021 v mm: západ SR: relatívne málo – Santovka, Šurany a Zlatná na Ostrove 1 mm, Hurbanovo a Jurová 2, Bratislava, letisko, Černík a Gbelce 3 mm, relatívne veľa – Horná Súča 26 mm, Radošovce 25, Nová Bošáca a Záhorská Ves 21, Horné Srnie 20 mm; stred SR: relatívne málo – Sucháň a Vinica 2 mm, Bušince, Pôtor a Slovenské Ďarmoty 3, Medovarce a Nenince 4 mm; relatívne veľa - Zverovka 80 mm, Chopok 68, Oravice a Skalité 60, Oravská Polhora 57, Martinské hole a Podbanské 56, Novoť a Zuberec 55, Jasná pod Chopkom 53 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Hrabušice a Gánovce 7 mm, Dargov, Dobšiná, Herľany, Trebišov, Veľká Ida a Vyšná Slaná 8, Michaľany a Moldava nad Bodvou 9, Košice 10 mm; relatívne veľa – Štrbské Pleso 65 mm, Skalnaté Pleso 64, Podspády 59, Javorina 58, Nižný Komárnik 45, Kolbasov 44, Zboj a Ždiar 42, Runina 41, Cígeľka 40 mm. V Októbri boli skoro všade vysoko nadnormálne zrážkové úhrny a zväčša len mierne nadnormálna priemerná teplota. V Novembri bolo teplotne normálne počasie s nízkymi úhrnmi zrážok, iba na horách bolo až mimoriadne teplo. December bol relatívne veľmi teplý mesiac s nízkymi úhrnmi zrážok, no ku koncu spadlo veľa zrážok v exponovaných polohách (do 700 m n.m. skoro všetko ako dážď). V Januári 2021 bolo málo snehu a aj relatívne veľmi teplo, nadnormálne zrážky boli zväčša ako dážď. Vo Februári miestami napadalo veľa snehu a od 11.II sa ochladilo, potom bolo premenlivé počasie, no až do 11.IV bolo na juhu SR skoro všade veľmi málo zrážok.

Úhrny zrážok za mesiac II.2021 a za rok 2020 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). Vo Februári 2021 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša nad dlhodobým priemeru (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok vo Februári 2021 v priemere 53 mm (126% DP, v celom roku 2020 bolo 886 mm, 116,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 860 mm, 115%)), na západnom Slovensku to bolo 31 mm (82%, v celom roku 2020 bolo 731 mm, 110,4%), na strednom Slovensku to bolo 59 mm (118%, v celom roku 2020 bolo 997 mm, 114,2%) a na východnom Slovensku to bolo až 66 mm (174%, v celom roku 2020 bolo 901 mm, 120,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Február 2021 a mapky Slovenska za Február 2021 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.III.2021. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj nižšie ale aj oveľa vyššie úhrny. Vo Februári 2013 a 1977 to bolo v priemere na Slovensku až 94 mm (najviac do roku 2015), vo Februári 2016 ale až 135 mm (čo je nový rekord), vo II.2005 až 65 mm, vo II.2004 až 68 mm, vo II.1999 až 72 mm, vo II.1988 až 65 mm, naopak vo II.2011 spadlo iba 13 mm zrážok, vo II.2003 iba 16 mm, vo II.1998 iba 15 mm, vo II.1994 iba 14 mm, vo II.1982 iba 2 mm, vo II.1890 iba 1 mm (najmenej od 1881) v priemere na Slovensku. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Februárových zrážok. Vo Februári 2021 spadlo v Hurbanove len 38 mm zrážok (110% DP, za celý rok 2020 len 522 mm, 93% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach až 41 mm zrážok (142% DP, za celý rok 2020 len 642 mm, 100% DP), v Oravskej Lesnej 58 mm (85% DP, za celý rok 2020 až 1104 mm, 102% DP) a v Poprade 38 mm zrážok (156% DP, za celý rok 2020 až 745 mm, 126% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok vo Februári 2021 v mm: západ SR: relatívne málo – Kuchyňa, letisko 13 mm, Veľké Leváre 14, Vysoká 17, Brodské a Stupava 19, Piešťany 20, Horné Lefantovce 23,  Bratislava, letisko a Mierovo 24 mm, relatívne veľa – Pukanec 65 mm, Žemberovce 53, Iža 51, Dudince, Čata, Gbelce, Lontov, Plášťovce, Semerovce 47, Mochovce a Plavé Vozokany 45 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Nováky 24 mm, Ružomberok 32, Dolný Hričov a Dubnica nad Váhom 33, Liptovská Ondrášová 34, Liesek a Prievidza 35 mm; relatívne veľa - Chopok 113 mm, Jasná pod Chopkom104, Králiky a Martinské hole 77, Banská Bystrica, Hajnáčka, Hontianske Nemce a Podbanské 62, Ratková 61 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Gánovce, Podolínec a Spišská Belá 30 mm, Nižné Ružbachy 32, Levoča 33, Kežmarok 34, Hrabušice a Stará Ľubovňa 35 mm; relatívne veľa – Remetské Hámre 134 mm, Runina 117, Zboj 116, Nižný Komárnik 105, Cígeľka a Habura 102, Kolbasov 99, Palota 94, Štrbské Pleso 73 mm. V Októbri boli skoro všade vysoko nadnormálne zrážkové úhrny a zväčša len mierne nadnormálna priemerná teplota. V Novembri bolo teplotne normálne počasie s nízkymi úhrnmi zrážok, iba na horách bolo až mimoriadne teplo. December bol relatívne veľmi teplý mesiac s nízkymi úhrnmi zrážok, no ku koncu spadlo veľa zrážok v exponovaných polohách (do 700 m n.m. skoro všetko ako dážď). V Januári 2021 bolo málo snehu a aj relatívne veľmi teplo, nadnormálne zrážky boli zväčša ako dážď. Vo Februári miestami napadalo veľa snehu a od 11.II sa ochladilo, no až do 11.III bolo na juhu SR veľmi málo zrážok.

Úhrny zrážok za mesiac I.2021 a za rok 2020 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Januári 2021 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša nad dlhodobým priemeru (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Januári 2021 v priemere 65 mm (141% DP, v celom roku 2020 bolo 886 mm, 116,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 860 mm, 115%)), na západnom Slovensku to bolo 47 mm (112%, v celom roku 2020 bolo 731 mm, 110,4%), na strednom Slovensku to bolo 70 mm (130%, v celom roku 2020 bolo 997 mm, 114,2%) a na východnom Slovensku to bolo až 76 mm (185%, v celom roku 2020 bolo 901 mm, 120,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Január 2021 a mapky Slovenska za Január 2021 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.II.2021. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj podstatne nižšie úhrny, v Januári 2015 to bolo v priemere na Slovensku až 97 mm, v I.2013 až 93 mm, v I.2007 až 103 mm, v I.1976 až 111 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní), v I.1948 až 102 mm, v I.1915 až 93 mm, v I.1886 až 98 mm, naopak v I.1991 spadlo iba 8 mm zrážok, v I.1990 iba 15 mm, v I.1989 iba 15 mm, v I.1969 iba 6 mm (najmenej v období pozorovania), v I.1894 iba 10 mm, v I.1882 iba 8 mm, v I.1934 iba 16 mm, v I.1904 iba 16 mm a v I.1914 iba 17 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Januárových zrážok.  V Januári 2021 spadlo v Hurbanove len 31 mm zrážok (89% DP, za celý rok 2020 len 522 mm, 93% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach až 53 mm zrážok (181% DP, za celý rok 2020 len 642 mm, 100% DP), v Oravskej Lesnej 106 mm (133% DP, za celý rok 2020 až 1104 mm, 102% DP) a v Poprade 33 mm zrážok (124% DP, za celý rok 2020 až 745 mm, 126% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Januári 2021 v mm: západ SR: relatívne málo – Kravany nad Dunajom 17 mm, Radvaň nad Dunajom 20, Salka 23, Mužla 24, Veľký Grob, Štúrovo a Ipeľský Sokolec 27, Brodské, Kuchyňa, letisko, Dobrohošť a Čata 28 mm, relatívne veľa – Horná Súča 84 mm, Bošáca 83, Buková a Slatinka nad Bebravou, Modra, Piesok 73 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Rapovce 19 mm, Lenartovce 21, Bušince 22, Boľkovce 23, Ústie nad Priehradou a Lipovany 24 mm; relatívne veľa - Jasná 128 mm, Kľak a Motyčky 120, Králiky 116, Gápeľ 109, Uľanka 107, Oravská Lesná 106 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Spišská Belá 27 mm, Vlková 31, Licince 33, Prešov, vojaci 38, Torysky a Široké 39 mm; relatívne veľa – Remetské Hámre 166 mm, Kolbasov 142, Zboj 129, Zemplínske Hámre 124, Vinné 113, Jovsa 110, Palota 108 mm. V Októbri boli skoro všade vysoko nadnormálne zrážkové úhrny a zväčša len mierne nadnormálna priemerná teplota. V Novembri bolo teplotne normálne počasie s nízkymi úhrnmi zrážok, iba na horách bolo až mimoriadne teplo. December bol relatívne veľmi teplý mesiac s nízkymi úhrnmi zrážok, no ku koncu spadlo veľa zrážok v exponovaných polohách (do 700 m n.m. skoro všetko ako dážď). V Januári 2021 bolo málo snehu a aj relatívne veľmi teplo, nadnormálne zrážky boli zväčša ako dážď. Vo Februári miestami napadalo veľa snehu a od 11.II sa ochladilo.

Úhrny zrážok za mesiac XII.2020 a za rok 2020 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Decembri 2020 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša okolo dlhodobého priemeru (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Decembri 2020 v priemere 60 mm (113% DP, v celom roku 2020 bolo 886 mm, 116,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 860 mm, 115%)), na západnom Slovensku to bolo 51 mm (96%, v celom roku 2020 bolo 731 mm, 110,4%), na strednom Slovensku to bolo 66 mm (106%, v celom roku 2020 bolo 997 mm, 114,2%) a na východnom Slovensku to bolo 60 mm (133%, v celom roku 2020 bolo 901 mm, 120,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za December 2020 a mapky Slovenska za December 2020 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.I.2021. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj podstatne nižšie úhrny, v Decembri 2005 to bolo v priemere na Slovensku až 122 mm (doteraz najviac), v XII.1993 až 93 mm, v XII.1982 až 97 mm, v XII.1981 až 91 mm, v XII.1976 až 108 mm, v XII.1974, až 91 mm, v XII.1954 až 110 mm a v XII.1959 až 94 mm, naopak v XII.2013 spadlo iba 20 mm zrážok, v XII.1989 iba 20 mm, v XII.1972 iba 5 mm (najmenej od 1881), v XII.1963 iba 15 mm, v XII.1953 a 1924 iba 12 mm v priemere na Slovensku. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Decembrových zrážok.  V Decembri 2020 spadlo v Hurbanove len 23 mm zrážok (49% DP, za celý rok 2020 len 522 mm, 93% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach až 44 mm zrážok (113% DP, za celý rok 2020 len 642 mm, 100% DP), v Oravskej Lesnej len 59 mm (71% DP, za celý rok 2020 až 1104 mm, 102% DP) a v Poprade až 38 mm zrážok (117% DP, za celý rok 2020 až 745 mm, 126% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Decembri 2020 v mm: západ SR: relatívne málo – Štúrovo 17 mm, Čata 21, Hurbanovo a Mužla 23, Sazdice 24, Salka 25, Lakšárska Nová Ves 29 mm, relatívne veľa – Malý Javorník 102 mm, Jedľové Kostoľany, Lukačov štál 91, Brezová pod Bradlom a Slatinka nad Bebravou 83 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Bobrov 21 mm, Ústie nad Priehradou 23, Námestovo 25, Žiar okres LM 28, Vinica 30, Bottovo, Bušince a Hostice 31 mm; relatívne veľa - Králiky 161 mm, Motyčky 155, Uľanka 131, Prochoť 121, Handlová 118, Banská Bystrica 101, Turček 99, Gápel 97, Detvianska Huta, Sankt Anton a Veľká Lehota 95, Liptovská Lúžna 94, Zliechov 92 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Nižné Ružbachy 27 mm, Spišská Nová Ves 30, Brezovica nad Torysou a Úloža 31, Spišská Belá a Turňa nad Bodvou 33, Kežmarok a Torysky 34, Michaľany 38, Plešivec 39 mm; relatívne veľa – Zemplínske Hámre 131 mm, Runina 115, Remetské Hámre 107, Zboj 103, Muráň a Palota 97, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 95,  Kolbasov 94, Podhoroď a Predná Hora 92, Zlatá Baňa 83 mm. September bol podobne ako Júl a August relatívne teplý a skoro do poslednej pentády mal aj málo zrážok, koncom Septembra výdatné dažde prekročili značne mesačný normál, no nie všade. V Októbri boli skoro všade vysoko nadnormálne zrážkové úhrny a zväčša len mierne nadnormálna priemerná teplota. V Novembri bolo teplotne normálne počasie s nízkymi úhrnmi zrážok, iba na horách bolo až mimoriadne teplo. December bol relatívne veľmi teplý mesiac s nízkymi úhrnmi zrážok, no ku koncu spadlo veľa zrážok v exponovaných polohách (do 700 m n.m. skoro všetko ako dážď). V Januári 2021 je zatiaľ málo snehu a do 11.I. aj relatívne veľmi teplo.

Úhrny zrážok za mesiac XI.2020 a za rok 2019 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Novembri 2020 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša o veľa nižšie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Novembri 2020 v priemere 23 mm (43% DP, v celom roku 2019 bolo 848 mm, 111,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 826 mm, 110%)), na západnom Slovensku to bolo 21 mm (40%, v celom roku 2019 bolo 664 mm, 100,3%), na strednom Slovensku to bolo 25 mm (40%, v celom roku 2019 bolo 980 mm, 112,3%) a na východnom Slovensku to bolo 23 mm (51%, v celom roku 2019 bolo 867 mm, 116,1% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za November 2020 a mapky Slovenska za November 2020 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.XII.2020. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny. V Novembri 2019 to bolo až 135 mm, v XI.1979 to bolo v priemere na Slovensku až 111 mm, v XI.1962 až 148 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní), v XI.1949 až 112 mm, v XI.1947 až 111 mm, v XI.1923 až 118 mm, v XI.1910 až 119 mm, v XI.1903 až 125 mm, naopak v XI.2011 spadlo iba 1 mm zrážok (najmenej v období pozorovania), v XI.1986 iba 19 mm, v XI.1957 iba 23 mm, v XI.1953 iba 22 mm, v XI.1920 iba 13 mm, v XI.1914 iba 19 mm, v XI.1908 iba 18 mm, v XI.1902 iba 5 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Novembrových zrážok v priemere na Slovensku. V Novembri 2020 spadlo v Hurbanove len 18 mm zrážok (34% DP, za celý rok 2019 až 575 mm, 103% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach len 20 mm zrážok (39% DP, za celý rok 2019 až 696 mm, 108% DP), v Oravskej Lesnej len 23 mm (29% DP, za celý rok 2019 až 1250 mm, 115% DP) a v Poprade len 20 mm zrážok (48% DP, za celý rok 2019 až 691 mm, 116% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Novembri 2020 v mm: západ SR: relatívne málo – Majcichov 9 mm, Lúka 10, Černík 11, Horné Lefantovce 12 mm, relatívne veľa – Malý Javorník 44 mm, Borinka 37, Bošáca-Zabudišová 34, Buková 32, Limbach a Smolenice 31, Bratislava, Koliba 30 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Považská Bystrica 13 mm, Ladzany, Námestovo, Oravský Podzámok, Sebechleby a Východná 16 mm; relatívne veľa - Kremnické Bane 41 mm, Zverovka 39, Oravice 36,  Senohrad a Sucháň 33, Králiky a Turček 32 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Lekárovce, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy a Úloža 13 mm, Michaľany 14 mm; relatívne veľa – Podspády a Remetské Hámre 38 mm, Vyšné Čabiny 33, Moldava nad Bodvou 32, Reľov 31, Vinné, Zlatá Baňa a Ždiar 30 mm. September bol podobne ako Júl a August relatívne teplý a skoro do poslednej pentády mal aj málo zrážok, koncom Septembra výdatné dažde prekročili značne mesačný normál, no nie všade. V Októbri boli skoro všade vysoko nadnormálne zrážkové úhrny a zväčša len mierne nadnormálna priemerná teplota. V Novembri bolo teplotne normálne počasie s nízkymi úhrnmi zrážok, iba na horách bolo až mimoriadne teplo. December sa do polovice vyvíja ako relatívne teplý mesiac s nízkymi úhrnmi zrážok.

Úhrny zrážok za mesiac X.2020 a za rok 2019 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Októbri 2020 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša o veľa vyššie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Októbri 2020 v priemere 161 mm (264% DP, v celom roku 2019 bolo 848 mm, 111,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 826 mm, 110%)), na západnom Slovensku to bolo 161 mm (293%, v celom roku 2019 bolo 664 mm, 100,3%), na strednom Slovensku to bolo 185 mm (272%, v celom roku 2019 bolo 980 mm, 112,3%) a na východnom Slovensku to bolo 134 mm (227%, v celom roku 2019 bolo 867 mm, 116,1% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Október 2020 a mapky Slovenska za Október 2020 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.XI.2020. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny. V Októbri 1998 to bolo v priemere na Slovensku až 123 mm, v X.1980 až 122 mm, v X.1974 až 198 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní), v X.1964 až 149 mm, v X.1930 až 130 mm, v X.1926 až 128 mm, v X.1895 až 137 mm, v X.1894 až 146 mm, naopak v X.2005 spadlo iba 13 mm zrážok, v X.1995 iba 4 mm, v X.1971 iba 15 mm, v X.1965 iba 9 mm, v X.1951 iba 2 mm (najmenej v období pozorovania), v X.1943 iba 10 mm, v X.1920 iba 12 mm, v X.1908 iba 10 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Októbrových zrážok v priemere na Slovensku, treba ale zdôrazniť, že po roku 1990 bola vo vegetačnom období roka podstatne vyššia teplota vzduchu a oveľa častejšie konvektívne zrážky, čo zhoršilo vlahové podmienky na Slovensku. V Októbri 2020 spadlo v Hurbanove až 130 mm zrážok (294% DP, za celý rok 2019 až 575 mm, 103% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach až 104 mm zrážok (221% DP, za celý rok 2019 až 696 mm, 108% DP), v Oravskej Lesnej až 177 mm (222% DP, za celý rok 2019 až 1250 mm, 115% DP) a v Poprade až 125 mm zrážok (307% DP, za celý rok 2019 až 691 mm, 116% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Októbri 2020 v mm: západ SR: relatívne málo – Ipeľský Sokolec 105 mm, Pataš 108, Okoč 108, Veľký Meder 110, Mužla a Zlatná na Ostrove 112, Veľký Grob 114, Veľký Biel 115, Sazdice 116, Čata a Dobrohošť 117, Bratislava, letisko a Salka 118 mm, relatívne veľa – Modra, Piesok a Smolenice 253 mm, Limbach 243, Skýcov 215, Malý Javorník 209, Košariská, Priepasné a Zlatno 206, Veľké Uherce 205, Kšinná 204, Dobrá Voda a Jelenec 200 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Rapovce 107 mm, Námestovo 111, Liptovská Teplá 113, Liesek a Oravský Podzámok 114, Lovinobaňa 115,  Suchá Hora 118, Lokca 119, Važec 123, Hostice a Lenartovce 126 mm; relatívne veľa - Kľak 290 mm, Handlová, Nová Lehota 251, Vrícko 231, Malá Lehota 226, Horný Vadičov a  Veľká Lehota 220, Králiky 218, Ráztočno 213, Vrátna a Zliechov 211, Nováky 209 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Kráľovský Chlmec 70 mm, Veľký Horeš 76, Strážske, Trebišov a Veľké Trakany 81, Boľ a Zemplínske Hradište 84, Malčice 85, Lastomír a Malčice 85, Hraň 87, Vyšná Jablonka a  Vyšné Čabiny 89 mm; relatívne veľa – Hačava 264 mm, Skalnaté Pleso 253, Kojšovská hoľa 246, Henclová 244, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 232, Dedinky 231, Vyšná Slaná 228, Mlynky 209, Vernár 203 mm. V Júli bolo málo zrážok na celom rade staníc na JZ Slovenska a sporadicky aj inde. Na druhej strane, veľa staníc malo vysoko nadnormálne zrážky. Bolo to tak predovšetkým kvôli skoro výlučným prehánkam a búrkovým lejakom.  Podobne to bolo aj v Auguste 2020, no teraz sa vyskytli výdatnejšie zrážky aj na JZ Slovenska. August bol ale veľmi teplý, takže tam kde bolo málo zrážok sa vyskytlo aj sucho. September bol tiež relatívne teplý a skoro poslednej pentády mal aj málo zrážok, koncom Septembra výdatné dažde prekročili značne mesačný normál, no nie všade. V Októbri boli skoro všade vysoko nadnormálne zrážkové úhrny a zväčša len mierne nadnormálna priemerná teplota.

Úhrny zrážok za mesiac IX.2020 a za rok 2019 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Septembri 2020 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša o veľa vyššie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Septembri 2020 v priemere 89 mm (141% DP, v celom roku 2019 bolo 848 mm, 111,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 826 mm, 110%)), na západnom Slovensku to bolo až 87 mm (164%, v celom roku 2019 bolo 664 mm, 100,3%), na strednom Slovensku to bolo 101 mm (140%, v celom roku 2019 bolo 980 mm, 112,3%) a na východnom Slovensku to bolo 76 mm (121%, v celom roku 2019 bolo 867 mm, 116,1% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za September 2020 a mapky Slovenska za September 2020 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.X.2020. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny. V Septembri 2017 to bolo v priemere na Slovensku až 126 mm, v IX.2010 až 121 mm, v IX.2007 až 122 mm, v IX.2001 až 122 mm, v IX.1998 až 133 mm, v IX.1984 až 133 mm, v IX.1922 až 152 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní), v IX.1914 až 135 mm, v IX.1899 až 143 mm, naopak v IX.2011 spadlo iba 17 mm zrážok, v IX.2006 iba 16 mm, v IX.1986 iba 16 mm, v IX.1969 iba 15 mm, v IX.1961 iba 14 mm, v IX.1959 iba 6 mm (najmenej v období pozorovania), v IX.1946 iba 12 mm a v IX.1900 iba 21 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Septembrových zrážok v posledných rokoch v priemere na Slovensku, treba ale zdôrazniť, že po roku 1990 bola podstatne vyššia teplota vzduchu a oveľa častejšie konvektívne zrážky, čo zhoršilo vlahové podmienky na Slovensku. V Septembri 2020 spadlo v Hurbanove až 71 mm zrážok (168% DP, za celý rok 2019 až 575 mm, 103% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 58 mm zrážok (106% DP, za celý rok 2019 až 696 mm, 108% DP), v Oravskej Lesnej 108 mm (119% DP, za celý rok 2019 až 1250 mm, 115% DP) a v Poprade až 89 mm zrážok (175% DP, za celý rok 2019 až 691 mm, 116% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Septembri 2020 v mm: západ SR: relatívne málo – Sazdice 25 mm, Kravany nad Dunajom 27, Santovka 28, Radvaň nad Dunajom 32 mm, relatívne veľa – Slatina nad Bebravou 147 mm, Buková 142, Zlatníky 140, Kšinná 139, Ivanka pri Nitre 108 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Jesenské 23 mm, Hostice, Lenartovce a Lipovany 24, Vlkyňa 26, Fiľakovo a Rimavská Sobota 27, Číž 28 mm; relatívne veľa - Zverovka 209 mm, Huty 174, červený Kameň 159, Kvačany 154, Horná Poruba 151, Luková 150, Liptovská Lúžna 141 m; východné Slovensko: relatívne málo – Okrúhle a Vyšná Sitnica 40 mm, Kurima 42, Kunova Teplica a Marhaň 43, Štítnik 44, Čaňa 45, Plaveč 49 mm; relatívne veľa – Skalnaté Pleso 203 mm, Štrbské Pleso 140, Tatranská Kotlina 131, Dedinky a Muráň 130, Mlynky 123, Reľov 118 mm. Napriek vyšším úhrnom zrážok priniesol Máj 2020 na väčšine Slovenska podstatne menej zrážok ako bolo treba na vyrovnanie deficitu z predošlých 2 mesiacov. Zlepšenie nastalo na väčšine územia až v Júni 2020, no zrážky boli dosť nerovnomerne rozložené, na časti Slovenska sa vyskytli prívalové povodne a časť Slovenska naďalej trpela suchom. V Júli bolo málo zrážok na celom rade staníc na JZ Slovenska a sporadicky aj inde. Na druhej strane, veľa staníc malo vysoko nadnormálne zrážky. Bolo to tak predovšetkým kvôli skoro výlučným prehánkam a búrkovým lejakom.  Podobne to bolo aj v Auguste 2020, no teraz sa vyskytli výdatnejšie zrážky aj na JZ Slovenska. August bol ale veľmi teplý, takže tam kde bolo málo zrážok sa vyskytlo aj sucho. September bol tiež relatívne teplý a skoro poslednej pentády mal aj málo zrážok, koncom Septembra výdatné dažde prekročili značne mesačný normál, no nie všade, ako je vidieť z prehľadu extrémnejších úhrnov.