Choď na obsah Choď na menu
 


Príklad extrémov teploty vzduchu v Hurbanove - minimá

Charakteristiky z denných miním teploty vzduchu po mesiacoch roka

Príklad spracovania miním teploty vzduchu (v °C) v Hurbanove v období 1961-2012 (podľa údajov SHMÚ, uvedené sú hodnoty a roky s najvyššou a najnižšou teplotou z denných miním teploty vzduchu po mesiacoch, horný a dolný decil (d), horný a dolný kvartil (q), medián (stredná hodnota), priemer (Mean), smerodajná odchýlka (StDev) a frekvencia výskytu ročných miním teploty v mesiacoch (freq.)) - Vysvetlivky sú aj na predchádzajúcej stránke, napríklad v júli 1994 bola nameraná v Hurbanove najnižšia teplota až 13,0 °C, no v júli 1962 iba 4,5 °C.

Charakteristika
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Maximum
-4,6
-2,0
0,1
5,2
8,1
11,5
13,0
13,5
10,6
1,4
-0,1
-4,1
Rok(Max)
1975
2007
1991
2009
1986
2002
1979
1994
2002
1999
1998
2000
2012
1982
d9
-7,5
-4,4
-2,4
0,4
6,4
9,6
11,1
9,9
6,2
0,4
-2,6
-6,0
q3
-9,3
-6,5
-3,4
-0,8
4,7
8,2
10,1
8,8
5,3
-0,5
-3,7
-8,2
Mean
-13,3
-10,6
-6,0
-1,7
3,3
7,0
8,8
8,0
3,9
-2,4
-5,7
-11,5
Median
-14,1
-10,1
-5,3
-1,8
3,6
6,9
8,6
7,9
3,8
-2,5
-5,2
-11,2
q1
-16,7
-13,7
-7,9
-2,7
1,7
5,4
7,8
7,0
2,6
-3,6
-6,9
-14,7
d1
-19,2
-17,6
-10,3
-3,9
0,5
4,4
6,6
6,1
1,3
-5,5
-11,2
-18,0
Minimum
-23,0
-22,4
-21,4
-5,3
-1,8
2,2
4,5
4,5
-1,7
-8,5
-14,1
-21,4
Rok(Min)
1985
1987
1987
1963
1968
1962
1977
1962
1980
1970
1997
1975
1996
StDev
4,83
5,22
3,84
1,84
2,35
2,06
1,77
1,70
2,22
2,24
3,25
4,40
freq.
26
13
0
0
0
0
0
0
0
0
2
11

 Vložil: M. Lapin, 22.III.2013
V niektorých prípadoch je vhodnejšie hodnotenie po kratších obdobiach ako jeden mesiac, napríklad po kalenárnych dekádach (každý mesiac 3 dekády). Štatistické charakteristiky po jednotlivých dňoch ale neposkytujú reálny obraz o výskyte kvantilov s malou pravdepodobnosťou prekročenia (dolný a horný decil - 10% a 90% (prekročenie raz za 10 rokov v priemere), prípadne 5% a 95%, alebo 2% a 98% (prekročenie raz za 50 rokov v priemere)). Vzhľadom na to, že spracovanie po dňoch roka sa robí z malého súboru údajov, nie sú susedné dni v roku štatisticky konzistentné - možu sa pri malej pravdepodobnosti výskytu (prekročenia) líšiť aj o niekoľko °C (čo je nakoniec vidieť aj pri extrémoch priemernej dennej teploty vzduchu v Hurbanove - druhý obrázok na stránke WEB). Preto považujem uvádzanie extrémov a rekordov teploty vzduchu po jednotlivých dňoch za zaujímavý údaj len pre médiá a pre ľudí s malým prehľadom v štatistickom spracovaní meteorologických údajov. V prípade absolútnych extrémov je určitým riešením zostrojenie obalovej krivky.
Doplnil: M.Lapin, 1.II.2014