Choď na obsah Choď na menu
 


Mimoriadne počasie na Slovensku

Príspevky

Ďalšie mimoriadne teplé leto na Slovensku?

18. 8. 2019

Je už 18.VIII.2019 a máme modelové predpovede priemernej teploty do konca Augusta. Niekoľko dní modely potvrdzujú pokračovanie relatívne teplého počasia, čo by mohlo znamenať v Hurbanove August 2019 v priemere asi o 2,5 °C teplejší ako dlhodobý priemer z obdobia 1901-2000. Tak by mohlo byť v Hurbanove leto 2019 s priemernou teplotou 22,8 °C 3. najteplejšie v histórii meteorologických pozorovaní (od 1871), za letom 2003 (23,1 °C) a 2015 (22,9 °C). Dlhodobý priemer leta (VI-VIII) je v Hurbanove 19,4 °C. Ešte dôležitejší je ale veľmi častý výskyt mimoriadne teplých letných období od r. 1991, ako je vidieť z obrázka ďalej  v príspevku a vo Fotoalbume (Mimoriadne počasie, na konci). Vložil M. Lapin, 18.VIII.2019

 

 

Aj v Auguste 2019 pokračujeme s tropickými nocami

6. 8. 2019

V noci z 5. na 6.VIII.2019 poklesla teplota vzduchu na Malom Javorníku (584 m n.m.) na 20,0 °C, v Bratislave na Kolibe na 19,8 °C a v Bratislave Rači asi na 20,2 °C. Bola to už 24. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2019. Vložil: M. Lapin, 6.VIII.2019

Jubilejná 25. tropická noc bola niekde na Slovensku v roku 2019 zaznamenaná z 6. na 7.VIII.2019: Malý Javorník mal minimum teploty 20,4 °C, Bratislava Rača asi 20,2 °C, Bratislava Koliba len 19,5 °C a Kuchyňa ND len 19,2 °C. Vložil: M. Lapin, 7.VIII.2019

Ďalšia tropická noc sa vyskytla z 9. na 10.VIII.2019: Hurbanovo 20,3 °C, Kuchyňa ND 21,1 °C, Bratislava Rača asi 22 °C. Aktualizácia M. Lapin, 10.VIII.2019

Aj noc z 10. na 11.VIII.2019 bola na viacerých staniciach tropická: Bratislava letisko mala minimum teploty 20,2 °C, Bratislava Rača asi 20,5 °C, Boľkovce 20,8 °C, Košice letisko 20,7 °C, Milhostov 20,5 °C a rad ďalších. Aktualizácia 11.VIII.2019

Noc z 11. na 12.VIII.2019 bola tropická v Kuchyni ND, minimum teploty tam mali 20,2 °C, v Bratislave Rači to bolo asi 20,5 °C. Aktualizácia M. Lapin, 13.VIII.2019

Už 29. tropická noc v r. 2019 bola z 18. na 19.VIII.2019 niekde na Slovensku. Teraz to bolo na viacerých miestach na JZ Slovenska: Piešťany mali minimum teploty 22,7 °C, Kuchyňa ND 20,7 °C. Aktualizácia: 19.VIII.2019

Jubilejná 30. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2019 bola z 19. na 20.VIII: Bratislava letisko malo minimum 21,4 °C, Bratislava Koliba 21,3 °C, Jaslovské Bohunice 20,0 °C a niekoľko ďalších lokalít na JZ Slovensku. Aktualizácia: 20.VIII.2019

V noci z 20. na 21.VIII síce žiadna synoptická stanica nezaznamenala tropickú noc (Hurbanovo malo minimum 19,9 °C), no viaceré automatické stanice na JZ SR signalizujú, že by tam tropická noc mohla byť (napríklad Mužla). Aktualizácia: 21.VIII.2019

 

Výrazne najteplejšie 2-mesačné obdobie VI-VII.2019

31. 7. 2019

Júl 2017 skončil, v Hurbanove mal predbežne priemernú teplotu 22,6 °C, čo je podstatne viac ako signalizovali modely v polovici Júla 2019, v Hurbanove to bol 14. najteplejší júl od roku 1871, no 2-mesačné obdobie Jún - Júl 2019 bolo jednoznačne najteplejšie od začiatku meteorologických pozorovaní v Hurbanove v roku 1871 (obrázok je ďalej v príspevku). Toto obdobie malo 58 letných dní, 32 tropických dní, 41 letných nocí (s minimálnou teplotou 15 °C a viac) a 5 tropických nocí (s minimálnou teplotou 20 °C a viac). Vložil: M. Lapin, 31.VII.2019, 22.30

 

Ďalšia vlna horúčav na Slovensku

26. 7. 2019

Dňa 26.VII.2019 bola splnená podmienka na ďalšiu vlnu horúčav na JZ Slovenska, lebo na viacerých staniciach prekročilo maximum teploty 35 °C a maximá 30 °C a viac trvali najmenej 5 dní za sebou. V Hurbanove trvala táto vlna horúčav zatiaľ 8 dní. V r. 2019 sme teda mali zatiaľ 3 vlny horúčav, pričom jedna bola len na JZ a jedna len na JV Slovenska.  Vložil: M. Lapin, 26.VII.2019

 

Mimoriadne teplý Jún 2019

1. 7. 2019

Skončil Jún 2019 a môžeme ho predbežne hodnotiť aspoň podľa teplotných údajov z Hurbanova. Je takmer isté, že mesačný priemer teploty mal asi 23,8 °C, čím bol prekonaný doterajší rekord z roku 2003 o 0,8 °C. Jún 2019 bol tak o 5,3 °C teplejší ako dlhodobý priemer (DP) z obdobia 1901-2000 (obrázok ďalej v príspevku a vo Fotoalbume) a o 4,4 °C teplejší ako DP 1981-2010. Zaujímavosťou je aj to, že všetky dni Júna 2019 mali priemer teploty vzduchu vyšší ako 20 °C a denné maximum vyššie ako 25 °C (všetky dni boli letné) - čo sa v Júni v Hurbanove nestalo najmenej od roku 1951, veľmi pravdepodobne ani od roku 1871. Veľmi podobné boli zrejme výsledky aj z iných meteorologických staníc na Slovensku a v okolitých krajinách. Vložil: M. Lapin, 1.VII.2019

 

Mimoriadne teplá noc na Slovensku

27. 6. 2019

Z 26. na 27.VI.2019 sme zaznamenali na Slovensku už 10. tropickú noc v r. 2019 (keď nepoklesla niekde teplota vzduchu vo výške 2 m pod 20 °C). Bola to ale mimoriadna tropická noc najmä preto, že sa vyskytla na veľkom počte meteorologických staníc. Na juhozápade Slovenska a na Záhorí to bolo skoro všade (Bratislava Koliba 23,5 °C, Malý Javorník (584 m n.m.) 23,9 °C, Hurbanovo 21,8 °C, Modra Piesok asi 24,5 °C). Vyskytla sa ale aj inde (Poprad letisko 20,3 °C (asi po prvýkrát v období meraní), Banská Štiavnica asi 20,5 °C, Štos kúpele asi 20,5 °C, Silica asi 20,5 °C, Michalovce, Vysoká nad Uhom a Somotor asi 20,5 °C atď.). Podrobnejšie klimatologické zhodnotenie bude možné až po získaní výkazov z meteorologických staníc. Vložil: M. Lapin, 27.VI.2019

Noc z 30.VI na 1.VII.2019 bola tropická na MS Piešťany (20,8 °C), zrejme aj na súkromnej MS Bratislava Rača (asi 22 °C) a aj v iných vyvýšených a mestských lokalitách, kde nemáme pozorovania. Aktualizácia: 1.VII.2019

12. tropická noc niekde na Slovensku bola z 1. na 2.VII.2019 - Bratislava letisko 20,3 °C, Košice letisko 20,1 °C, Bratilava Rača asi 21,5 °C, Štos kúpele asi 20,5 °C a v rade ďalších vyvýšených alebo urbanizovaných lokalít. Aktualizácia: 2.VII.2019

Aj noc z 6. na 7.VII.2019 bola na viacerých miestach JZ Slovenska tropická, Hurbanovo malo minimum 22,2 °C, Bratislava Koliba, 21,0 °C, Bratislava letisko 20,7 °C, Piešťany 20,1 °C atď. Aktualizácia 7.VII.2019

Vyzerá to tak, že noc z 19. na 20.VII.2019 bola tropická (s minimom teploty 20 °C a viac) len na súkromnej meteorologickej stanici Bratislava Rača, možno aj inde v centre Bratislavy. Vložil: M. Lapin, 20.VII.2019

V noci z 20. na 21.VII bolo minimum teploty vzduchu na Malom Javorníku (584 m n.m.) 19,3 °C a v Bratislave na Kolibe 19,8 °C, pričom na súkromnej meteorologickej stanici Bratislava Rača bolo minimum jasne nad 20 °C. Môžeme aj túto noc teda považovať niekde na JZ Slovenska za tropickú. Vložil: M. Lapin, 21.VII.2019

Aj noc z 22. na 23.VII bola na viacerých miestach JZ Slovenska tropická, minimum teploty bolo v Bratislave na Kolibe 21,5 °C, na Malom Javorníku (584 m n.m.) 20,2 °C a na súkromnej stanici Bratislava Rača asi 22 °C. Bola to už 16. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2019. Aktualizácia: 23.VII.2019

Noc z 23. na 24.VII bola tropická len v niektorých častiach Bratislavy (Bratislava Rača asi 21 °C), no noc z 24. na 25.VII už bola tropická aj inde na JZ Slovenska - Bratislava Koliba minimum 20,5 °C, Malý Javorník 20,2 °C. Aktualizácia: 25.VII.2019

Aj noc z 25. na 26.VII bola na JZ Slovenska na viacerých miestach tropická: Bratislava Koliba 20,3 °C, Malý Javorník 20,3 °C, Bratislava Rača asi 21 °C. Bola to už 18. alebo 19. tropická noc niekde na Slovensku v r. 2019. Aktualizácia: 26.VII.2019

Už 20. tropická noc v r. 2019 bola z 26. na 27.VII: Kuchyňa ND mala minimum 20,4 °C a Bratislava Rača asi 20,5 °C. Aktualizácia: 27.VII.2019

Aj noc z 28. na 29.VII bola ojedinele na JZ Slovenska tropickí: Minimum teploty bolo v Piešťanoch 20,0 °C, v Bratislave Rači a v Holíči asi 20,5 °C, Bratislava letsko namerala 19,8 °C. Aktualizácia: 29.VII.2019

22. tropická noc v r. 2019 niekde na Slovensku bola z 29. na 30.VII v Bratislave na letisku, kde minimum teploty pokleslo na 20,7 °C, podobne to bolo zrejme aj na iných miestach JV úpätia Malých Karpát a v centre Bratislavy, Bratislava Rača mala minimum teploty asi 20,5 °C. Aktualizácia: 30.VII.2019

Aj posledná júlová noc (z 30. na 31.VII) bola na viacerých staniciach tropická: Bratislava Koliba 20,8 °C, Ba letisko 22,5 °C, Nitra 20,5 °C, Hurbanovo 20,4 °C, Milhostov 20,0 °C a viaceré iné. Aktualizácia: 31.VII.2019

 

Prvá vlna horúčav v r. 2019

17. 6. 2019

V čase od 9. do 16.VI.2019 sa vyskytla prvá vlna horúčav na Slovensku podľa obidvoch definícií. Bolo nepretržite 8 dní s denným maximom teploty vzduchu 30 °C a viac, pričom na viacerých miestach sa vyskytlo maximum 35 °C a viac (predbežne). Zároveň bolo 8 dní s denným priemerom v Hurbanove 23 °C a viac, pričom sa aspoň v jednom dni vyskytol denný priemer 27 °C a viac (13.VI bolo predbežne 27,6 °C). Vložil: M. Lapin, 17.VI.2019, 12.30

Takže, nakoniec sme zaznamenali na Slovensku aj druhú vlnu horúčav v roku 2019. V Somotore na JV Slovenska bolo (podľa SHMÚ) 5 dní za sebou s maximálnou teplotou 30 °C a viac (23. až 27.VI.2019), pričom sa vyskytol najmenej jeden deň s maximálnou teplotou 35 °C a viac. Vložil: M. Lapin, 1.VII.2019

 

Prvá tropická noc na Slovensku v r. 2019

11. 6. 2019

V noci z 10. na 11.VI.2019 na viacerých miestach JZ Slovenska (ale aj v Trenčíne) nepoklesla teplota vzduchu pod 20 °C. Zaznamenali sme tak prvú tropickú noc v r. 2019 na Slovensku. V minulosti bol výskyt tropických nocí na Slovensku pomerne zriedkavý a na žiadnej meteorologickej stanici nebol väčší priemerný výskyt tropických nocí ako raz za 2 roky. V Kuchyni Nový Dvor bolo minimum teploty 21,5 °C, v Piešťanoch 22,5 °C, na súkromnej MS v Bratislave Rači asi 22 °C a pravdepodobne aj inde nad 20 °C. Vložil: M. Lapin, 11.VI.2019 

Aj noc z 11. na 12.VI.2019 bola na viacerých miestach JZ a Z Slovenska tropická. Napríklad v Kuchyni N.D. nklesla teplota pod 21,3 °C, v Piešťanoch pod 22,4 °C, v Hurbanove pod 20,6 °C a rad iných. Aktualizácia: 12.VI.2019

Aj noc z 12. na 13.VI.2019 bola na viacerých miestach JZ a Z Slovenska tropická, v Piešťanoch neklesla teplota pod 23 °C, v Kuchyni ND pod 22,0 °C a v Hurbanove pod 20,6 °C. 

Noc z 14. na 15.VI. bola tropická na JZ Slovenska: Kuchyňa ND 21,3 °C, Malý Javorník 20,9 °C, Bratislava Koliba 20,1 °C

Noc z 15. na 16.VI bola tiež tropická: Bratislava letisko 20,9 °C, Košice letisko 19,8 °C (je pravdepodobné, že inde tam neklesla pod 20 °C). Zatiaľ teda s istotou 5 tropických nocí na Slovensku v r. 2019 (najviac v Kuchyni ND 4 TN). Aktualizácia: 19.VI.2019, 16.10

Noc z 21. na 22.VI.2019 bola tropická na súkromnej meteorologickej stanici Bratislava Rača s minimom teploty asi 21 °C (pravdepodobne aj inde v centre Bratislavy), Bratislava Koliba mala minimum 19,2 °C, Malý Javorník (584 m n.m.) 18,6 °C a Bratislava letisko 18,8 °C. Aktualizácia: 22.VI.2019, 12.20

Aj noc z 23. na 24.VI.2019 bola ojedinele tropická, zo synoptických staní mal Milhostov minimum teploty 20,4 °C a súkromná meteorologická stanica v Bratislave Rači asi 21 °C. Aktualizácia: 24.VI.2019

Noc z 24. na 25.VI.2019 bola tiež ojedinele tropická, zo synoptických staníc to bolo len v Bratislave na Kolibe 20,1 °C. Nad 20 °C bolo minimum teploty aj v Bratislav Rači (asi 22 °C) a zrejme aj v meste Košice, letisko malo minimum 19,0 °C. Aktualizácia: 25.VI.2019

Aj noc z 25. na 26.VI.2019 bola na viacerých miestach JZ Slovenska Tropická, napríklad v Kuchyni ND bolo minimum teploty 21,3 °C, v Bratislave na Kolibe 21,1 °C, v Bratislave Rači asi 22 °C a na Malom Javorníku (584 m n.m.) až 21,0 °C. Aktualizácia: 26.VI.2019

 

Vysoké úhrny zrážok na Slovensku v Máji 2019

23. 5. 2019

Po dlhšom období relatívne teplého počasia s nízkymi úhrnmi zrážok mám konečne relatívne chladnejší mesiac, keď priemerný úhrn zrážok na Slovensku prekročí 130% dlhodobého priemeru z obdobia 1901-2000. Ak bude mať Máj 2019 v priemere úhrn zrážok na Slovensku 100 mm (130,8% normálu), tak to bude 26. najvyšší mesačný úhrn zrážok v Máji od roku 1901 (ak to bude 120 mm, tak to bude 12. najvyšší úhrn od roku 1901). Samozrejme, je to len odhad, do konca Mája chýba ešte 8 dní a môže sa to zmeniť. Vo Februári 2019 sme mali 62,4%, v Marci 80,1%, v Apríli 77,8% normálu zrážok. Obrázok s mesačnými úhrnmi zrážok v III. IV a V. je ďalej v príspevku. Vložil: M. Lapin, 23.V.2019

Takže, v Máji 2019 boli takéto úhrny zrážok na Slovensku (podľa údajov SHMÚ): Úhrn zrážok dosiahol v priemere na Slovensku 150 mm (asi 197% DP 1901-1990, 3. najvyšší od roku 1901), v Hurbanove 214%, v Košiciach 138%, v Poprade 119% a v Oravskej Lesnej 198% DP 1901-1990. Aktualizácia: 10.VI.2019

 

 

Najchladnejšia prvá dekáda Mája od roku 1981

11. 5. 2019

V roku 2019 sme popri viacerých teplých extrémoch zaznamenali aj jeden pozoruhodný extrém relatívne studeného počasia. Prvá dekáda Mája (1-10.V.2019) bola v Hurbanove (zrejme aj inde) najchĺadnejšia od roku 1981. S priemernou teplotou asi 11,5 °C a najchladnejším dňom asi 6,1 °C sa ale zaradila od roku 1951 až na 7. miesto najchladnejších prvých dekád Mája. To znamená, že pred rokom 1981 boli podobne chladné prvé dekády Mája pomerne časté. Viac je v priloženom obrázku. Kvalitnejší obrázok je vo Fotoalbume (Teplota v dekádach mesiacov). Vložil: M. Lapin, 11.V.2019

Dopĺňam, že obdobie 1-15.V.2019 bolo v Hurbanove v priemere 4-5. najchladnejšie od roku 1951. Aktualizácia: 17.V.2019

Obdobie 1-20.V.2019 bolo v priemere v Hurbanove 3. najchladnejšie od roku 1951, v 8 rokoch bol v tomto období chladnejší deň podľa priemernej dennej teploty ako v r. 2019 (5.V. bolo 6,1 °C). Aktualizácia: 21.V.2019

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující »