Choď na obsah Choď na menu
 


Scenáre klimatickej zmeny

Príspevky

Vyhodnotenie scenárov zmeny ročných priemerov teploty vzduchu

9. 3. 2016

Ako prvý príklad uvádzame scenáre ročných priemerov teploty vzduchu: Ide o možný vývoj podľa emisných scenárov SRES A2 a SRESB1 a globálneho kanadského modelu CGCM3.1. Publikovali sme to už pre 5 rokmi a takto vyzerá porovnanie scenárov a meraných priemerov teploty vzduchu pre stanicu Hurbanovo. Druhým príkladom je porovnanie mesačných scenárov pre horizont 2010 s meraniami v období 2001-2015. Pozrite informácie ďalej v príspevku.

Vložil: M. Lapin, 9.III.2016

 

Úvod k scenárom klimatickej zmeny

9. 3. 2016

Všetky zmeny klímy rozdeľujeme na také, ktoré majú prirodzené príčiny (zmeny slnečnej aktivity, vulkanická činnosť, zmeny tektoniky....), väčšinou s veľmi pomalým priebehom, pričom výnimku tvoria ojedinelé náhle zmeny (supervulkány, pád asteroidu...). Druhou skupinou sú zmeny zapríčinené činnosťou človeka, ktoré majú stále zosilňujúci priebeh (pred 12 tisíc rokmi bolo na Zemi 5 miliónov ľudí, pred 2 tisíc rokmi 150 miliónov a teraz takmer 7400 miliónov). Zmeny klímy zapríčinené ľudskou činnosťou (emisia skleníkových plynov a aerosólov do atmosféry, zmeny využívania krajiny...) nazývame spoločne termínom klimatická zmena (zmena klímy, climate change). Scenáre očakávanej klimatickej zmeny sú základom na analýzu možných dôsledkov zmeny klímy. Sledujte ďalej informácie v príspevku.

Vložil: M. Lapin, 9.III.2016