Choď na obsah Choď na menu
 


Zmeny úhrnov zrážok na Slovensku

 

ZHODNOTENIE MESAČNÝCH
A SEZÓNNYCH ÚHRNOV ATMOSFÉRICKÝCH ZRÁŽOK
NA SLOVENSKU
 
Úhrny zrážok sa merajú v Hurbanove na profesionálnej úrovni od roku 1872, koncom 19. storočia sa už merali na vyše 100 dobrovoľných staniciach
Územný priemer úhrnu zrážok na Slovensku je vypočítaný v SHMÚ z mesačných úhrnov 203 staníc, pred rokom 1901 iba z asi 30-100 staníc (podrobnejšie mapky a grafy nájdete na http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/RHurbanovo.htm  (Táto stránka bola ale dočasne nefunkčná)
 

Úhrny zrážok za mesiac I.2021 a za rok 2020 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 500). V Januári 2021 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša nad dlhodobým priemeru (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Januári 2021 v priemere 65 mm (141% DP, v celom roku 2020 bolo 886 mm, 116,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 860 mm, 115%)), na západnom Slovensku to bolo 47 mm (112%, v celom roku 2020 bolo 731 mm, 110,4%), na strednom Slovensku to bolo 70 mm (130%, v celom roku 2020 bolo 997 mm, 114,2%) a na východnom Slovensku to bolo až 76 mm (185%, v celom roku 2020 bolo 901 mm, 120,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Január 2021 a mapky Slovenska za Január 2021 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.II.2021. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj podstatne nižšie úhrny, v Januári 2015 to bolo v priemere na Slovensku až 97 mm, v I.2013 až 93 mm, v I.2007 až 103 mm, v I.1976 až 111 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní), v I.1948 až 102 mm, v I.1915 až 93 mm, v I.1886 až 98 mm, naopak v I.1991 spadlo iba 8 mm zrážok, v I.1990 iba 15 mm, v I.1989 iba 15 mm, v I.1969 iba 6 mm (najmenej v období pozorovania), v I.1894 iba 10 mm, v I.1882 iba 8 mm, v I.1934 iba 16 mm, v I.1904 iba 16 mm a v I.1914 iba 17 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Januárových zrážok.  V Januári 2021 spadlo v Hurbanove len 31 mm zrážok (89% DP, za celý rok 2020 len 522 mm, 93% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach až 53 mm zrážok (181% DP, za celý rok 2020 len 642 mm, 100% DP), v Oravskej Lesnej 106 mm (133% DP, za celý rok 2020 až 1104 mm, 102% DP) a v Poprade 33 mm zrážok (124% DP, za celý rok 2020 až 745 mm, 126% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Januári 2021 v mm: západ SR: relatívne málo – Kravany nad Dunajom 17 mm, Radvaň nad Dunajom 20, Salka 23, Mužla 24, Veľký Grob, Štúrovo a Ipeľský Sokolec 27, Brodské, Kuchyňa, letisko, Dobrohošť a Čata 28 mm, relatívne veľa – Horná Súča 84 mm, Bošáca 83, Buková a Slatinka nad Bebravou, Modra, Piesok 73 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Rapovce 19 mm, Lenartovce 21, Bušince 22, Boľkovce 23, Ústie nad Priehradou a Lipovany 24 mm; relatívne veľa - Jasná 128 mm, Kľak a Motyčky 120, Králiky 116, Gápeľ 109, Uľanka 107, Oravská Lesná 106 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Spišská Belá 27 mm, Vlková 31, Licince 33, Prešov, vojaci 38, Torysky a Široké 39 mm; relatívne veľa – Remetské Hámre 166 mm, Kolbasov 142, Zboj 129, Zemplínske Hámre 124, Vinné 113, Jovsa 110, Palota 108 mm. V Októbri boli skoro všade vysoko nadnormálne zrážkové úhrny a zväčša len mierne nadnormálna priemerná teplota. V Novembri bolo teplotne normálne počasie s nízkymi úhrnmi zrážok, iba na horách bolo až mimoriadne teplo. December bol relatívne veľmi teplý mesiac s nízkymi úhrnmi zrážok, no ku koncu spadlo veľa zrážok v exponovaných polohách (do 700 m n.m. skoro všetko ako dážď). V Januári 2021 bolo málo snehu a aj relatívne veľmi teplo, nadnormálne zrážky boli zväčša ako dážď. Vo Februári miestami napadalo veľa snehu a od 11.II sa ochladilo.

Úhrny zrážok za mesiac XII.2020 a za rok 2020 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Decembri 2020 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša okolo dlhodobého priemeru (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Decembri 2020 v priemere 60 mm (113% DP, v celom roku 2020 bolo 886 mm, 116,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 860 mm, 115%)), na západnom Slovensku to bolo 51 mm (96%, v celom roku 2020 bolo 731 mm, 110,4%), na strednom Slovensku to bolo 66 mm (106%, v celom roku 2020 bolo 997 mm, 114,2%) a na východnom Slovensku to bolo 60 mm (133%, v celom roku 2020 bolo 901 mm, 120,6% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za December 2020 a mapky Slovenska za December 2020 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.I.2021. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj podstatne nižšie úhrny, v Decembri 2005 to bolo v priemere na Slovensku až 122 mm (doteraz najviac), v XII.1993 až 93 mm, v XII.1982 až 97 mm, v XII.1981 až 91 mm, v XII.1976 až 108 mm, v XII.1974, až 91 mm, v XII.1954 až 110 mm a v XII.1959 až 94 mm, naopak v XII.2013 spadlo iba 20 mm zrážok, v XII.1989 iba 20 mm, v XII.1972 iba 5 mm (najmenej od 1881), v XII.1963 iba 15 mm, v XII.1953 a 1924 iba 12 mm v priemere na Slovensku. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Decembrových zrážok.  V Decembri 2020 spadlo v Hurbanove len 23 mm zrážok (49% DP, za celý rok 2020 len 522 mm, 93% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach až 44 mm zrážok (113% DP, za celý rok 2020 len 642 mm, 100% DP), v Oravskej Lesnej len 59 mm (71% DP, za celý rok 2020 až 1104 mm, 102% DP) a v Poprade až 38 mm zrážok (117% DP, za celý rok 2020 až 745 mm, 126% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Decembri 2020 v mm: západ SR: relatívne málo – Štúrovo 17 mm, Čata 21, Hurbanovo a Mužla 23, Sazdice 24, Salka 25, Lakšárska Nová Ves 29 mm, relatívne veľa – Malý Javorník 102 mm, Jedľové Kostoľany, Lukačov štál 91, Brezová pod Bradlom a Slatinka nad Bebravou 83 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Bobrov 21 mm, Ústie nad Priehradou 23, Námestovo 25, Žiar okres LM 28, Vinica 30, Bottovo, Bušince a Hostice 31 mm; relatívne veľa - Králiky 161 mm, Motyčky 155, Uľanka 131, Prochoť 121, Handlová 118, Banská Bystrica 101, Turček 99, Gápel 97, Detvianska Huta, Sankt Anton a Veľká Lehota 95, Liptovská Lúžna 94, Zliechov 92 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Nižné Ružbachy 27 mm, Spišská Nová Ves 30, Brezovica nad Torysou a Úloža 31, Spišská Belá a Turňa nad Bodvou 33, Kežmarok a Torysky 34, Michaľany 38, Plešivec 39 mm; relatívne veľa – Zemplínske Hámre 131 mm, Runina 115, Remetské Hámre 107, Zboj 103, Muráň a Palota 97, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 95,  Kolbasov 94, Podhoroď a Predná Hora 92, Zlatá Baňa 83 mm. September bol podobne ako Júl a August relatívne teplý a skoro do poslednej pentády mal aj málo zrážok, koncom Septembra výdatné dažde prekročili značne mesačný normál, no nie všade. V Októbri boli skoro všade vysoko nadnormálne zrážkové úhrny a zväčša len mierne nadnormálna priemerná teplota. V Novembri bolo teplotne normálne počasie s nízkymi úhrnmi zrážok, iba na horách bolo až mimoriadne teplo. December bol relatívne veľmi teplý mesiac s nízkymi úhrnmi zrážok, no ku koncu spadlo veľa zrážok v exponovaných polohách (do 700 m n.m. skoro všetko ako dážď). V Januári 2021 je zatiaľ málo snehu a do 11.I. aj relatívne veľmi teplo.

Úhrny zrážok za mesiac XI.2020 a za rok 2019 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Novembri 2020 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša o veľa nižšie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Novembri 2020 v priemere 23 mm (43% DP, v celom roku 2019 bolo 848 mm, 111,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 826 mm, 110%)), na západnom Slovensku to bolo 21 mm (40%, v celom roku 2019 bolo 664 mm, 100,3%), na strednom Slovensku to bolo 25 mm (40%, v celom roku 2019 bolo 980 mm, 112,3%) a na východnom Slovensku to bolo 23 mm (51%, v celom roku 2019 bolo 867 mm, 116,1% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za November 2020 a mapky Slovenska za November 2020 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.XII.2020. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny. V Novembri 2019 to bolo až 135 mm, v XI.1979 to bolo v priemere na Slovensku až 111 mm, v XI.1962 až 148 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní), v XI.1949 až 112 mm, v XI.1947 až 111 mm, v XI.1923 až 118 mm, v XI.1910 až 119 mm, v XI.1903 až 125 mm, naopak v XI.2011 spadlo iba 1 mm zrážok (najmenej v období pozorovania), v XI.1986 iba 19 mm, v XI.1957 iba 23 mm, v XI.1953 iba 22 mm, v XI.1920 iba 13 mm, v XI.1914 iba 19 mm, v XI.1908 iba 18 mm, v XI.1902 iba 5 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Novembrových zrážok v priemere na Slovensku. V Novembri 2020 spadlo v Hurbanove len 18 mm zrážok (34% DP, za celý rok 2019 až 575 mm, 103% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach len 20 mm zrážok (39% DP, za celý rok 2019 až 696 mm, 108% DP), v Oravskej Lesnej len 23 mm (29% DP, za celý rok 2019 až 1250 mm, 115% DP) a v Poprade len 20 mm zrážok (48% DP, za celý rok 2019 až 691 mm, 116% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Novembri 2020 v mm: západ SR: relatívne málo – Majcichov 9 mm, Lúka 10, Černík 11, Horné Lefantovce 12 mm, relatívne veľa – Malý Javorník 44 mm, Borinka 37, Bošáca-Zabudišová 34, Buková 32, Limbach a Smolenice 31, Bratislava, Koliba 30 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Považská Bystrica 13 mm, Ladzany, Námestovo, Oravský Podzámok, Sebechleby a Východná 16 mm; relatívne veľa - Kremnické Bane 41 mm, Zverovka 39, Oravice 36,  Senohrad a Sucháň 33, Králiky a Turček 32 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Lekárovce, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy a Úloža 13 mm, Michaľany 14 mm; relatívne veľa – Podspády a Remetské Hámre 38 mm, Vyšné Čabiny 33, Moldava nad Bodvou 32, Reľov 31, Vinné, Zlatá Baňa a Ždiar 30 mm. September bol podobne ako Júl a August relatívne teplý a skoro do poslednej pentády mal aj málo zrážok, koncom Septembra výdatné dažde prekročili značne mesačný normál, no nie všade. V Októbri boli skoro všade vysoko nadnormálne zrážkové úhrny a zväčša len mierne nadnormálna priemerná teplota. V Novembri bolo teplotne normálne počasie s nízkymi úhrnmi zrážok, iba na horách bolo až mimoriadne teplo. December sa do polovice vyvíja ako relatívne teplý mesiac s nízkymi úhrnmi zrážok.

Úhrny zrážok za mesiac X.2020 a za rok 2019 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Októbri 2020 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša o veľa vyššie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Októbri 2020 v priemere 161 mm (264% DP, v celom roku 2019 bolo 848 mm, 111,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 826 mm, 110%)), na západnom Slovensku to bolo 161 mm (293%, v celom roku 2019 bolo 664 mm, 100,3%), na strednom Slovensku to bolo 185 mm (272%, v celom roku 2019 bolo 980 mm, 112,3%) a na východnom Slovensku to bolo 134 mm (227%, v celom roku 2019 bolo 867 mm, 116,1% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Október 2020 a mapky Slovenska za Október 2020 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.XI.2020. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny. V Októbri 1998 to bolo v priemere na Slovensku až 123 mm, v X.1980 až 122 mm, v X.1974 až 198 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní), v X.1964 až 149 mm, v X.1930 až 130 mm, v X.1926 až 128 mm, v X.1895 až 137 mm, v X.1894 až 146 mm, naopak v X.2005 spadlo iba 13 mm zrážok, v X.1995 iba 4 mm, v X.1971 iba 15 mm, v X.1965 iba 9 mm, v X.1951 iba 2 mm (najmenej v období pozorovania), v X.1943 iba 10 mm, v X.1920 iba 12 mm, v X.1908 iba 10 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Októbrových zrážok v priemere na Slovensku, treba ale zdôrazniť, že po roku 1990 bola vo vegetačnom období roka podstatne vyššia teplota vzduchu a oveľa častejšie konvektívne zrážky, čo zhoršilo vlahové podmienky na Slovensku. V Októbri 2020 spadlo v Hurbanove až 130 mm zrážok (294% DP, za celý rok 2019 až 575 mm, 103% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach až 104 mm zrážok (221% DP, za celý rok 2019 až 696 mm, 108% DP), v Oravskej Lesnej až 177 mm (222% DP, za celý rok 2019 až 1250 mm, 115% DP) a v Poprade až 125 mm zrážok (307% DP, za celý rok 2019 až 691 mm, 116% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Októbri 2020 v mm: západ SR: relatívne málo – Ipeľský Sokolec 105 mm, Pataš 108, Okoč 108, Veľký Meder 110, Mužla a Zlatná na Ostrove 112, Veľký Grob 114, Veľký Biel 115, Sazdice 116, Čata a Dobrohošť 117, Bratislava, letisko a Salka 118 mm, relatívne veľa – Modra, Piesok a Smolenice 253 mm, Limbach 243, Skýcov 215, Malý Javorník 209, Košariská, Priepasné a Zlatno 206, Veľké Uherce 205, Kšinná 204, Dobrá Voda a Jelenec 200 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Rapovce 107 mm, Námestovo 111, Liptovská Teplá 113, Liesek a Oravský Podzámok 114, Lovinobaňa 115,  Suchá Hora 118, Lokca 119, Važec 123, Hostice a Lenartovce 126 mm; relatívne veľa - Kľak 290 mm, Handlová, Nová Lehota 251, Vrícko 231, Malá Lehota 226, Horný Vadičov a  Veľká Lehota 220, Králiky 218, Ráztočno 213, Vrátna a Zliechov 211, Nováky 209 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Kráľovský Chlmec 70 mm, Veľký Horeš 76, Strážske, Trebišov a Veľké Trakany 81, Boľ a Zemplínske Hradište 84, Malčice 85, Lastomír a Malčice 85, Hraň 87, Vyšná Jablonka a  Vyšné Čabiny 89 mm; relatívne veľa – Hačava 264 mm, Skalnaté Pleso 253, Kojšovská hoľa 246, Henclová 244, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 232, Dedinky 231, Vyšná Slaná 228, Mlynky 209, Vernár 203 mm. V Júli bolo málo zrážok na celom rade staníc na JZ Slovenska a sporadicky aj inde. Na druhej strane, veľa staníc malo vysoko nadnormálne zrážky. Bolo to tak predovšetkým kvôli skoro výlučným prehánkam a búrkovým lejakom.  Podobne to bolo aj v Auguste 2020, no teraz sa vyskytli výdatnejšie zrážky aj na JZ Slovenska. August bol ale veľmi teplý, takže tam kde bolo málo zrážok sa vyskytlo aj sucho. September bol tiež relatívne teplý a skoro poslednej pentády mal aj málo zrážok, koncom Septembra výdatné dažde prekročili značne mesačný normál, no nie všade. V Októbri boli skoro všade vysoko nadnormálne zrážkové úhrny a zväčša len mierne nadnormálna priemerná teplota.

Úhrny zrážok za mesiac IX.2020 a za rok 2019 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Septembri 2020 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša o veľa vyššie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Septembri 2020 v priemere 89 mm (141% DP, v celom roku 2019 bolo 848 mm, 111,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 826 mm, 110%)), na západnom Slovensku to bolo až 87 mm (164%, v celom roku 2019 bolo 664 mm, 100,3%), na strednom Slovensku to bolo 101 mm (140%, v celom roku 2019 bolo 980 mm, 112,3%) a na východnom Slovensku to bolo 76 mm (121%, v celom roku 2019 bolo 867 mm, 116,1% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za September 2020 a mapky Slovenska za September 2020 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.X.2020. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny. V Septembri 2017 to bolo v priemere na Slovensku až 126 mm, v IX.2010 až 121 mm, v IX.2007 až 122 mm, v IX.2001 až 122 mm, v IX.1998 až 133 mm, v IX.1984 až 133 mm, v IX.1922 až 152 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní), v IX.1914 až 135 mm, v IX.1899 až 143 mm, naopak v IX.2011 spadlo iba 17 mm zrážok, v IX.2006 iba 16 mm, v IX.1986 iba 16 mm, v IX.1969 iba 15 mm, v IX.1961 iba 14 mm, v IX.1959 iba 6 mm (najmenej v období pozorovania), v IX.1946 iba 12 mm a v IX.1900 iba 21 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Septembrových zrážok v posledných rokoch v priemere na Slovensku, treba ale zdôrazniť, že po roku 1990 bola podstatne vyššia teplota vzduchu a oveľa častejšie konvektívne zrážky, čo zhoršilo vlahové podmienky na Slovensku. V Septembri 2020 spadlo v Hurbanove až 71 mm zrážok (168% DP, za celý rok 2019 až 575 mm, 103% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 58 mm zrážok (106% DP, za celý rok 2019 až 696 mm, 108% DP), v Oravskej Lesnej 108 mm (119% DP, za celý rok 2019 až 1250 mm, 115% DP) a v Poprade až 89 mm zrážok (175% DP, za celý rok 2019 až 691 mm, 116% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Septembri 2020 v mm: západ SR: relatívne málo – Sazdice 25 mm, Kravany nad Dunajom 27, Santovka 28, Radvaň nad Dunajom 32 mm, relatívne veľa – Slatina nad Bebravou 147 mm, Buková 142, Zlatníky 140, Kšinná 139, Ivanka pri Nitre 108 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Jesenské 23 mm, Hostice, Lenartovce a Lipovany 24, Vlkyňa 26, Fiľakovo a Rimavská Sobota 27, Číž 28 mm; relatívne veľa - Zverovka 209 mm, Huty 174, červený Kameň 159, Kvačany 154, Horná Poruba 151, Luková 150, Liptovská Lúžna 141 m; východné Slovensko: relatívne málo – Okrúhle a Vyšná Sitnica 40 mm, Kurima 42, Kunova Teplica a Marhaň 43, Štítnik 44, Čaňa 45, Plaveč 49 mm; relatívne veľa – Skalnaté Pleso 203 mm, Štrbské Pleso 140, Tatranská Kotlina 131, Dedinky a Muráň 130, Mlynky 123, Reľov 118 mm. Napriek vyšším úhrnom zrážok priniesol Máj 2020 na väčšine Slovenska podstatne menej zrážok ako bolo treba na vyrovnanie deficitu z predošlých 2 mesiacov. Zlepšenie nastalo na väčšine územia až v Júni 2020, no zrážky boli dosť nerovnomerne rozložené, na časti Slovenska sa vyskytli prívalové povodne a časť Slovenska naďalej trpela suchom. V Júli bolo málo zrážok na celom rade staníc na JZ Slovenska a sporadicky aj inde. Na druhej strane, veľa staníc malo vysoko nadnormálne zrážky. Bolo to tak predovšetkým kvôli skoro výlučným prehánkam a búrkovým lejakom.  Podobne to bolo aj v Auguste 2020, no teraz sa vyskytli výdatnejšie zrážky aj na JZ Slovenska. August bol ale veľmi teplý, takže tam kde bolo málo zrážok sa vyskytlo aj sucho. September bol tiež relatívne teplý a skoro poslednej pentády mal aj málo zrážok, koncom Septembra výdatné dažde prekročili značne mesačný normál, no nie všade, ako je vidieť z prehľadu extrémnejších úhrnov.

Úhrny zrážok za mesiac VIII.2020 a za rok 2019 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Auguste 2020 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša o málo vyššie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Auguste 2020 v priemere 99 mm (122% DP, v celom roku 2019 bolo 848 mm, 111,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 826 mm, 110%)), na západnom Slovensku to bolo až 87 mm (138%, v celom roku 2019 bolo 664 mm, 100,3%), na strednom Slovensku to bolo 96 mm (104%, v celom roku 2019 bolo 980 mm, 112,3%) a na východnom Slovensku to bolo až 113 mm (130%, v celom roku 2019 bolo 867 mm, 116,1% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za August 2020 a mapky Slovenska za August 2020 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.IX.2020. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny, V Auguste 2010 to bolo v priemere na Slovensku až 145 mm, v VIII.2005 až 141 mm, v VIII.1955 až 144 mm, v VIII.1938 až 150 mm, v VIII.1937 až 161 mm, v VIII.1913 až 176 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní) a v VIII.1896 až 149 mm, v VIII.1882 až 153 mm, naopak v VIII.2012 spadlo iba 20 mm zrážok (najmenej v období pozorovania), v VIII.2003 iba 33 mm, v VIII.2000 iba 35 mm, v VIII.1992 iba 21 mm, v VIII.1973 iba 31 mm, v VIII.1962 iba 35 mm, v VIII.1961 iba 35 mm a v VIII.1947 iba 34 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Augustových zrážok v posledných rokoch v priemere na Slovensku, treba ale zdôrazniť, že po roku 1990 bola podstatne vyššia teplota vzduchu a oveľa častejšie konvektívne zrážky, čo zhoršilo vlahové podmienky na Slovensku aj v prípade normálnych mesačných úhrnov zrážok. V Auguste 2020 spadlo v Hurbanove 70 mm zrážok (136% DP, za celý rok 2019 až 575 mm, 103% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 71 mm zrážok (93% DP, za celý rok 2019 až 696 mm, 108% DP), v Oravskej Lesnej len 64 mm (53% DP, za celý rok 2019 až 1250 mm, 115% DP) a v Poprade až 107 mm zrážok (149% DP, za celý rok 2019 až 691 mm, 116% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Auguste 2020 v mm: západ SR: relatívne málo – Lubina, Majcichov a Sereď 36 mm, Sasinkovo 38 mm, Skalica 41 mm, Radošovce 49 mm, relatívne veľa – Veľký Biel 192 mm, Zemianska Olča 184 mm, Veľké Kosihy 177 mm, Komárno 140 mm, Čata 134 mm, Jurová 130 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Rapovce 50 mm, Novoť 53 mm, Očová 55 mm, Ľuboreč a Sučany 59 mm, Zákamenné 60 mm; relatívne veľa - Veľké Rovné 230 mm, Hajnáčka 187 mm, Luková 185 mm, Zubák 161 mm, Červený Kameň 160 mm, Veľký Blh 153 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Licince 34 mm, Kolbovce 44 mm, Malčice 46 mm, Krásny Brod 47 mm, Plešivec 53 mm, Podhoroď 57 mm, Veľké Kapušany 58 mm; relatívne veľa – Vyšný Hrušov 202 mm, Adidovce 188 mm, Predná Hora 168 mm, Herľany 165 mm, Vernár 162 mm, Muráň a Podspády 161 mm. Začiatkom Marca 2020 pršalo veľa aj na juhu Slovenska. Do konca Marca a potom aj celý Apríl 2020 a až do 22. Mája bolo ale veľmi málo zrážok a objavilo sa opäť závažné sucho, len v polovici Mája sa počas 2 dní v nižších polohách západného Slovenska vyskytli na väčšine územia výdatnejšie zrážky. Napriek tomu priniesol Máj 2020 na väčšine Slovenska podstatne menej zrážok ako bolo treba na vyrovnanie deficitu z predošlých 2 mesiacov. Zlepšenie nastalo na väčšine územia až v Júni 2020, no zrážky boli dosť nerovnomerne rozložené, na časti Slovenska sa vyskytli prívalové povodne a časť Slovenska naďalej trpela suchom. V Júli bolo málo zrážok na celom rade staníc na JZ Slovenska a sporadicky aj inde. Na druhej strane, veľa staníc malo vysoko nadnormálne zrážky. Bolo to tak predovšetkým kvôli skoro výlučným prehánkam a búrkovým lejakom.  Podobne to bolo aj v Auguste 2020, no teraz sa vyskytli výdatnejšie zrážky aj na JZ Slovenska. August bol ale veľmi teplý, takže tam kde bolo málo zrážok sa vyskytlo aj sucho.

Úhrny zrážok za mesiac VII.2020 a za rok 2019 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Júli 2020 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne veľmi rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša okolo dlhodobého priemeru (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Júli 2020 v priemere 94 mm (104% DP, v celom roku 2019 bolo 848 mm, 111,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 826 mm, 110%)), na západnom Slovensku to bolo iba 55 mm (75%, v celom roku 2019 bolo 664 mm, 100,3%), na strednom Slovensku to bolo 102 mm (101%, v celom roku 2019 bolo 980 mm, 112,3%) a na východnom Slovensku to bolo až 120 mm (124%, v celom roku 2019 bolo 867 mm, 116,1% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Júl 2020 a mapky Slovenska za Júl 2020 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.VIII.2020. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny: V Júli 2014 to bolo až 150 mm, v VII.2011 až 170 mm, v VII.2010 až 150 mm, v VII.2001 až 180 mm, v VII.1997 až 180 mm, v VII.1960 až 192 mm (najvyšší úhrn od začiatku meraní) a v VII.1903 až 171 mm, naopak v VII.2013 spadlo iba 28 mm zrážok, v VII.2006 iba 34 mm, v VII.1994 iba 33 mm, v VII.1952 iba 30 mm, v VII.1928 iba 24 mm (najmenej v období pozorovania), v VII.1921 iba 39 mm, v VII.1911 iba 29 mm a v VII.1904 iba 29 mm. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime júlových zrážok v posledných rokoch v priemere na Slovensku, treba ale zdôrazniť, že po roku 1990 bola podstatne vyššia teplota vzduchu a oveľa častejšie konvektívne zrážky, čo zhoršilo vlahové podmienky na Slovensku. V Júli 2020 spadlo v Hurbanove 28 mm zrážok (49% DP, za celý rok 2019 až 575 mm, 103% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 92 mm zrážok (110% DP, za celý rok 2019 až 696 mm, 108% DP), v Oravskej Lesnej 81 mm (61% DP, za celý rok 2019 až 1250 mm, 115% DP) a v Poprade 120 mm zrážok (146% DP, za celý rok 2019 až 691 mm, 116% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Júli 2020 v mm: západ SR: relatívne málo – Topoľníky 23 mm, Jahodná, Dunajský Klátov a Neded 25 mm, Veľký Meder 26 mm, Bratislava, Koliba a Pataš 27 mm, Hurbanovo 28 mm, Dobrohošť 29 mm, relatívne veľa – Nová Bošáca 151 mm, Bošáca-Zabudišová a Horná Súča 140 mm, Skalica 134 mm, Sereď 129 mm, Motešice 127 mm, Slatina nad Bebravou 122 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Medovarce a Turčianska Štiavnička 42 mm,  Belá-Dulice 53 mm, Čebovce 54 mm, Turčianske Teplice 55 mm, Tvrdošín a Vinica 59 mm, Slovenské Ďarmoty 60 mm; relatívne veľa - Klenovec 196 mm, Ratkovské Bystré 191 mm, Hnúšťa 179 mm,  Detva a Vígľašská Huta, Kalinka 170 mm, Zubák 164 mm, Lom nad Rimavicou 162 mm, Tisovec 160 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Malá Ida 34 mm, Moldava nad Bodvou 40 mm, Veľká Ida 41 mm, Hraničná pri Hornáde, Milhosť 46 mm, Klenová 47 mm, Vyšný Čaj 55 mm, Čaňa a Licince 56 mm; relatívne veľa – Tatranská Javorina 224 mm, Ždiar-Podspády 208 mm, Skalnaté Pleso 198 mm, Gánovce 195 mm, Palota 192 mm, Veľký Folkmar 176 mm, Slavošovce 174 mm. Vo Februári boli zrážkové úhrny vysoké (okrem krajného juhu). Začiatkom Marca 2020 ale pršalo veľa aj na juhu Slovenska. Do konca Marca a potom aj celý Apríl 2020 a až do 22. Mája bolo ale veľmi málo zrážok a objavilo sa opäť závažné sucho, len v polovici Mája sa počas 2 dní v nižších polohách západného Slovenska vyskytli na väčšine územia výdatnejšie zrážky. Napriek tomu priniesol Máj 2020 na väčšine Slovenska podstatne menej zrážok ako bolo treba na vyrovnanie deficitu z predošlých 2 mesiacov. Zlepšenie nastalo na väčšine územia až v Júni 2020, no zrážky boli dosť nerovnomerne rozložené, na časti Slovenska sa vyskytli prívalové povodne a časť Slovenska naďalej trpela suchom. V Júli bolo málo zrážok na celom rade staníc na JZ Slovenska a sporadicky aj inde. Na druhej strane, veľa staníc malo vysoko nadnormálne zrážky. Bolo to tak predovšetkým kvôli skoro výlučným prehánkam a búrkovým lejakom.  Prvá polovica Augusta 2020 je veľmi teplá a väčšinou padá málo zrážok, opäť hrozí sucho. Neskoršie zverejnenie je kvôli dovolenke.

Úhrny zrážok za mesiac VI.2020 a za rok 2019 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Júni 2020 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša vysoko nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Júni 2020 v priemere 140 mm (163% DP, v celom roku 2019 bolo 848 mm, 111,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 826 mm, 110%)), na západnom Slovensku to bolo 101 mm (149%, v celom roku 2019 bolo 664 mm, 100,3%), na strednom Slovensku to bolo 155 mm (157%, v celom roku 2019 bolo 980 mm, 112,3%) a na východnom Slovensku to bolo až 160 mm (180%, v celom roku 2019 bolo 867 mm, 116,1% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Jún 2020 a mapky Slovenska za Jún 2020 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.VII.2020. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny: V Júni 2010 to bolo až 145 mm (ďaleko najvyšší úhrn od začiatku meraní bol však v VI.1926, až 187 mm), v VI.1999 až 136 mm, v VI.1965 až 155 mm, v VI.1959 až 130 mm a v VI.1958 až 147 mm, naopak v VI.2003 spadlo iba 37 mm zrážok, v VI.1994 iba 53 mm, v VI.1977 iba 45 mm, v VI.1976 iba 32 mm, v VI.1951 iba 61 mm a v VI.1917 iba 31 mm (najmenej v období pozorovania). Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime júnových zrážok. V Júni 2020 spadlo v Hurbanove 46 mm zrážok (74% DP, za celý rok 2019 až 575 mm, 103% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 132 mm zrážok (157% DP, za celý rok 2019 až 696 mm, 108% DP), v Oravskej Lesnej 152 mm (125% DP, za celý rok 2019 až 1250 mm, 115% DP) a v Poprade 111 mm zrážok (132% DP, za celý rok 2019 až 691 mm, 116% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Júni 2020 v mm: západ SR: relatívne málo – Hurbanovo 46 mm,  Zemianska Olča 54 mm, Zlatná na Ostrove 58 mm, Sasinkovo a Vrbové 63 mm, relatívne veľa – Jurová 195 mm, Obyce 191 mm, Gbely a Rusovce 186 mm, Jedľové Kostoľany, Lukáčov štál 174 mm, Šaštín-Stráže 167 mm, Tvrdošovce 154 mm, Štúrovo 152 mm, Iža 150 mm.; stredné Slovensko: relatívne málo – Bytča 61 mm, Dolný Hričov 65 mm, Nitrianske Pravno a Svederník, Zárieč-Keblov 78 mm, Ladce 79 mm; relatívne veľa - Luková 296 mm, Chopok 275 mm, Podbanské 254 mm, Liptovská Lúžna 233 mm, Motyčky 228 mm, Veľká Lehota 206 mm, Mýto pod Ďumbierom 201 mm, Jesenské 199 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Osikov 74 mm, Dargov 81 mm, Ploské 87 mm, Hrabušice 89 mm; relatívne veľa – Predná Hora 347 mm, Nižný Komárnik 226 mm, Zemplínske Hámre 224 mm, Muráň 216 mm. Snehová pokrývka bola v XII.2019 silne podnormálna aj vo vyšších horských polohách. V Januári 2020 bolo opäť veľmi málo zrážok a aj silne podnormálna snehová pokrývka. Začiatok Februára 2020 priniesol bohaté zrážky na väčšine Slovenska (okrem Podunajskej a Východoslovenskej nížiny), no viac snehu padalo len vo výške nad 700 m n.m. Vo Februári boli zrážkové úhrny vysoké (okrem krajného juhu). Začiatkom Marca 2020 ale pršalo veľa aj na juhu Slovenska. Do konca Marca a potom aj celý Apríl 2020 a až do 22. Mája bolo ale veľmi málo zrážok a objavilo sa opäť závažné sucho, len v polovici Mája sa počas 2 dní v nižších polohách západného Slovenska vyskytli na väčšine územia výdatnejšie zrážky. Napriek tomu priniesol Máj 2020 na väčšine Slovenska podstatne menej zrážok ako bolo treba na vyrovnanie deficitu z predošlých 2 mesiacov. Zlepšenie nastalo na väčšine územia až v Júni 2020, no zrážky boli dosť nerovnomerne rozložené, na časti Slovenska sa vyskytli prívalové povodne a časť Slovenska naďalej trpela suchom. Neskoršie zverejnenie je kvôli dovolenke.

Úhrny zrážok za mesiac V.2020 a za rok 2019 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Máji 2020 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša tesne pod dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Máji 2020 v priemere 68 mm (89% DP, v celom roku 2019 bolo 848 mm, 111,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 826 mm, 110%)), na západnom Slovensku to bolo 48 mm (72%, v celom roku 2019 bolo 664 mm, 100,3%), na strednom Slovensku to bolo 76 mm (88%, v celom roku 2019 bolo 980 mm, 112,3%) a na východnom Slovensku to bolo 78 mm (104%, v celom roku 2019 bolo 867 mm, 116,1% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Máj 2020 a mapky Slovenska za Máj 2020 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.VI.2020. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj podstatne vyššie a aj nižšie úhrny, V Máji 2010 to bolo až 230 mm (ďaleko najvyšší úhrn od začiatku meraní), v V.2019 až 150 mm, v V.1972 až 149 mm, v V.1939 až 165 mm, naopak v V.2012 spadlo iba 45 mm zrážok, v V.2001 iba 36 mm, v V.1993 iba 44 mm, v V.1992 iba 40 mm a v V.1947 iba 23 mm (najmenej v období pozorovania). Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime májových zrážok. V Máji 2020 spadlo v Hurbanove 38 mm zrážok (64% DP, za celý rok 2019 až 575 mm, 103% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 40 mm zrážok (56% DP, za celý rok 2019 až 696 mm, 108% DP), v Oravskej Lesnej 146 mm (152% DP, za celý rok 2019 až 1250 mm, 115% DP) a v Poprade 70 mm zrážok (21% DP, za celý rok 2019 až 691 mm, 116% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Máji 2020 v mm: západ SR: relatívne málo – Gbelce, Kravany nad Dunajom a Štúrovo 12 mm, Mužla 14 mm, Sazdice 19 mm, relatívne veľa – Limbach, Malý Javorník a Vrbovce 91 mm, Bratislava, Koliba a Borinka 77 mm, Gbely a Stupava 76 mm, Svätý Jur a Smolenice 72 m; stredné Slovensko: relatívne málo – Hostice 14 mm, Jesenské 19 mm, Lipovany 21 mm, Lenartovce a Vlkyňa 24 mm, Fiľakovo, Nenince a Ožďany 25 mm; relatívne veľa - Zuberec-Zverovka 266, Oravská Polhora 201 mm, Oravice 200 mm, Huty 163 mm, Vitanová 153 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Licince 27 mm, Vyšný Čaj 28 mm, Jasov 34 mm, Kunová Teplica 35 mm, Hačava, Malá Ida a Revúca 36 mm; relatívne veľa – Ždiar-Podspády 183 mm, Runina 162 mm, Parihuzovce 161 mm, Výrava 141mm, Palota 133 mm, Remetské Hámre a Cígeľka 129 mm, Osturňa a Reľov 128 mm, Habura 127 mm. November 2019 priniesol zmenu v podobe mimoriadne bohatých zrážok pri vyššej teplote ako DP skoro o 4 °C. Podobne sa vyvíjal aj December 2019, hoci bolo zrážok menej (130% DP 1901-1990). Snehová pokrývka bola ale v XII.2019 silne podnormálna aj vo vyšších horských polohách. V Januári 2020 bolo opäť veľmi málo zrážok a aj silne podnormálna snehová pokrývka. Začiatok Februára 2020 priniesol bohaté zrážky na väčšine Slovenska (okrem Podunajskej a Východoslovenskej nížiny), no viac snehu padalo len vo výške nad 700 m n.m. Vo Februári boli zrážkové úhrny vysoké (okrem krajného juhu). Začiatkom Marca 2020 ale pršalo veľa aj na juhu Slovenska. Do konca Marca a potom aj celý Apríl 2020 bolo ale veľmi málo zrážok a objavilo sa opäť závažné sucho, ktoré na väčšine Slovenska trvalo až do 14.V.2020, keď sa počas 2 dní v nižších polohách západného Slovenska vyskytli na väčšine územia výdatnejšie zrážky. Napriek tomu priniesol Máj 2020 na väčšine Slovenska podstatne menej zrážok ako bolo treba na vyrovnanie deficitu z predošlých 2 mesiacov. Zlepšenie nastalo na väčšine územia až v prvej polovici Júna 2020.

Úhrny zrážok za mesiac IV.2020 a za rok 2019 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Apríli 2020 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša výrazne nižšie ako dlhodobý priemer (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Apríli 2020 v priemere 12 mm (22% DP, v celom roku 2019 bolo 848 mm, 111,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 826 mm, 110%)), na západnom Slovensku to bolo 7 mm (15%, v celom roku 2019 bolo 664 mm, 100,3%), na strednom Slovensku to bolo 12 mm (19%, v celom roku 2019 bolo 980 mm, 112,3%) a na východnom Slovensku to bolo 15 mm (28%, v celom roku 2019 bolo 867 mm, 116,1% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Apríl 2020 a mapky Slovenska za Apríl 2020 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.V.2020. V Apríli 1994 to bolo v priemere na Slovensku až 118 mm (najviac od začiatku meraní), v IV. 2017 až 87 mm, v IV.1990 až 95 mm, v IV.1972 až 97 mm, v IV.1930 až 92 mm, v IV.1903 až 108 mm, v IV.1898 až 106, naopak v IV.2009 spadlo iba 11 mm zrážok, v IV.2007 iba 5 mm (najmenej od 1881), v IV.1946 iba 11 mm, v IV.1944 iba 11 mm, v IV.1893 iba 11 mm, v IV.1887 iba 19 mm v priemere na Slovensku. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime aprílových zrážok. V Apríli 2020 spadlo v Hurbanove 2,5 mm zrážok (6% DP, za celý rok 2019 až 575 mm, 103% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 13 mm zrážok (28% DP, za celý rok 2019 až 696 mm, 108% DP), v Oravskej Lesnej 11 mm (15% DP, za celý rok 2019 až 1250 mm, 115% DP) a v Poprade 8 mm zrážok (21% DP, za celý rok 2019 až 691 mm, 116% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Apríli 2020 v mm: západ SR: relatívne málo – Horné Saliby 0 mm, Palárikovo 0,0, Majcichov a Pusté Úľany 0,4, Veľký Grob 0,5, Bratislava, letisko 1,3, Nové Zámky a Šurany 1 mm, relatívne veľa – Záhorská Ves 20 mm, Štúrovo 19, Horná Súča a Slatina nad Bebravou 18, Borský Sv. Jur, Nová Bošáca, Rybany a Zlatná na Ostrove 17 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Medovarce 2 mm, Nenince, Súľov a Vinica 3, Bušince, Čelovce, Hostice, Lipovany a Ožďany 4, Rimavská Sobota a Turčianske Teplice 5, Lokca, Veľké Rovné a Zákamenné 6 mm; relatívne veľa - Luková pod Chopkom 45 mm, Mojtín 41, Žiar (okres Liptovský Mikuláš) 38, Chopok a Muráň 31,  Telgárt 28 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Svidník 3 mm, Kurimka 4, Kameňany, Klenov, Spišské Vlachy a  Úloža 5, Matejovce, Svidník a Vlková 6 mm; relatívne veľa – Vyšná Sitnica a Ždiar 41 mm, Plaveč a Remetské Hámre 34, Orechová 31,Podspády 30 mm. November 2019 priniesol zmenu v podobe mimoriadne bohatých zrážok pri vyššej teplote ako DP skoro o 4 °C. Podobne sa vyvíjal aj December 2019, hoci bolo zrážok menej (130% DP 1901-1990). Snehová pokrývka bola ale v XII.2019 silne podnormálna aj vo vyšších horských polohách. V Januári 2020 bolo opäť veľmi málo zrážok a aj silne podnormálna snehová pokrývka. Začiatok Februára 2020 priniesol bohaté zrážky na väčšine Slovenska (okrem Podunajskej a Východoslovenskej nížiny), no viac snehu padalo len vo výške nad 700 m n.m. Vo Februári boli zrážkové úhrny vysoké (okrem krajného juhu). Začiatkom Marca 2020 ale pršalo veľa aj na juhu Slovenska. Do konca Marca a potom aj celý Apríl 2020 bolo ale veľmi málo zrážok a objavilo sa opäť závažné sucho, ktoré na väčšine Slovenska trvalo až do 14.V.2020, keď sa počas 2 dní v nižších polohách západného Slovenska vyskytli na väčšine územia výdatnejšie zrážky.

Úhrny zrážok za mesiac III.2020 a za rok 2019 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). V Marci 2020 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, teraz boli ale úhrny zrážok zväčša okolo dlhodobého priemeru (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok v Marci 2020 v priemere 48 mm (102% DP, v celom roku 2019 bolo 848 mm, 111,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 826 mm, 110%)), na západnom Slovensku to bolo 49 mm (114%, v celom roku 2019 bolo 664 mm, 100,3%), na strednom Slovensku to bolo 51 mm (94%, v celom roku 2019 bolo 980 mm, 112,3%) a na východnom Slovensku to bolo 46 mm (110%, v celom roku 2019 bolo 867 mm, 116,1% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Marec 2020 a mapky Slovenska za Marec 2020 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.IV.2020. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj nižšie ale aj oveľa vyššie úhrny. V Marci 2013 to bolo v priemere na Slovensku až 98 mm, v III.2000 až 112 mm, v III.1951 až 95 mm, v III.1941 až 90 mm, v III.1939 až 87 mm, v III.1937 až 137 mm (najviac od roku 1881) a v III.1906 až 106 mm, naopak v III.2012 spadlo iba 11 mm zrážok, v III.2003 iba 12 mm, v III.1974 iba 5 mm (najmenej od 1881), v III.1973 iba 13 mm, v III.1950 iba 8 mm, v III.1921 iba 9 mm a v III.1918 iba 14 mm v priemere na Slovensku. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime marcových zrážok. V Marci 2020 spadlo v Hurbanove 56 mm zrážok (166% DP, za celý rok 2019 až 575 mm, 103% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 28 mm zrážok (85% DP, za celý rok 2019 až 696 mm, 108% DP), v Oravskej Lesnej 56 mm (80% DP, za celý rok 2019 až 1250 mm, 115% DP) a v Poprade 12 mm zrážok (41% DP, za celý rok 2019 až 691 mm, 116% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok v Marci 2020 v mm: západ SR: relatívne málo – Skalica 18 mm, Brodské 19, Borský Sv. Jur 23, Šaštín 24, Veľké Leváre 26, Vysoká pri Morave 28, Kuchyňa a Nové Mesto nad Váhom 30, Jurová 31, Dobrohošť a Partizánske, Malé Bielice 35 mm, relatívne veľa – Skýcov 82 mm, Zlatno 80, Jelenec, Obyce 79, Lok a Závada-Zlávy 78, Zlatníky 75, Horné Lefantovce 73, Limbach 67 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Liptovská Ondrášová 14 mm, Važec 15, Liptovský Mikuláš a Žiar 16, Dlhá nad Oravou, Dubnica nad Váhom a Tvrdošín  21, Ladce 24, Považská Bystrica 26, Číž a Vlkyňa 32 mm; relatívne veľa - Kľak 97 mm, Králiky 93, Veľká Lehota 90, Horné Pršany 88, Uľanka 85, Banská Bystrica 82, Dekýš a Banská Štiavnica 79 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Široké 11 mm, Poprad a Spišské Vlachy 12, Úloža 14, Bardejov 15, Sabinov, Spišská Belá a Prešov 16, Gánovce, Plaveč 17, Veľká Ida 19 mm; relatívne veľa – Remetské Hámre 82 mm, Jovsa 77, Zemplínske Hámre 72, Henclová 70, Hačava 63, Muráň 61, Runina 59, Klenová 58, Štós 53 mm. November 2019 priniesol zmenu v podobe mimoriadne bohatých zrážok pri vyššej teplote ako DP skoro o 4 °C. Podobne sa vyvíjal aj December 2019, hoci bolo zrážok menej (130% DP 1901-1990). Snehová pokrývka bola ale v XII.2019 silne podnormálna aj vo vyšších horských polohách. V Januári 2020 bolo opäť veľmi málo zrážok a aj silne podnormálna snehová pokrývka. Začiatok Februára 2020 priniesol bohaté zrážky na väčšine Slovenska (okrem Podunajskej a Východoslovenskej nížiny), no viac snehu padalo len vo výške nad 700 m n.m. Vo Februári boli zrážkové úhrny vysoké (okrem krajného juhu). Začiatkom Marca 2020 ale pršalo veľa aj na juhu Slovenska. Do konca Marca a potom aj v prvej polovici Apríla 2020 bolo ale veľmi málo zrážok a objavilo sa opäť závažné sucho.

Úhrny zrážok za mesiac II.2020 a za rok 2019 v 3 regiónoch Slovenska (podľa merania a spracovania SHMÚ)

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). Vo Februári 2020 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť miestne dosť rozdielne, skoro všade boli ale úhrny zrážok nad dlhodobým priemerom (DP) 1901-1990 (pozrite si prehľad extrémnejších úhrnov ďalej v texte). Na celom Slovensku bol úhrn zrážok vo Februári 2020 v priemere 72 mm (171% DP, v celom roku 2019 bolo 848 mm, 111,3% (podľa dvojitého váženého priemeru to bolo asi 826 mm, 110%)), na západnom Slovensku to bolo 46 mm (121%, v celom roku 2019 bolo 664 mm, 100,3%), na strednom Slovensku to bolo 108 mm (216%, v celom roku 2019 bolo 980 mm, 112,3%) a na východnom Slovensku to bolo 55 mm (145%, v celom roku 2019 bolo 867 mm, 116,1% dlhodobého priemeru). Podrobnejšie údaje za Február 2020 a mapky Slovenska za Február 2020 sú na webovej stránke SHMÚ:  http://www.shmu.sk/sk/?page=1610 asi od 17.III.2020. Od začiatku systematických meraní (od r. 1881) sa ale vyskytli aj nižšie ale aj oveľa vyššie úhrny. Vo Februári 2013 a 1977 to bolo v priemere na Slovensku až 94 mm (najviac do roku 2015), vo Februári 2016 ale až 135 mm (čo je nový rekord), vo II.2005 až 65 mm, vo II.2004 až 68 mm, vo II.1999 až 72 mm, vo II.1988 až 65 mm, naopak vo II.2011 spadlo iba 13 mm zrážok, vo II.2003 iba 16 mm, vo II.1998 iba 15 mm, vo II.1994 iba 14 mm, vo II.1982 iba 2 mm, vo II.1890 iba 1 mm (najmenej od 1881) v priemere na Slovensku. Aj tieto úhrny svedčia o značne premenlivom režime Februárových zrážok. Vo Februári 2020 spadlo v Hurbanove 25 mm zrážok (72% DP, za celý rok 2019 až 575 mm, 103% DP, najmenej od roku 1871 bolo v roku 2011, iba 324 mm), v Košiciach 24 mm zrážok (81% DP, za celý rok 2019 až 696 mm, 108% DP), v Oravskej Lesnej 194 mm (282% DP, za celý rok 2019 až 1250 mm, 115% DP) a v Poprade 56 mm zrážok (234% DP, za celý rok 2019 až 691 mm, 116% DP). Zaujímavejšie mesačné úhrny zrážok vo Februári 2020 v mm: západ SR: relatívne málo – Jurová 17 mm, Veľký Meder 18, Cífer, Košúty  a Tvrdošovce 20 mm, relatívne veľa – Čierna Lehota 127 mm, Horná Súča 118, Horné Motešice 101, Závada-Zlávy 98, Malá lehota 93, Modra 78 mm; stredné Slovensko: relatívne málo – Lipovany 22 mm, Hostice 23, Číž, Štrkovec a Rimavská Sobota 24 mm; relatívne veľa - Kordíky 218 mm, Oravská Lesná 194, Králiky 176, Novoť 174, Liptovské Revúce 165, Zubák 156 mm; východné Slovensko: relatívne málo – Licince 14 mm, Ružín 16, Spišské Vlachy 17, Klenov 19 mm; relatívne veľa – Štrbské Pleso 193 mm, Skalnaté Pleso 160, Ždiar 125, Remetské Hámre a Runina 114, Tatranská Javorina 112, Palota 104, Nižný Komárnik 100 mm. Až trochu bohatšie Septembrové zrážky negatívnu situáciu vylepšili v povrchovej vrstve pôdy, vo väčšej hĺbke pôdy bol ale stále nedostatok vody až do konca Októbra 2019. November 2019 priniesol zmenu v podobe mimoriadne bohatých zrážok pri vyššej teplote ako DP skoro o 4 °C. Podobne sa vyvíjal aj December 2019, hoci bolo zrážok menej (130% DP 1901-1990). Snehová pokrývka bola ale v XII.2019 silne podnormálna aj vo vyšších horských polohách. V Januári 2020 bolo opäť veľmi málo zrážok a aj silne podnormálna snehová pokrývka. Začiatok Februára 2020 priniesol bohaté zrážky na väčšine Slovenska (okrem Podunajskej a Východoslovenskej nížiny), no viac snehu padalo len vo výške nad 700 m n.m. Vo Februári boli zrážkové úhrny vysoké (okrem krajného juhu). Začiatkom Marca 2020 ale pršalo veľa aj na juhu Slovenska. Uvidíme koncom Marca a najmä v Apríli 2020, že ako sa to prejaví na pôdnej vlhkosti a na zásobách vody v povodiach.