Choď na obsah Choď na menu
 


Trend územných úhrnov zrážok na Slovensku od roku 1881

DLHODOBÝ TREND ÚHRNOV ZRÁŽOK NA SLOVENSKU

Územné úhrny zrážok sú spracované v SHMÚ z mesačných úhrnov 203 staníc na Slovensku metódou dvojitého váženého priemeru, spracované údaje poskytol Dr. Pavol Faško.  V prvom grafe sú úhrny zobrazené ako % z dlhodobého priemeru (DP) z obdobia 1901-1990 (v roku 2010 dosiahol ročný úhrn 164% dlhodobého priemeru, v roku 2003 iba 74% dlhodobého priemeru). V hornej časti grafu sú odchýlky ročných priemerov teploty vzduchu od DP z obdobia 1951-1980, všetko za obdobie 1881-2013 (podrobnejší graf je vo FOTOALBUME).

Graf spracoval M. Lapin, 2.I.2014

dt-a-rn-v-sr-13.jpg

Podrobnejšie informácie o atmosférických zrážkach sú na stránke:  http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/main9.html v článku "Dlhodobý režim úhrnov zrážok" alebo na www.shmu.sk

clipboard06.jpg

 

 

Priemerné ročné úhrny zrážok na Slovensku za obdobie 1881-2011 (v mm) vypočítané ako priemer z 203 zrážkomerných staníc v SHMÚ (znázornené sú odchýlky od dlhodobého priemeru z obdobia 1901-1990, ktorý je 751 mm, najvyšší úhrn bol v roku 2010)

 

clipboard01.jpg

 

 

11-ročné kĺzavé priemery teploty vzduchu (červené) a úhrnov zrážok (modré) za teplé polroky (IV-IX) 1871-2011 v Hurbanove (podľa údajov SHMÚ, v roku 2006 je priemer za obdobie 2001-2011, čím je vyššia teplota vzduchu, tým sú aj vyššie požiadavky na zavlaženie pôdy, potenciálny výpar rastie asi o 6% na jeden °C oteplenia, pri súčasnom znížení relatívnej vlhkosti vzduchu aj viac ako o 10%)

Mimoriadne denné úhrny zrážok na Slovensku (100 mm a viac od 1949)

100-mm-uhrny.jpg

Slovenský hydrometeorologický ústav pozoruje denné úhrny zrážok na približne 700 staniciach od roku 1949 (predtým bolo zrážkomerných staníc postupne stále menej, no aj v roku 1900 ich bolo viac ako 200). Na priloženom grafe (kvalitnejší je vo FOTOALBUM-e - klimatologické grafy) je vidieť počet prípadov a dní, keď boli na jednotlivých staniciach v jednotlivých rokoch namerané 100 mm a vyššie denné úhrny zrážok (29.VI.1958 to bolo na 36 staniciach na Slovensku a na vyše 100 staniciach v južnom Poľsku). Úhrn zrážok 100 mm (100 litrov na meter štvorcový) za 24 hodín alebo za kratší čas vždy znamená aspoň lokálnu prívalovú povodeň.

Vložil: M. Lapin, 18.VI.2013 

V roku 2016 sme zaznamenali na Slovensku 9. najvyšší úhrn zrážok v celoštátnom priemere od roku 1881.

rr-sr-2016.jpg

Vložil: M. Lapin, 17.I.2017